Безпечне виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах з напругою понад 1000 В

Робота з об’єктами, що перебувають під високою напругою, небезпечна не лише для працівника, який її виконує, а й для людей, котрі опинилися поруч. Саме тому потрібно знати вимоги чинних нормативних актів щодо безпечного використання електроустановок.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 9 січня 1998 року № 4 (далі – Правила). Вони поширюються на працівників, які обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно. Передбачені в них вимоги також обов’язкові для всіх споживачів і виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності та форм власності на засоби виробництва.

Безпечне виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах з напругою понад 1000 В Читайте також: Пожежна безпека електроустановок

Вимоги до керівників підприємств

Керівник підприємства повинен слідкувати за дотриманням вимог чинних нормативних документів щодо утримання, використання і обслуговування електроустановок. Згідно з Правилами така особа:

 • призначає відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства. Його вибирають серед інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку;
 • знаходить необхідну кількість спеціалістів для проведення електротехнічних робіт;
 • затверджує Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції та інструкції з охорони праці;
 • організовує випробування та вимірювання електроустановок (профілактичні, протиаварійні, приймально-здавальні) згідно з правилами і нормами, забезпечує проведення їх технічного огляду;
 • влаштовує регулярні перевірки знань працівників;
 • встановлює такий порядок, щоб працівники, відповідальні за обслуговування електроустановок, здійснювали регулярний огляд та перевірку дорученого їм обладнання і мереж.

Контроль за безпечною експлуатацією електроустановок здійснюють спеціалісти служб охорони праці. При цьому такі фахівці повинні мати групу IV з електробезпеки.

Організаційні заходи, які роблять роботу в електроустановках безпечною

Такі заходи передбачають:

 • затвердження переліку робіт, які виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;
 • призначення відповідальних за безпечне виконання таких робіт;
 • оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації;
 • підготовка робочих місць;
 • допуск до виконання роботи;
 • забезпечення нагляду під час виконання робіт;
 • переведення на інше робоче місце;
 • організація перерв у роботі та її закінчення.

Безпечне виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах з напругою понад 1000 В Читайте також: Безпечна експлуатація електричного ручного інструмента

Хто відповідає за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках

До відповідальних осіб належать:

 • працівник, котрий видає наряд, розпорядження на проведення роботи;
 • працівник, котрий дає дозвіл на підготовку робочого місяця;
 • працівник, котрий готує робоче місце або допуск;
 • допускач (особа, яка дає дозвіл на виконання роботи);
 • керівник робіт;
 • наглядач за безпечним виконанням робіт;
 • допущені до роботи члени бригади.

Що потрібно зробити перед початком технічних або налагоджувальних робіт в електроустановках

Щоб підготувати робоче місце до роботи, яка передбачає зняття напруги, потрібно вжити таких технічних заходів:

 • відключити від електромережі електроустаткування, яке підлягає ремонту, вжити заходів для запобігання його випадкового підключення;
 • вивісити заборонні плакати на приводах ручного та на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою;
 • перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, які потрібно заземлити;
 • встановити заземлення (ввімкнути заземлювальні ножі, встановити переносні заземлення);
 • поставити огорожу довкола невимкнених елементів системи, вивісити плакати з такими написами «Не включати – працюють люди», «Не включати – робота на лінії» тощо. Залежно від місцевих умов, струмовідні частини потрібно обгородити до чи після їх заземлення.

Виконання всіх перелічених заходів має відбуватися у наведеній послідовності.

Безпечне виконання робіт на комутаційних апаратах в електромережах з напругою понад 1000 В Читайте також Допомога при ураженні струмомзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді