Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

UA RU
Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.

Створення атестаційної комісії на підприємстві

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять на робочих місцях, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестація має відбутися у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років.

При проведенні атестації керуються такими нормативними документами:

 1. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок № 442).
 2. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41 (далі — Методичні рекомендації).

Для організації і проведення атестації керівник підприємства повинен видати наказ, у якому, зокрема, визначити склад атестаційної комісії та повноваження кожного з її членів.

Нормативні документи не встановлюють форми наказу про проведення атестації. У них лише вказані складники цього наказу. Тому кожне підприємство складає наказ про проведення атестації самостійно, але з урахуванням обов’язкових елементів.

Чи проводити під час війни атестацію новостворених робочих місць

Функціональні обов’язки та завдання атестаційної комісії

Обов’язки атестаційної комісії прописані в п. 2.3 Методичних рекомендацій. Так, атестаційна комісія:

 • здійснює організаційне, методичне керівництво й контролює, щоб виконавці провели відповідну роботу на всіх етапах;
 • формує необхідну правову й нормативно-довідкову базу та організовує її вивчення;
 • визначає і залучає в установленому порядку необхідні організації виконувати спеціальні роботи;
 • складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
 • організовує складання планів розташування обладнання по кожному підрозділу, визначає межу робочих місць (робочих зон) і присвоює їм відповідний номер;
 • порівнює застосовуваний технологічний процес, обладнання, використовувані сировину й матеріали з передбаченими у проєктах;
 • визначає обсяг необхідних гігієнічних досліджень шкідливих факторів виробничого середовища й організовує ці дослідження, а також визначає важкість і напруженість праці;
 • прогнозує та виявляє шкідливі й небезпечні фактори на робочих місцях;
 • встановлює на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), чи відповідає найменування професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт;
 • складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць;
 • складає за результатами атестації перелік робочих місць із несприятливими умовами праці;
 • уточнює пільги й компенсації, що діють, і вносить пропозиції встановити їх залежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі;
 • розробляє заходи, щоб поліпшити умови праці й оздоровити працівників;
 • готує проєкт наказу по підприємству про результати атестації.

Перелічені вище завдання розподіляють між членами атестаційної комісії.

Склад комісії з атестації робочих місць за умовами праці

До складу атестаційної комісії зазвичай включають головних спеціалістів (головний технолог, головний механік, головний енергетик), працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, медичних працівників підприємства (п. 2.2 Методичних рекомендацій). Крім того, до її складу потрібно включити уповноваженого представника виборного органу первинної профспілкової організації або уповноважену найманими працівниками особу, якщо на підприємстві нема профспілки.

У закладі освіти головою комісії можна призначити директора або його заступника, членами комісії — працівника відділу кадрів, інженера з охорони праці, педагога, голову профспілкового комітету.

Головою атестаційної комісії зазвичай призначають головного інженера підприємства, заступника директора з виробництва або директора технічного. Як правило, голова розподіляє обов’язки між членами атестаційної комісії. Крім того, він виконує такі функції:

 • організовує роботу атестаційної комісії;
 • координує роботу з атестації;
 • контролює проведення атестації на всіх етапах;
 • формує необхідну правову й нормативно-інформаційну базу, організовує її вивчення та навчання членів атестаційних комісій і виконавців робіт із проведення атестації;
 • сприяє складанню переліку робочих місць, що підлягають атестації, і підписує його;
 • визначає науково-дослідні та інші організації і служби підприємства, щоб ті провели спеціальні роботи з атестації, та приймає рішення залучити їх до роботи в установленому порядку, взаємодіє із зацікавленими державними органами та громадськими організаціями;
 • укладає договір із лабораторією, яку атестували Держпраці та МОЗ, на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 • отримує від лабораторії, яка проводила гігієнічні дослідження шкідливих виробничих факторів, протоколи досліджень за встановленими формами;
 • визначає невідкладні заходи для поліпшення умов і безпеки праці, до розроблення та впровадження яких потрібно залучати сторонні організації й інших фахівців;
 • готує проєкт наказу про результати атестації або доручає його скласти та виконує інші функції.

Працівник служби охорони праці виконує такі функції:

 • бере участь у визначенні обсягу необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;
 • бере участь у складанні переліку робочих місць, що підлягають атестації;
 • сприяє проведенню гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу на робочих місцях, що підлягають атестації;
 • прогнозує і виявляє шкідливі й небезпечні фактори на робочих місцях; забезпечує комплексне оцінювання того, чи відповідають характеристики факторів виробничого середовища й характеру праці стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам та правилам;
 • здійснює у межах компетенції керівництво роботами з оцінювання технічного й організаційного рівня робочих місць, що підлягають атестації, у структурних підрозділах підприємства та виконує інші функції.

Зверніть увагу! Кабмін постановою від 30.06.2023 № 660 вніс зміни до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442 (далі — Порядок). Пункт 4 Порядку доповнили такими абзацами:

«Атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування».

Робота у вихідні та святкові дні
Валерій Бунчукінженер з охорони праці ТОВ «Лайф», Київ
Контроль за станом охорони мають здійснювати керівники та відповідальні особи всіх рівнів управління виробництвом. Допоможуть його належним чином організувати п’ять унікальних додатків, які розробив фахівець у сфері охорони праці Вам у поміч


зміст

Центральна частина статичний блок 2