Пенсія за віком на пільгових умовах

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Законодавством України у галузі пенсійного забезпечення передбачається можливість отримання особами пільгових пенсій за віком. Таке право виникає у працівників, зайнятих на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Що потрібно знати про пільгові пенсії у 2023 році — розповідає експерт.

 

Розрахуйте стаж роботи на підприємстві

Право на пенсію на пільгових умовах. Нормативне регулювання

Пенсійне забезпечення громадян в Україні здійснюється відповідно до таких нормативних актів:

 1. Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058-IV), який визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій з коштів Пенсійного фонду.
 2. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII, який гарантує всім непрацездатним громадянам України право на їх матеріальне забезпечення шляхом надання трудових і соціальних пенсій, встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв’язку зі збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету;
 3. інших нормативних документів.

Відповідно до законодавства право на призначення пенсії мають чоловіки та жінки після досягнення ними відповідного віку та залежно від набутого ними страхового стажу.

Так, згідно зі статтею 26 Закону № 1058-IV для отримання пенсії після досягнення в період з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року 60 років необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, після досягнення 63 років – не менше 20 років, після досягнення 65 – не менше 15 років.

Водночас законодавство передбачає можливість призначення пенсії за віком до досягнення віку 60 років, зокрема:

 • на пільгових умовах – особам, які працювали на роботах з шкідливими і важкими умовами праці;
 • дострокові – особам, які мають особливий статус (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни тощо);
 • зі зменшенням пенсійного віку – учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Пенсії за віком на пільгових умовах 2023

Згідно зі статтею 114 Закону № 1058-IV право на отримання такої пенсії незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених у частинах 2 і 3 цієї статті.

На пільгових умовах пенсія за віком, зокрема, призначається:

1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Якщо працівник не відпрацював стільки часу в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці, але набув не менше половини зазначеного стажу на таких роботах, пенсія на пільгових умовах призначається із зменшенням пенсійного віку:

 • чоловікам – на 1 рік за кожний рік такої роботи;
 • жінкам – на 1 рік 4 місяці за кожний рік такої роботи.

2) працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які не відпрацювали стільки часу в шкідливих і важких умовах праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку:

 • чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
 • жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

3) працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, — за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені працівники мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на таких роботах за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років.

За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу, за кожний повний рік зазначених робіт пенсійний вік зменшується на один рік.

Пенсія за віком на пільгових умовах  Робота в підземних приміщеннях: пільги та компенсації

Пільгова пенсія за роботу в окремих галузях виробництва

Також на пенсію за віком на пільгових умовах можуть претендувати особи в окремих галузях виробництва:

 • чоловіки трактористи-машиністи, які були безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства не менш ніж 20 років, після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу від 29 років до 30 років;
 • жінки трактористи-машиністи, машиністи будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин – після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу від 24 років до 25 років, з них не менше 15 років на такій роботі;
 • жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства після досягнення 55 років при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування;
 • робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, — за списком виробництв і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, — після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років;
 • водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу: для чоловіків – від 29 років до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; для жінок – від 24 років до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;
 • жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей до 14-річного віку – незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок застосування Списків № 1 та № 2 затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383. Пунктом 3 Порядку встановлено, що при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи.

До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992.

image74

Як встановлюють професійне захворювання, непрацездатність, інвалідність

Якими документами підтвердити право на пільгову пенсію

Якщо особа працювала на роботах, що дають право на пільгову пенсію, вона має це підтвердити відповідними документи, передусім надати територіальному органу Пенсійного фонду України трудову книжку.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Документи можуть бути подані в електронному вигляді з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Підтвердження наявного трудового стажу в такому випадку визначається відповідно до Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12.08.1993 № 637, з останніми змінами, внесеними постановою КМУ від 27 вересня 2022 № 1058.

Збільшення віку та стажу для призначення пільгової пенсії

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII (далі — Закон № 213) внесено низку змін до деяких законодавчих актів, які регулювали питання призначення пенсії за віком на пільгових умовах та пенсії за вислугу років для окремим категорій громадян, зокрема в ст. 13, ч. 2 ст. 14, пп. «б» — «г» ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Відповідно, з 1 квітня 2015 року передбачалося поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи. Згідно з нововведеннями кожні півроку на 6 місяців збільшувався пенсійний вік жінкам і на шість місяців на рік — необхідний загальний стаж роботи чоловікам і жінкам. Ці законодавчі зміни не торкнулися кількості пільгового стажу.

До внесення вказаних змін до ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» пенсійний вік становив: у пункті «а» для чоловіків — 50 років, для жінок — 45 років; у пунктах «б»—«з» для чоловіків — 55 років, для жінок — 50 років.

Зміни, які були передбачені Законом № 213, були чинними лише до січня 2020 року, доки Конституційний Суд України своїм рішенням від 23.01.2020 № 1-р/2020 визнав такими, що не відповідають Конституції України, ст. 13, ч. 2 ст. 14, пункти „б“—„г“ ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення», зі змінами, внесеними Законом України від 02.03.2015 № 213-VIII, та визнав їх такими, що втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення.

Валерій Бунчук інженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Дізнайтеся, який контроль проводити та підготуйте відповідні документи

Як підтверджувати стаж роботи зі шкідливими і важкими умовами

Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами потрібно керуватися Порядком застосування списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 N 383.

Згідно з пунктом 10 зазначеного Порядку працівник подає до Пенсійного фонду України:

 • трудову книжку із належно оформленими записами про займану посаду і період виконуваної роботи;
 • виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці;
 • уточнювальну довідку — якщо у трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах.

Періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство, установа, організація або їх правонаступники, враховуючи норми законодавства, за якими визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Як змінилися страхові виплати в 2023 році

Призначення пільгової пенсії за рахунок коштів підприємства

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (п. 2-2  розділу XV «Прикінцеві положення») передбачено, що окремим категоріям працівників залежно від умов праці можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабміном.

Порядок призначення таких пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій (крім тих, що фінансуються або дотуються з бюджету) затверджений постановою КМУ від 18.07.2007 № 937.

Згідно з цією постановою пільгові пенсії можуть призначатися працівникам, які працюють (працювали) на виробництвах, роботах за професіями і на посадах, не передбачених Списком № 1 та Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 24.06.2016 № 461, а саме:

 • чоловікам — при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія;
 • жінкам — при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 10 років стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, на тому підприємстві, у тій організації, за рахунок яких призначається пенсія.

За відсутності у чоловіків 30 років, а у жінок — 25 років стажу роботи в період до 01 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності встановленого цією постановою меншого стажу роботи.

Механізм зарахування до стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, періодів, які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, визначається в колективному договорі (угоді).

Обов’язковою умовою призначення пільгової пенсії згідно з пунктами 2-2 названого Закону є проведення атестації  робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Подання та оформлення документів для призначення пільгової пенсії та перерахування підприємствами і організаціями коштів на її виплату здійснюється згідно з Порядком, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 № 3-2, у редакції постанови правління Пенсійного фонду від 03.02.2021 № 2-1 (далі — Порядок).

Порядком передбачено, що:

 • рішення про призначення пільгової пенсії приймається територіальним органом Пенсійного фонду України за місцем розташування відповідного підприємства, організації;
 • фінансуванню підприємствами та організаціями підлягають 100 відсотків витрат на виплату і доставку пільгових пенсій;
 • розмір коштів, необхідних на виплату пільгової пенсії та витрат, пов’язаних з її доставкою, визначається територіальним органом ПФУ за місцем проживання пенсіонера.

Також встановлено, що крім документів, перелічених п. 2.1 загального порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій (постанова правління ПФУ від 07.07.2014 № 13-1) до територіального органу Пенсійного фонду необхідно подати за визначеними формами, які наведені на початку статті:

 • довідку про підтвердження стажу роботи для призначення пільгової пенсії;
 • копію наказу про атестацію відповідного робочого місця;
 • гарантійний лист про перерахування визначеної суми грошових коштів.

Слід пам’ятати, що Пенсійний фонд України та його територіальні органи не несуть відповідальності за зобов’язання підприємств та організацій щодо своєчасності та повноти перерахування коштів на виплату та доставку вказаної пільгової пенсії.

Комісія з розслідування нещасного випадку

Як визначити вид події і причину, що призвели до нещасного випадку внаслідок бойових дій

Розслідування професійних захворювань на виробництві


зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді