Порядок внесення змін до актів за формою Н-5 та Н-1

UA RU
Зі статті ви дізнаєтесь про механізм виправлення допущеної помилки або неточності в затверджених актах форми Н-5 та Н-1 та скасування попередніх актів розслідування.

Скачати бланк журналу реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків

Порядок внесення змін до актів за формою Н-5 та Н-1

Скачати бланк акта за формою Н-9

Порядок внесення змін до актів за формою Н-5 та Н-1Відповідно до п. 33 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі – Порядок) контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних випадків, вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції.

Зазначені у цьому пункті органи та особи мають право вимагати відповідно до компетенції від роботодавця проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, і складення акта за формою Н-1 у разі, коли виявлено порушення вимог цього Порядку.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Як об’єктивно розслідувати нещасний випадок – підкаже експерт

Відповідно до вимог п. 34 Порядку посадова особа органу Держпраці має право видавати обов’язкові для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою-підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) приписи за формою Н-9 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання чи невизнання нещасного випадку таким, що пов'язаний з виробництвом, складення акта за формою Н-5 або Н-1.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Ця інформація може зберегти життя! Читайте інструкцію з надання домедичної допомоги

Отже, в разі, якщо комісією з розслідування під час складання актів за формою Н-5 та Н-1 допущено помилки або неточності, посадова особа Держпраці має право відповідно до п. 34 Порядку видавати обов’язковий для виконання роботодавцем припис за формою Н-9 щодо проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затверджених актів форми Н-5 та/або Н-1.

На виконання вимог зазначеного припису комісія з розслідування нещасного випадку складає нові акти, до яких вносяться необхідні зміни та уточнення, які після затвердження надсилаються роботодавцем особам та органам, визначеним у Порядку.

Нещасний випадок на виробництві через незадовільний технічний стан інженерних комунікацій Читайте також: Cпеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві

При цьому, на раніше складених актах робиться запис про підставу втрати їх чинності та зазначається номер і дата нових актів. Відповідні зміни також вносяться до журналу реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків.

За інформацією Держпраці в Луганській області

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді