Зміна назви професії зі збереженням пільгової пенсії

758

Запитання

Як змінити назву професії «муляр», щоб зберегти пільгову пенсію за Списком № 2?

Відповідь

За результатами атестації робочих місць за умовами праці за Списком № 2 передбачена пільгова пенсія для «мулярів, зайнятих в бригадах мулярів і спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад». Однак у Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників значиться професія «муляр». Як змінити назву професії «муляр», щоб зберегти пільгову пенсію за Списком № 2?

Роботодавець при заповненні трудової книжки повинен дотримуватися назв професій, посад з Класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327. У всіх записах про виконувані роботи (записах у трудових книжках, штатному розписі, наказах, особових картках) потрібно використовувати повну назву посади керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та для робочих професій, включаючи кваліфікаційну категорію.

Скачатичинний Класифікатор професій

Зокрема, у листі Мінсоцполітики від 26.06.2014 № 311/021/106-14 рекомендовано застосовувати назви професій та утворювати похідні назви професій (посад) за умови, що такі новоутворені професії (посади) не містяться у Класифікаторі як самостійні базові професійні назви робіт.

Для утворення професійної назви роботи можуть використовувати похідні слова, наведені в Додатку В до Класифікатора професій. Похідні слова до професій можуть застосовуватися за умови збереження галузевої і функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії.

Неможливо передбачити всі зміни, які відбуваються в різних видах економічної діяльності, і врахувати напрями використання тих або інших професій. З метою типізації умов праці в додатку В є примітка 2. Вона дає змогу розширювати базові професійні назви робіт шляхом додавання до них термінів і слів, що уточнюють місце роботи, сферу діяльності, виконувані роботи. Проте при цьому має бути дотримана лаконічність викладення. При утворенні нової назви роботи не можна розривати, скорочувати або змінювати порядок слів у найменуванні базової професійної назви роботи. Використовувати примітку 2 Додатка В потрібно тоді, коли уточнення пов’язані з наданням певних пільг.

Правильне використання Класифікатора професій важливе при призначенні пільгових пенсій за Списками 1 і 2, затвердженими постановою Кабміну № 461 від 24.06.2016 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

Скачатичинні Списки № 1 та № 2

Крім того, використання правильних найменувань професій (професійної назви роботи) важливе для надання щорічних додаткових відпусток відповідно до Списків 1 та 2, затверджених постановою Кабміну № 1290 від 17.11.1997 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами праці і за особливий характер праці».

Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню зі Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Отже, щоб зберегти пільгову пенсію за Списком № 2 муляру потрібно:

 • за результатами атестації робочих місць видати наказ за професією, яка іменується за Списком № 2 (муляр, зайнятий в бригадах і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад). Якщо на підприємстві діє схема посадових окладів або тарифна сітка з найменуваннями посад (професій), у них також внести зміни;
 • внести зміни до штатного розпису;
 • внести запис у трудову книжку працівника;
 • змінити найменування посади (професії) у посадовій інструкції працівника;
 • внести запис до Особової картки працівника (типова форма № П-2);
 • ознайомити працівника із записом у трудовій книжці.

Трудова книжка – це основний документ про трудову діяльність працівника. Документами, що підтверджують пільговий стаж є трудова книжка та уточнююча (пільгова) довідка.

Витяги з наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці в частині підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення за відповідним списком на робочому місці за конкретною професією (роботою) додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.

Пропонуємо скористатися калькулятором стажу (користуйтеся смугою прокручування, щоб побачити вікна для вводу даних).

За інформацією управління Держпраці у Рівненській області

У разі нещасного випадку на виробництві потерпілий у подальшому має право отримати від роботодавця та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідні виплати.

СкачатиАкт про нещасний випадок невиробничого характеру

СкачатиАкт про нещасний випадок невиробничого характеру зразок заповнення

Поняття нещасного випадку та порядок дій у разі його настання визначає Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професіональних захворювань і аварій на виробництві затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі – Порядок № 1232).

Пунктом 16 Порядку визначено обставини, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом. Це, зокрема:

 • перебування за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;
 • використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо, які належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності, що підтверджено відповідними висновками);
 • погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним висновком, якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до настання нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;
 • алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене виробничим процесом, що стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком;
 • вчинення кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;
 • природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або відповідною постановою про закриття кримінального провадження.

Визнання нещасного випадку не пов’язаним із виробництвом Якщо ви хочете дізнатися, наскільки гарно орієнтуєтеся у сфері охорони праці, пройдіть швидкий тест.

Перевірте свої знання з охорони праці

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Пенсія за віком на пільгових умовах

Законодавством України у галузі пенсійного забезпечення передбачається можливість отримання особами пільгових пенсій за віком. Таке право виникає у працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Що потрібно знати про пільгові пенсії у 2023 році — розповідає експерт.
48658

На які пільги та компенсації мають право медичні працівники

Держава забезпечує право медпрацівників на пільги та компенсації. Однак не завжди заклад охорони здоров’я надає їх своїм працівникам у повному обсязі. Стаття допоможе реалізувати право медичних працівників на пільги й компенсації і не заплутатися в законодавстві.
10673

Особливості призначення пільгової пенсії працівникам, зайнятим на підземних роботах

Працівники, які були зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах, мають право на пільгову пенсію. На яких умовах вона призначається та які документи потрібно подати — читайте далі.
2302

Хто з 2018 року отримав право на пільгову пенсію

У 2016 році Уряд скоротив Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, а в липні 2017 року увів нові позиції та уточнив наявні. Змінені редакції Списків чинні з 01.01.2018. Хто з першого січня здобув право на пільгову пенсію? Як зараховують до пільгового стажу роботу у шкідливих і важких умовах до 01.01.2018 – читайте про це далі.
904