Перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

Оновлений перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони, було опубліковано Держпраці 24.07.2017

Скачати Перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

(з адресами та контактоною інформацією)

Перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

п/п

Найменування суб’єкта господарювання

Питання, з яких проводиться навчання

2.1

ДП «Вінницький експертно – технічний центр»

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- Правила безпечної експлуатації електроустановок;

- Правила безпеки систем газопостачання;

- Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

- Правила будови і безпечної експлуатації підйомників;

- Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;

- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

- Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;

- Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

- Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;

- Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС;

- Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

- Правила охорони праці в деревообробній промисловості;

- Правила безпеки для кондитерського виробництва;

- Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С;

- Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;

- Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок;

- Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

- Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас;

- Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць;

- Правила охорони праці в сільському господарстві;

- Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання;

- Правила з безпечної експлуатації систем вентиляцій у хімічних виробництвах;

- Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин;

- Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників;

- Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин;

- Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях;

- Правила безпеки у ливарному виробництві;

- Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

- Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах;

- Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока;

- Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт;

2.2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «МІОН»

Персонал, що обслуговує посудини, які працюють під тиском;

- персонал, що обслуговує трубопроводи пари та гарячої води;

- персонал, що обслуговує електроустановки та електрообладнання з присвоєнням відповідної групи допуску з електробезпеки;

- персонал, що виконує роботи в ємностях, бункерах та інших замкнених просторах;

- персонал, що виконує роботи з хімічними речовинами та прекурсорами;

- персонал, що виконує роботи на висоті;

- персонал, що обслуговує газовикористовуючі установки;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на твердому паливі;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на рідкому та газоподібному паливі;

- персонал, що обслуговує вантажопідіймальні машини та механізми, які працюють з підлоги.

2.3

Дочірнє підприємство «Навчально-виробничий комбінат « ТОВ «Допомога»

Персонал, що обслуговує посудини, які працюють під тиском;

- персонал, що обслуговує трубопроводи пари та гарячої води;

- персонал, що обслуговує електроустановки та електрообладнання з присвоєнням відповідної групи допуску з електробезпеки;

- персонал, що виконує роботи на висоті, з інструментами та пристроями;

- персонал, що обслуговує газовикористовуючі установки;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на твердому паливі;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на рідкому та газоподібному паливі;

- персонал, що обслуговує вантажопідіймальні машини та механізми, які працюють з підлоги.

2.4

ТОВ «Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат»

Персонал, що обслуговує посудини, які працюють під тиском;

- персонал, що обслуговує трубопроводи пари та гарячої води;

- персонал, що обслуговує електроустановки та електрообладнання з присвоєнням відповідної групи допуску з електробезпеки;

- персонал, що виконує роботи на висоті з інструментами та пристроями;

- персонал, що обслуговує газовикористовуючі установки;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на твердому паливі;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на рідкому та газоподібному паливі;

- персонал, що обслуговує вантажопідіймальні машини та механізми, які працюють з підлоги.

2.5

Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»

Законодавство України з питань охорони праці;

- ПБ та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

- ПБ та БЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С;

- Пбі БЕ посудин, що працюють під тиском;

- ПБ та БЕ в/п кранів;

- ПБ та БЕ ліфтів;

- ПБ та БЕ аміачних холодильних установок;

- ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

- ПБ та БЕ навантажувачів;

- ПБ та БЕ підйомників;

- ПОП під час виконання робіт на висоті;

- ПБЕЕС;

- ПБ систем газопостачання;

- ПОП на автомобільному транспорті;

- ПОП під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом;

- ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря;

- ПОП під час роботи з інструментами та пристроями;

- ПОП у с/г виробництві;

- ПОП у птахівництві;

- ПОП у тваринництві, ВРХ;

- ПТБ при роботі з водним аміаком;

- ПБ застосування рідкого аміаку у с/г;

ПТБ і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна;

- ПТБ і виробничої санітарії в цукровій промисловості;

- ПОП в деревообробній промисловості;

- ПОП під час роботи з абразивними інструментами;

- Правила з ТБ і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів;

- (ДБН) система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві;

- Правила з ТБ та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС;

- ПОП під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

- Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж;

- ДБН В. 2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання.

2.6

Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти

Законодавство України з питань охорони праці;

- ПБЕЕС, ПББЕ кранів;

- ПББЕ котлів.

2.7

ПП «Учбово-курсовий комбінат «Гайзель»

Законодавство України з охорони праці;

- ПБ систем газопостачання;

- ПБЕЕС»;

- Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

- ПОП під час виконання робіт на висоті;

- ПББЕ ліфтів;

- ПББЕ екскалаторів;

- ПББЕ навантажувачів;

- ПББЕ парових та водогрійних котлів;

- ДБН – 2009 Охорона праці та промислова безпека в будівництві;

-ДБН – 2001 Газопостачання;

- ПОП під час зварювання металів;

- Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;

- ПОП в с/г виробництві;

- ПОП під час вантажно – розвантажувальних робіт;

-ПБ при зберіганні, перевезенні, та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин;

-ПОП на автомобільному транспорті;

- ПБ при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря;

- ПТБ і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна;

- ПББЕ підйомників;

- ПОП для працівників швейного виробництва;

- ПОП під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом;

- ПТБ і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна.

2.8

ТОВ «Вінницький ОНКК ЖКГ»

Законодавство України з охорони праці;

- ПБ систем газопостачання;

- ПБЕЕС»;

- Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

- ПОП під час виконання робіт на висоті;

- правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;

-ПОП на автомобільному транспорті;

- ПББЕ навантажувачів;

- ПТБ та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС;

ПБ і БЕ парових та водогрійних котлів

- Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С ;

- ПБ і БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

- правила будови під час зварювання пластмас;

- інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;

-інструкція з безпечного обслуговування котлів;

- інструкція з безпечної експлуатації трубопроводів;

- інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

2.9

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Законодавство України з питань охорони праці

2.10

Центр післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного університету

Законодавство України з питань охорони праці;

-ПБЕЕС;

-Правила безпеки систем газопостачання;

-Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

- ПБ та БЕ в/п кранів;

-ПБ та БЕ підйомників;

-ПОП під час виконання робіт на висоті;

-ПОП на автомобільному транспорті;

-Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;

-ПБ та БЕ навантажувачів;

-ПБ та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

-ПБ та БЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

-ПБ та БЕ ліфтів;

-ПОП у с/г виробництві;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води.

2.11

Барський автомобільно-дорожний технікум

Законодавство України з питань охорони праці;

Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

-ПОП під час виконання робіт на висоті;

-ПОП під час роботи з інструментами та пристроями;

-ПБЕЕС;

-(ДБН) система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві;

- ПБ та БЕ в/п кранів;

-ПБ та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

- ПБ систем газопостачання;

-ПОП під час експлуатації електронно – обчислювальних машин;

-ПОП у с/г виробництві;

-Правила безпеки при перевезені вибухових матеріалів автомобілем;

-Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації;

-ПОП в лісовому господарстві і лісовій промисловості;

-ПОП під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки;

-Правила охорони праці при будівництві ремонті та утриманні автомобільних доріг іна інших об’єктах дорожнього господарства;

-Правила ОП на автомобільному транспорті.

2.12

ТОВ «Вінницький обласний авто-учбовий комбінат»

Законодавство України з питань охорони праці.

2.13

Мале колективне підприємство «ПІК»

Законодавство України з питань охорони праці;

-ПБЕЕС;

-Правила безпеки систем газопостачання;

-Пбі БЕ посудин, що працюють під тиском;

- ПБ та БЕ в/п кранів;

-ПБ та БЕ підйомників;

-ПОП під час виконання робіт на висоті;

-ПОП на автомобільному транспорті;

-Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;

-ПБ та БЕ навантажувачів;

-Правила з ТБ та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС;

-ПБ та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

-ПОП в деревообробній промисловості;

-ПБ для кондитерського виробництва;

-ПБ та БЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

-ПБ та БЕ ліфтів;

-ПБ та БЕ навантажувачів;

-ПБ та БЕ аміачних холодильних установок;

-ПБ під час зварювання пластмас;

-ПТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць;

-ПОП у с/г виробництві;

-ПТБ при роботі з водним аміаком;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих речовин;

Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;

Інструкція з безпечного обслуговування котлів;

Інструкція безпечної експлуатації трубопроводів;

Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

2.14

ТОВ «Інвар – Він»

Законодавство України з питань охорони праці;

-ПБЕЕ;

-Правила безпеки систем газопостачання;

-Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

- ПБ та БЕ в/п кранів;

-ПБ та БЕ підйомників;

-ПОП під час виконання робіт на висоті;

-ПОП на автомобільному транспорті;

-Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;

-ПБ та БЕ навантажувачів;

-Правила з ТБ та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС;

-ПБ та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

-ПОП в деревообробній промисловості;

-ПБ для кондитерського виробництва;

-ПБ та БЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

-ПБ та БЕ ліфтів;

-ПБ та БЕ навантажувачів;

-ПБ та БЕ аміачних холодильних установок;

-ПТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць;

-ПОП у с/г виробництві;

-ПТБ при роботі з водним аміаком;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих речовин;

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

2.15

ФОП Старинець Віталій Сергійович

Законодавство України з питань охорони праці;

Правила ОП на автомобільному транспорті.

2.16

ТОВ «Інститут безпеки життєдіяльності»

Законодавство України з питань охорони праці.

2.17

ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» ВП «Вінницяелектротехнологія»

Законодавство України з питань охорони праці.

2.18

ПАТ «Вінницяобленерго»

ПБЕЕ;

-ПБЕЕС;

-Правила експлуатації електрозахисних засобів;

-ПБ і БЕ в/п кранів;

-ПбіБЕ підйомників;

-Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників , які обслуговують в/п крани;

-ПОП під час робіт на висоті;

-ПБ роботи з інструментом та пристроями;

-ПОП на автомобільному транспорті.

2.19

ВП «Ладижинська теплова енергетична станція» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

ПБЕЕ;

-ПОП під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок;

-ПОП під час експлуатації електронно – обчислювальних машин;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

-Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

-ПБ і БЕ парових та водогрійних котлів;

-ПБ систем газопостачання;

-ПОП під час виконання робіт на висоті;

-ПБ роботи з інструментом та пристроями;

ПБ і БЕ в/п кранів;

-ПбіБЕ підйомників;

-ПБ та БЕ навантажувачів;

Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;

Інструкція з безпечного обслуговування котлів;

Інструкція безпечної експлуатації трубопроводів;

Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

2.20

КП «Вінницяоблводоканал»

ПБЕЕ;

-Правила безпеки систем газопостачання;

-Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

- ПОП під час виконання робіт на висоті;

-ПБ роботи з інструментом та пристроями;

-Правила ОП на автомобільному транспорті.

-ПБ та БЕ навантажувачів;

- ПБ і БЕ в/п кранів;

-ПОП в хімічних лабораторіях;

-ПОП для працівників асфальтобетонних заводах;

-ПОП при виробництві , зберіганні транспортуванні та застосуванні хлору

-ПТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць;

-Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт;

-Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

-ПБ при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря.

2.21

Вінницький національний технічний університет

Персонал, що обслуговує посудини, які працюють під тиском;

-що обслуговує електроустановки та електрообладнання з присвоєнням відповідної групи допуску з електробезпеки;

-правила безпеки систем газопостачаня;

-правила безпечної роботи зінструментом та пристроями;

-правила будови і безпечної експлуатації в/п кранів;

-ПБ та БЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С;

-правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

2.22

ТОВ «Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат»

Законодавство України з охорони праці;

- ПБ систем газопостачання;

- ПБЕЕС»;

- Пбі БЕ посудин, що працюють під тиском;

- ПОП під час виконання робіт на висоті;

- правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;

-ПОП на автомобільному транспорті;

- ПББЕ навантажувачів;

- ПТБ та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС;

ПБ і БЕ парових та водогрійних котлів

- Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С ;

- ПБ і БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

- правила будови під час зварювання пластмас;

- інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;

-інструкція з безпечного обслуговування котлів;

- інструкція з безпечної експлуатації трубопроводів;

- інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

2.23

ПАТ «Вінницягаз»

ПБЕЕС»;

- ПБ систем газопостачання;

- Пбі БЕ посудин що працюють під тиском;

- ПОП під час виконання робіт на висоті;

- правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;

-ПОП на автомобільному транспорті;

-ПБ та БЕ навантажувачів;

-Правила з ТБ та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і АЗС;

-ПБ та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

- Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 град.С ;

-ПБ та БЕ трубопроводів пари та гарячої води;

-Правила безпеки під час зварювання пластмаси;

- Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;

-Інструкція з безпечного обслуговування котлів;

- Інструкція з безпечної експлуатації трубопроводів;

- Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

-Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

2.24

Дочірнє підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю «Синтез-Союз» «Учбово-курсовий комбінат»

Персонал, що обслуговує посудини, які працюють під тиском;

- персонал, що обслуговує трубопроводи пари та гарячої води;

- персонал, що обслуговує електроустановки та електрообладнання з присвоєнням відповідної групи допуску з електробезпеки;

- персонал, що виконує роботи в ємностях, бункерах та інших замкнених просторах;

- персонал, що виконує роботи з хімічними речовинами та прекурсорами;

- персонал, що виконує роботи на висоті;

- персонал, що обслуговує газовикористовуючі установки;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на твердому паливі;

- персонал, що обслуговує котельні, працюючі на рідкому та газоподібному паливі;

- персонал, що обслуговує вантажопідіймальні машини та механізми, які працюють з підлоги.

3.1

ДП «Волинський експертно-технічний центр Держпраці України»

Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань охорони праці, а також навчання осіб, відповідальних за:

електрогосподарство;

безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів;

газове господарство;

проектування систем газопостачання;

охорону праці під час виконання робіт на висоті;

безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;

експлуатацію теплових установок і мереж;

безпечну експлуатацію підйомників;

безпечну експлуатацію навантажувачів;

безпечну експлуатацію ліфтів;

безпечну експлуатацію будівель і споруд;

безпечну експлуатацію атракціонної техніки;

охорону праці;

безпечну експлуатацію трубопроводів пари та гарячої води;

охорону праці під час розробки родовищ корисних копалин.

3.2

Волинська обласна рада «Волинський обласний навчально-курсовий комбінат»

Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань охорони праці, а також навчання з таких питань:

1.Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

2. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

3. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

4. Правила безпеки систем газопостачання.

5. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж.

6. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

7. Правила будови та безпечної експлуатації підйомників. 8.Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів.

9. Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів. 10. Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.

3.3

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань охорони праці, а також осіб, відповідальних за:

електрогосподарство;

безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів;

газове господарство;

безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;

безпечну експлуатацію навантажувачів;

охорону праці;

охорону праці під час виконання робіт на висоті.

3.4

ПОГ «Навчально-методичний центр профспілок Волинської області»

Охорона праці;

колдоговірне регулювання;

трудові відносини.

3.5

ТзОВ «Луцький навчальний центр»

4.1

Комунальне підприємство «Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат»

Навчання з питань охорони праці

4.2

Комунальне підприємство "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради"

Навчання з питань охорони праці

4.3

ТОВ СУНП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»

Навчання з питань охорони праці

4.4

ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»

Навчання з питань охорони праці

4.5

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»

Навчання з питань охорони праці

4.6

ДП Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»

Навчання з питань охорони праці

4.7

ТОВ «Учбовий комбінат «СПЕКТР»

Навчання з питань охорони праці

4.8

Державне підприємство «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»

Навчання з питань охорони праці

4.9

Комунальне підприємство «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради

Навчання з питань охорони праці

4.10

ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

Навчання з питань охорони праці

4.11

Приватне підприємство «КРІОЛ»

Навчання з питань охорони праці

4.12

ПАТ «АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Навчання з питань охорони праці

4.13

Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»

Навчання з питань охорони праці

4.14

ТОВ «Навчально-курсовий центр «ГРАНІТ»

Навчання з питань охорони праці

4.15

ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ»

Навчання з питань охорони праці

4.16

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Навчання з питань охорони праці

4.17

Державний заклад «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти»

Навчання з питань охорони праці

4.18

Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»

Навчання з питань охорони праці

5.1

ТОВ «Учбово-експертний центр з охорони праці»

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 97.7-1.01-06, НПАОП 0.00-1.65-88, НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 27.0-1.01-08,

НПАОП 27.1-1.06-08, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП

45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 27.1-1.09-09, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.13-71, НПАОП 0.00-1.13-71,

НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.01-07,НПАОП

0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.26-96, НПАОП 0.00-1.02-08

5.2

АСУ «Словянськ»

НПАОП 0.00-1.75-75, НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП

0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.15-07

НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП

0.00-1.02-08, НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.26-96

0.00-1.69-13, НПАОП 0.00-1.21-98

НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП

0.00-1.76-15

5.3

ТОВ «РЕГІОН»

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР»

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.26-96

НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.15-07

НПАОП 0.00-1.22-08, НПАОП 0.00-1.36-03

НПАОП 0.00-1.02-08

5.4

ДП «Донецький експертно-технічний цент Держпраці»

0.00-4.12-15НПАОП 40.1-1.21-98

НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1.60-66,НПАОП 0.00-1.26-96,

НПАОП 0.00-1.11-98,НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.02-08,

НПАОП 0.00-1.71-13,НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 0.00-1.62-12,НПАОП 27.0-1.01-08,

НПАОП 27.1-1.04-09, НПАОП 27.1-1.09-09,

НПАОП 0.00-1.24-10,НПАОП 0.00-1.22-08.

5.5

ТОВ «Торінтерм»

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.13-71,

НПАОП 0.00-1.69-13, НПАОП 0.00-1.36-03

НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП0.00-1.02-08

НПАОП 0.00-1.60-66, 674/27119, НПАОП 92.7-1.01-06

НПАОП 0.001.11-98, НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 40.1-1.21-98.

5.6

«Донецька філія Державного підприємства «Інститут підготовки кадрів промисловості»

(скорочене «Донецька філія ДП «ШК промисловості»»)

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.60-66,

НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.31-10,

НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 23.1-1.01-08,

НПАОП 27.0-1.01-08, НПАОП 27.1-1.06-08,

НПАОП 37.0-1.01-09, НПАОП 0.00-1.24-10,

НПАОП 92.7-1.01-06, НПАОП 0.00-1.26-96,

НПАОП 27.1-1.10-07, НПАОП 0.00-1.61-12,

НПАОП 0.00-1.58-12, НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 73.1-1.11-12, НПАОП 0.00-1.66-13,

НПАОП 0.00-7.12-13, НПАОП 0.00-7.11-12,

НПАОП 0.00-8.11-12, НПАОП 0.00-1.23-10,

НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.65-88,

НПАОП 01.0-01-12, НПАОП 23.1-1.01-08,

НПАОП 27.1.-1.01-09, НПАОП 28.52-1.31-13,

НПАОП 29.23-1.04-90, НПАОП 63.2-1.13-87.

5.7

ТОВ «Регіональний навчальний центр»

НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-1.60-66 НПАОП 0.00-1.26-96,

НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.11-98,

НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 40.1.-1.21-98,

НПАОП 00-1.02-08, НПАОП 0.00-1.76-15,

НПАОП 45.2-4.01-98, НПАОП 0.00-1.22-08,

НПАОП 0.00-1.13-71, НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 40.1-1.07-01,

НПАОП 0.00-1.76-15,Навчальний план і програма з «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» НПАОП 63.21-1.13-09.

Для робітників: НПАОП 0.00-1.59-87,

НПАОП 0.00-1-15-07, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.36-03.

5.8

ТОВ «Центр промислової безпеки «УКРЕКСПЕРТ»

Охорона праці

НПАОП 0.00-1.66-13 - СОУ 10.1.00174088.011:2005,

НПАОП 10.0-1.01-10 - СОУ -11 10.1.00174088.017:2009

- ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), ПЕЕЕС;

НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 0.00-1.07-94

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.02-08

5.9

Комунальне підприємство

«Учбово консультаційний центр»

Загальний курс з охорони праці;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98);

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

6.1

ДП «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці»

Загальна програма навчання з питань охорони праці;

Правила безпеки систем газопостачання;

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачівз температурою нагріву води не вище 115°С;

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;

Пправила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів на II групу з електробезпеки до 1000 В;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів на III групу з електробезпеки до 1000 В;

Правила безпечної та правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів на IV групу з електробезпеки до 1000 В;

Правила безпечної та правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів на V групу з електробезпеки до та вище 1000 В;

Правила безпечної та правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів на IVгрупу з електробезпеки до та вище 1000 В;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

Правила охорони праці в деревообробній промисловості;

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості;

Охорона праці і промислова безпека у будівництві;

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці природного каменю;

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом;

Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом;

Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах.

6.2

Обласне комунальне підприємство „Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства” Житомирської обласної ради

Загальних питань охорони праці ;

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів та Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.7 кГс/см 2 і водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 о С;

Правила безпеки систем газопостачання та Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт;

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила будови та безпечної експлуатації підйомників;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила охорони праці в деревообробній промисловості;

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС);

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря;

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості;

Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом;

Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт;

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві;

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна;

Правила безпеки для кондитерського виробництва;

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів;

Правила охорони праці для працівників швейного виробництва;

Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості;

Навчання з питань охорони праці електротехнічного та електротехнологічного персоналу (ІІ,ІІІ, ІV, V групи з електробезпеки);

Для робітників:

Питання ОП машиністів насосних установок (з безпечних методів обслуговування насосних установок);

Питання ОП операторів хлораторних установок (з безпечних методів обслуговування обладнання для обробки питної води та стічних вод);

Питання ОП слюсарів АВР в/к мереж з безпечних методів виконання газонебезпечних робіт;

Питання ОП операторів котельні (повторна перевірка знань);

Питання ОП машиністів (кочегарів) котелень (з обслуговування парових та водогрійних котлів, що працюють на твердому паливі);

Питання охорони праці чистильників димоходів, лежаків та топок (повторна перевірка знань);

Питання ОП водіїв автомобілів, що працюють на стиснутому (метан) та скрапленому (пропан-бутан) газах;

Питання охорони праці газорізальників (з безпечних методів використання пропан-бутанової суміші та ацетилену, виконання газонебезпечних та вогневих робіт);

Питання ОП слюсарів з ремонту устаткування газифікованих котельних та слюсарів з КВП та А (повторна перевірка знань);

Питання ОП слюсарів з експлуатації. та ремонту газового. устаткування (щодо безпечних методів і прийомів виконання робіт у газ господарстві та технології виконання газонебезпечних робіт);

Питання ОП медперсоналу з безпечних методів обслуговування посудин, що працюють під тиском (кисневі балони, автоклави, дезкамери);

Питання ОП водіїв автомобілів швидкої допомоги щодо обслуговування посудин, що працюють під тиском;

Питання ОП машиністів компресорних установок (з безпечних методів обслуговування компресорів);

Питання ОП машиністів компресорних установок (повторна перевірка знань);

Питання ОП ліфтерів з безпечних методів обслуговування ліфтів;

Питання ОП ліфтерів (повторна перевірка знань);

Питання ОП машиністів підйомників та робітників, що виконують роботи з робочої платформи підйомника;

Водіїв навантажувачів з безпечних методів обслуговування електро-автонавантажувачів;

Питання ОП для операторів штабелеукладачів;

Питання ОП робітників з експлуатації в/п машин, що керуються з підлоги;

Стропальників з безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів (повторна перевірка знань);

Питання ОП робітників, що виконують роботи на висоті;

Операторів заправних станцій з безпечних методів обслуговування обладнання (повторна перевірка знань);

Питання охорони праці робітників картонного комбінату з безпечної експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском (ресиверів, картоноробних та вакуум-формувальних машин);

Питання охорони праці робітників паперової фабрики з безпечної експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском (машин для виробу паперу, повітрозбірників, трубопроводів пари та гарячої води);

Питання охорони праці працівників каменеобробних підприємств (з безпечних методів обслуговування обладнання для видобування та обробки природного каменю);

Питання охорони праці для працівників лісового господарства під час проведення технологічних процесів на основних роботах у лісовому комплексі, лісовпорядних, лісозаготівельних та лісосічних робіт;

Питання охорони праці працівників, що обслуговують деревообробні установки (з безпечних методів роботи верстатників деревообробних верстатів);

Питання охорони праці ліфтерів щодо безпечних методів обслуговування ліфтів;

6.3

ТОВ «Житомиський обласний навчально-курсовий комбінат

Загальна програма навчання з питань охорони праці;

Правилаїм безпеки систем газопостачання;

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів на II групу з електробезпеки до 1000 В;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів на III групу з електробезпеки до 1000 В;

Правила безпечної та правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів на IV групу з електробезпеки до 1000 В;

Правила безпечної та правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів на V групу з електробезпеки до та вище 1000 В;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

Правила будови та безпечної експлуатації підйомників;

Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

6.4

Житомирський національний агроекологічний університет

Загальних питань охорони праці;

Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві;

6.5

ПВНЗ «Інститут післядипломної освіти «КСИМЕ»

Загальних питань охорони праці;

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів та Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.7 кГс/см 2 і водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 о С;

Правила безпеки систем газопостачання та Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт;

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила будови та безпечної експлуатації підйомників;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря;

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;

Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт;

Охорона праці і промислова безпека в будівництві;

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;

Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки;

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості.

7.1

Державне підприємство «Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці»

Посадові особи з питань охорони праці:

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05)

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)

«Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» (НПАОП 02.0-1.04-05)

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98)

«Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15)

«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-.15.9-87)

«Правила будови і безпечної експлуатації парових і котлів з тиском пари не більше 0,07 ММПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С (НПАОП 0.00-1.26-96)

«Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.22-08)

«Правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (НПАОП 0.00-1.01-07)

«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» (НПАОП 92.7-1.01-06)

«Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» (НПАОП 0.00-1.36-03)

«Правила утримання та безпечну експлуатацію пасажирських підвісних канатних доріг» (НПАОП 0.00-1.01-74)

«Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій» (НПАОП 63.2-1.13-87)

7.2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів»

Посадові особи з питань охорони праці:

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05)

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)

«Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» (НПАОП 02.0-1.04-05)

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98)

«Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15)

«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-.15.9-87)

«Правила будови і безпечної експлуатації парових і котлів з тиском пари не більше 0,07 ММПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С (НПАОП 0.00-1.26-96)

«Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.22-08)

«Правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (НПАОП 0.00-1.01-07)

«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» (НПАОП 92.7-1.01-06)

«Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» (НПАОП 0.00-1.36-03)

«Правила утримання та безпечну експлуатацію пасажирських підвісних канатних доріг» (НПАОП 0.00-1.01-74)

«Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій» (НПАОП 63.2-1.13-87)

7.3

Учбово-курсовий комбінат Управління житлово-комунального господарства Закарпатської обласної державної адміністрації

Посадові особи з питань охорони праці:

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05)

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)

«Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості» (НПАОП 02.0-1.04-05)

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98)

«Правила безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15)

«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-.15.9-87)

«Правила будови і безпечної експлуатації парових і котлів з тиском пари не більше 0,07 ММПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С (НПАОП 0.00-1.26-96)

«Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.22-08)

«Правила безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» (НПАОП 0.00-1.01-07)

«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08) «Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» (НПАОП 92.7-1.01-06)

«Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» (НПАОП 0.00-1.36-03)

«Правила утримання та безпечну експлуатацію пасажирських підвісних канатних доріг» (НПАОП 0.00-1.01-74)

«Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій» (НПАОП 63.2-1.13-87)

7.4

Навчально-методичний центр

Фізична особа-підприємець Віннічук Михайло Якович

Посадові особи з питань охорони праці:

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05)

7.5

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації

Посадові особи з питань охорони праці:

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05)

7.6

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «КАЛІПСО ВІТ»

Посадові особи з питань охорони праці:

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05)

8.1

ТОВ "Обласний навчальний центр "Регіон Буд"

навчання посадових осіб та спеціалістів із загальних питаннь охорони праці, за нормативно-правовими актами з охорони праці; проведення спеціального навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки

8.2

ДП "Запорізький навчально-курсовий комбінат"

навчання посадових осіб та спеціалістів із загальних питаннь охорони праці, за нормативно-правовими актами з охорони праці; проведення спеціального навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки

8.3

ТОВ "Шанс, ЛТД"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.4

ДП "Запорізький експертно-технічний центр Держпраці України"

Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, спеціальне навчання працівників з питань виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, курсова професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями

8.5

КП "Центр непреривної освіти кадрів "Темп"

навчання з питань охорони праці посадових осіб та інженерно-технічних робітників; спеціальне навчання персоналу

8.6

Судакова Н.В.

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.7

КП "Обласний навчально-курсовий комбінат сільського господарства" ЗОР

навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання (згідно декларації)

8.8

ТОВ "Ліга-Норм"

навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання (згідно декларації)

8.9

КП "Запорізький обласний центр охорони праці" ЗОР

навчання з питань охорони праці посадових осіб та інженерно-технічних робітників; спеціальне навчання персоналу

8.10

ДНЗ "Запорізьке вище професійне училище сфери послуг"

навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання галузі освіти

8.11

ТОВ "НЦ Безпека праці"

повний комплекс послуг з організації навчання з охорони праці, пожежної безпеки та домедичної допомоги

8.12

Філія Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат УДП "Укрінтеравтосервіс"

навчання з навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання (згідно декларації)

8.13

Запорізька торгово-промислова палата

навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання (згідно декларації)

8.14

ТОВ "АДАЖИО"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.15

ПП "ППН"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.16

ТОВ "Ваша Безпека 2008"

навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання (згідно декларації)

8.17

ФОП Макаров Д.В.

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.18

ПП "Вектор Безпеки"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.19

Профспілкові курси обласної ради профспілок Запорізької області

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.20

ТОВ НЦПК "Професіонал"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.21

ТОВ УЦОП "Престиж"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.22

ТОВ "Український навчальний центр"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

8.23

ТОВ "УКЦ "МІА"

навчання з питань охорони праці інших суб’єктів господарювання (згідно декларації)

8.24

ТОВ НВКФ "Факторинг"

навчання посадових осіб, спеціалістів та працівників з питаннь охорони праці

9.1

ТзОВ «Карпатнафтохім»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.2

ПАТ по газопостачанню та газифікації «Івано-Франківськгаз»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.3

НГВУ «Надвірнанафтогаз» Пат «Укрнафта»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.4

ДП «Карпатський ЕТЦ»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.5

ТзОВ «Навчально-курсовий комбінат Калуш»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.6

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.7

ВП «Бурштинська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.8

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.9

ТзОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду Діекс»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.10

Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.11

ТзОВ «Уніплит»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

9.12

ТзОВ «Діекс-Вест»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

10.1

Навчальний заклад комунальної форми власності Навчально-виробничий центр Професіонал

-

10.2

ПП Навчально-курсовий комбінат Професіонал-Фаст

НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-4.26-08; НПАОП 0.00-6.02-04; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.01-1.26-96; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.07-94; НАПБ Б.01.008-2004; НПАОП 0.00-1.29-97; НПАОП 60.2-1.28-97; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.31-99; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 0.00-5.20-94; НПАОП 0.00-5.06-94; НПАОП 0.00-5.07-94; НПАОП 0.00-5.03-95; НПАОП 0.00-5.04-95; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.35-04; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.16-96; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 45.25-7.01-83; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 45.2-7.02-80; ДБН В. 2.5-20-2001.

10.3

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчально-виробний центр Професійна безпека

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 60.3-1.01-10; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.29-97; НПАОП 0.00-1.23-10; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-1.35-03; НПАОП 0.00-5.04-95; НПАОП 22.1-1.02-07; НПАОП 45.2-4.01-98; НПАОП 45.2-7.02-80

10.4

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчально-курсовий центр Будмашоснова

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 40.1-1.21-98

10.5

КП Білоцерківської міської ради регіональний науково-виробничий та учбово-консультативний центр Рось-Консультант

-

10.6

КЗ КОР Начально-курсовий комбінат

НПАОП 0.00-4.03-01; НПАОП 0.00-4.05-03; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-8.24-05; НПАОП 0.00-5.24.01; НПАОП 0.00-1.20.98; НПАОП 0.00-1.31-01; НПАОП 0.00-1.07.94; НПАОП 0.00-1.08.94; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.24-93; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.02-99.

10.7

Приватне підприємство КОТЕФІ

НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.02-08

10.8

Державний заклад післядипломної освіти Центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів промисловості

НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.01-08; НПАОП 40.1-1.32-01

10.9

ДП Навчально-курсовий комбінат АТ ВТ Трест Південатоменергобуд

-

10.10

Приватне підприємство Ньюбуд

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 6 0.2-1.28-97; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 63.2-1.13-87; НПАОП 45.2-7.02-80; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 1.1.23-1.06-96; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.23-10; НПАОП 0.00-1.21-07; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00-1.29-97

10.11

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчально-курсовий комбінат Київоблагробуд-кадри

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 01.1-1.01-00; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 45.2-7.02-80; НПАОП 60.2-1.28-97; НПАОП 0.00-1.08-94

10.12

Приватний вищий начальний заклад Інститут післядипломної освіти КСИМЕ

-

10.13

Товариство з обмеженою відповідальністю Учбовий комбінат Славутич

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 92.7-1.01-06; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.18-98; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 45.2-7.02-80; НПАОП 60.2-1.28-97; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 60.3-1.01-10; НПАОП 0.00-1.23-10; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 0.00-1.35-03; НПАОП 45.2-4.01-98.

10.14

Навчальний заклад ПП Укрпромліфтзвар

-

10.15

Товариство з обмеженою відповідальністю Добротвір

-

10.16

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчально-виробничий комплекс

-

10.17

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчальний центр Новатор

-

10.18

Товариство з обмеженою відповідальністю Учбовий центр Новатор

-

10.19

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчально-виробничий центр Новатор

-

10.20

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчально-методичний центр Новатор

-

10.21

Товариство з обмеженою відповідальністю Учбово-методичний центр Новатор

-

10.22

Відкрите акціонерне товариство Вищий навчальний заклад Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації

-

10.23

Товариство з обмеженою відповідальністю Інтерпроф

-

10.24

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія Профцентр

-

10.25

Мале приватне підприємство Будкваліфкадри

-

10.26

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-технічне підприємство Екостар

-

10.27

Товариство з обмеженою відповідальністю Стандарт Професійної безпеки Гефест

НПАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 60.2-1.28-97; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.0-1.01-97; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-6.02-04; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 40.1-1.02-01; НПАОП 0.00-1.28-10

10.28

Товариство з обмеженою відповідальністю Альянс Київ Професіонал

-

10.29

Товариство з обмеженою відповідальністю Радар Центр

-

10.30

Товариство з обмеженою відповідальністю Учбовий центр Каскон

-

10.31

Фізична особа-підприємець Лялюшко Олександр Юрійович

-

10.32

Товариство з обмеженою відповідальністю Інсайт-ліфт

-

10.33

ПАТ Київенерго

НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.04-72; НПАОП 40.1-1.02-01; НПАОП 40.1-1.01-97.

10.34

ТОВ Інститут безпеки життєдіяльності

НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.07-94;НПАОП 0.00-1.08-94; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 45.2-1.01-98; НПАОП 45.2-4.02-98; НПАОП 45.2-7.20-80 "СНиТ 111-4-80"; НПАОП 92.7-1.01-06; НПАОП 0.00-1.21-98; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП ДБН А.3.2.-2-2009; НПАОП 60.2-1.28-97

10.35

ТОВ НКЦ Експерт

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-5.03-95; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-4.01-08; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 45.2-1.01-98; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 45.2-7.02-12; НПАОП 0.00-1.28-10

10.36

ТОВ НКК Київоблагробуд-кадри

НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 0.00-1.24-10

10.37

ТОВ НВЦ Професійна безпека

НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-4.26-08; НАПБ А.01.001-95; НПАОП 0.00-8.24-05; ДБН В.2.5-20-2001; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 0.00-1.23-10; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 60.3-1.01-10; НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 92.7-1.01-06; НПАОП 14.3-7.02-06; НПАОП 45.2-7.02-12; НПАОП 23.1-1.01-08; НПАОП 27.0-1.01-08; НПАОП 27.1-1.06-08; НПАОП 27.5-1.15-97; НПАОП 24.1-1.07-10; НПАОП 0.00-1.61-12; НПАОП 63.23-1.02-08; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 22.1-1.02-07; НПАОП 45.2-1.11-97; НПАОП 45.21-1.04-79; НПАОП 45.2-7.01-97; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 26.6-1.02-00; НПАОП 37.0-1.01-09; НПАОП 0.00-1.16-96; НПАОП 15.8-1.14-97; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 15.1-1.06-99; НПАОП 15.8-1.27-02; НПАОП 0.00-5.25-01; НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 63.2-1.13-87; НПАОП 51.0-1.03-96; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.24-10; НПАОП 28.52-1.31-13; НПАОП 28.0-1.33-13; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 55.0-1.02-96; НПАОП 01.0-1.01-12; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 0.00-1.45-69; НПАОП 63.22-1.04-88; НПАОП 24.4-1.02-88; НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 11.1-1.01-08; НПАОП 0.00-8.11-12; НПАОП 73.1-1.11-12; НПАОП 29.6-7.06-89; НПАОП 63.21-1.04-78; НПАОП 41.0-1.01-79; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.11-98

10.38

ТОВ НТЦ Екостар

-

10.39

ТОВ Центр технічної експертизи та аудиту

НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 28.52-1.32-14; НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 0.00-5.12-01; НПАОП 63.2-1.13-87; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 45.2-4.01-98; НПАОП 0.00-1.41-88; НПАОП 0.00-1.04-07; НПАОП 0.00-1.12-84; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 0.00-1.14-70; НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 28.52-1.31-13; НПАОП 0.00-1.46-70; НПАОП 15.9-1.11-97; НПАОП 0.00-8.11-12; НПАОП 0.00-1.23-10; НПАОП 15.4-1.06-97; НПАОП 15.4-1.10-92; НПАОП 01.0-1.01-12; НПАОП 0.00-1.72-14; НПАОП 0.00-1.19-08; НПАОП 0.00-1.27-09; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.70-71; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 24.3-1.18-13; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.28-10

10.40

ТОВ Навчально-консультативний центр Буденергоатом

ДСТУ 2293-99; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.15-07;НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.03-3.29-94; НПАОП 0.03-8.08-93; НПАОП 0.00-8.24-05; НПАОП 0.03-8.06-94; НПАОП 0.00-4.01-08; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 40.1-1.21-98; ПТЕЕС; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 40.1-1.07-01; НАПБ А.01.001-2004; НАПБ Б.01.008-2004; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04

10.41

ДУ ННДІПБОП

НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 22.1-1.02-07

10.42

ДП Київський ЕТЦ ДГПН України

-

10.43

ФОП Пількевич Світлана Василівна

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-4.11-07; ГОСТ 12.0.003-74; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-09-07; НПАОП 0.00-4.01-08; ДСН 3.3.6.042-99; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-3.06-22; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-4.36-87; НПАОП 0.00-1.55-77; НПАОП 0.00-1.38-05; НПАОП 92.0-1.03-13; НПАОП 93.0-1.06-97; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 18.2-1.04-13; НПАОП 52.0-1.01-96; НПАОП 52.47-1.02-96; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 51.0-1.03-96; НПАОП 55.0-1.02-96; НПАОП 0.00-7.11-12

10.44

ПВНЗ Інститут післядипломної освіти КСИМЕ

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-2.01-05; НПАОП 0.03-8.06-94; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.12-84; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.16-96; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-4.01-08; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 0.00-5.23-01; НПАОП 0.00-5.24-01; НПАОП 0.00-5.26-01; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-6.07-04; НПАОП 0.00-6.15-09; НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 15.1-1.07-99; НПАОП 15.1-1.06-99; НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 45.2-7.02-12.

10.45

Комунальний заклад Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування

( НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-4.11-07; ГОСТ 12.0.003-74; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-09-07; НПАОП 0.00-4.01-08; ДСН 3.3.6.042-99; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-3.06-22; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-4.36-87; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-1.55-77; НПАОП 0.00-1.38-05; НПАОП 92.0-1.03-13; НПАОП 93.0-1.06-97; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 18.2-1.04-13; НПАОП 52.0-1.01-96; НПАОП 52.47-1.02-96; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 51.0-1.03-96; НПАОП 55.0-1.02-96; НПАОП 0.00-7.11-12).

10.46

ТОВ Науково-методичний центр ЕКСПЕРТ

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-6.02-04; НПАОП 0.00-3.07-09; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 45.2-7.02-12; НПАОП 45.2-1.11-97; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 28.52-1.31-13; НПАОП 28.52-1.32-14; НПАОП 0.00-5.24-01; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00-1.05-54; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 51.0-1.03-96; НПАОП 0.00-5.03-95; НПАОП 0.00-5.04-95; НПАОП 0.00-5.05-95; НПАОП 0.00-5.06-94; НПАОП 0.00-5.07-94; НПАОП 0.00-5.09-86; НПАОП 0.00-5.19-96; НПАОП 0.00-5.18-96; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-7.13-14; НПАОП 0.00-5.26-01; НПАОП 0.00-1.58-12; НПАОП 0.00-3.09-05; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.35-03; НПАОП 0.00-1.73-14; НПАОП 0.00-1.57-12; НПАОП 0.00-5.10-96; НПАОП 40.1-1.02-01; НПАОП 0.00-1.20-98 ( ДБН В.2.5-20-2001); НПАОП 60.3-1.01-10; НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 0.00-5.12-01; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 28.0-1.35-14; НПАОП 0.00-8.11-12; НПАОП 0.00-1.45-69; НПАОП 24.1-1.17-85; НПАОП 0.00-1.19-08; НПАОП 0.00-1.41-88; НПАОП 0.00-1.21-07; НАОП 1.3.00-4.01-91; НПАОП 24.1-5.07-85; НПАОП 0.00-1.23-10; НПАОП 0.00-1.44-09; НПАОП 11.1-1.01-08; НПАОП 24.0-1.19-05; НПАОП 73.1-1.11-12; НПАОП 24.0-7.07-82; НПАОП 0.00-1.27-09; НПАОП 0.00-1.04-07; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 24.0-1.21-14; НПАОП 24.1-1.09-73; НПАОП 0.00-3.16-12; НПАОП 24.5-1.23-14; НПАОП 25.0-1.04-13; НПАОП 25.0-1.07-13; НПАОП 0.00-1.61-12; НПАОП 14.3-7.02-06; НПАОП 0.00-1.24-10; НПАОП 0.00-1.34-71; НПАОП 45.24-1.08-69; НПАОП 0.00-1.72-14; НПАОП 0.00-3.10-08; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 21.0-1.01-87; НПАОП 27.0-1.01-08; НПАОП 27.1-1.09-09; НПАОП 23.1-01.01-08; НПАОП 27.1-1.10-07; НПАОП 23.1-5.05-81; НПАОП 28.0-1.34-14; НПАОП 27.4-1.43-14; НПАОП 27.5-1.46-14; НПАОП 18.2-1.04-13; НПАОП 01.0-1.01-12; НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 01.41-1.01-01; НПАОП 15.4-1.06-97; НПАОП 0.00-3.01-98; НПАОП 0.00-1.64-77; НПАОП 26.5-1.02-14; НПАОП 28.4-1.31-89; НПАОП 28.52-1.04-86

10.47

ТОВ Навчальний консультаційний центр "Енергія"

НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.20-08; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.03-3.29-94; НПАОП 0.03-8.08-93; НПАОП 0.00-8.24-05; НПАОП 0.03-8.06-94; НПАОП 0.00-4.01-08; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-4.15-98; ПТЕЕС; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 40.1-1.07-01; НАПБ А.01.001-2004; НАПБ Б.01.008-2004; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04.

10.48

ТОВ Учбовий центр ПРОФІ

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-6.02-04; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.01-07; ДБН В.2.5-20-2001; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.51-88.

10.49

ДП Київський ЕТЦ Держпраці

-

10.50

ТзОВ Навчально-курсовий центр ПРОФОСВІТА

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-5.15-07; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 0.00-1.62-12

10.51

ДП Головний навчально-методичний центр Держпраці

-

10.52

ТзОВ Навчальний консультаційний центр Україна

ДСТУ 2293-99; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.03-3.29-94; НПАОП 0.03-8.08-93; НПАОП 0.03-8.24-05; НПАОП 0.03-8.06-94; НПАОП 0.05-4.01-90; НПАОП 0.00-4.26-96; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-6.18-04; НПАОП 40.1-1.21-98; ПТЕЕС; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 0.00-1.42-83; НАПБ А.01.001-2004; НАПБ Б.01.008-2004; НПАОП 0.00-4.36-87; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04

10.53

ТзОВ Пріоритет ПромБезпека

-

10.54

ТзОВ Учбовий центр НОРМАТИВ

-

10.55

ТзОВ Навчально-консультаційний центр ПРОФІТЕХ

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-5.03-95; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-4.01-08; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 45.2-1.01-98; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 45.2-7.02-12; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 40.1-1.21-98.

10.56

ТзОВ Навчально-виробничий комбінат ВЕКТОР

-

10.57

ТзОВ КОМПАС ФМ

НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-4.12-04; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-4.01-08; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 40.1-1.21-98

10.58

ТзОВ Навчально-виробничий комбінат ВЕКТОР

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 40.1-1.02-01; НПАОП 0.00-1.19-08

10.59

ТзОВ Навчальний -Центр ЕКСПЕРТ

ДСТУ 2293-99; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.12-05; НПАОП 0.03-3.29-94; НПАОП 0.03-8.08-93; НПАОП 0.00-8.24-05; НПАОП 0.03-8.06-94; НПАОП 0.00-4.01-08; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 40.1-1.07-01; НПБП А.01001-2004; НАПБ Б.01.008-2004; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04

10.60

ТзОВ Центр технічного навчання

НПАОП 0.00-1.12-05; НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 0.00-8.11-12; НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 0.00-5.12-01; НПАОП 63.2-1.13-87; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.21-07; НПАОП 0.00-1.41-88; НПАОП 0.00-1.04-07; НПАОП 0.00-1.12-84; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.75-15 НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 24.4-1.02-88; НПАОП 73.1-1.11-12; НПАОП 24.4-1.01-79; НПАОП 24.1-5.05-86; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 28.52-1.32-14; НПАОП 45.2-7.02-12; ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 0.00-1.14-70; НПАОП 28.52-1.31-13; НПАОП 0.00-1.45-69; НПАОП 0.00-1.46-70; НПАОП 15.9-1.11-97; НПАОП 0.00-1.23-10; НПАОП 15.4-1.06-97; НПАОП 15.4-1.10-92; НПАОП 01.1-1.01-12; НПАОП 0.00-1.72-14; НПАОП 0.00-1.19-08; НПАОП 11.1-1.01-08; НПАОП 23.1-1.01-08; НПАОП 0.00-1.27-09; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.73-14; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 01.0-1.01-12; НПАОП 24.3-1.18-13; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-1.42-08; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 62.0-1.03-74; НПАОП 63.23-1.02-08; НПАОП 63.23-1.06-98; НПАОП 63.23-1.03-08.

10.61

ТзОВ АЛЬТІС-ДИЗАЙН

ДСТУ 2293-99; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.03-3.29-94; НПАОП 0.03-8.08-93; НПАОП 0.00-8.24-05; НПАОП 0.03-8.06-94; НПАОП 0.05-4.01-90; НПАОП 0.00-4.26-96; НПАОП 0.00-4.24-03; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 40.1-1.21-98; ПТЕЕС; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 0.00-1.42-83; НАПБ А.01.001-2014; НАПБ Б.01.008-2004; НПАОП 0.00-4.36-87; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-1.19-08; НПАОП 0.00-1.25-10; НПАОП 0.00-1.27-09; НПАОП 0.00-1.41-88; НПАОП 0.00-1.43-85; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.68-13; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 21.0-1.01-87; НПАОП 22.1-1.02-07; НПАОП 24.1-1.07-10; НПАОП 24.3-1.18-13; НПАОП 24.4-1.02-88; НПАОП 25.0-1.01-12; НПАОП 25.0-1.04-13; НПАОП 25.0-1.07-13; НПАОП 28.0-1.30-12; НПАОП 28.0-1.32-13; НПАОП 63.2-1.13-87; НПАОП 51.0-1.03-96.

10.62

ТзОВ Експертно-технічний центр цивільного захисту і техногенної безпеки

-

10.63

ТзОВ Український навчальний центр

НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.24-10; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 60.2-1.02-14; НПАОП 45.24-1.07-90; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 92.7-1.01-06; НПАОП 0.00-1.15-07.

10.64

Приватне підприємство КОТЕФІ

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 22.1-1.02-07; НПАОП 0.00-1.16-96; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 15.1-1.06-99; НПАОП 15.8-1.27-02; НПАОП 55.0-1.02-96; НПАОП 28.0-1.33-13; НПАОП 28.52-1.31-13; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 51.0-1.03-96; НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 60.3-1.01-10; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 73.1-1.11-12; НПАОП 01.0-1.01-12; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 27.0-1.01-08; НПАОП 27.1-1.06-08; ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 14.3-7.02-06; НПАОП 92.7-1.01-06; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.36-03.

10.65

ТОВ «Експертно-навчальний центр»

10.66

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертно-навчальний центр»

не зазначено

10.67

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий центр МДРС»

не зазначено

10.68

Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

не зазначено

10.69

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України ІПК промисловості

не зазначено

10.70

Фізична особа-підприємець Кривов‘яз Олександр Михайлович

не зазначено

10.71

Державний інститут підготовки кадрів

не зазначено

10.72

ДСП Чорнобильський спецкомбінат"

не зазначено

10.73

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр з безпеки на транспорті»

не зазначено

10.74

ПП «Навчально-курсовий комбінат Хрещатик»

п.8 д.6 ( НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.16-98; НПАОП 0.00-1.29-97; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-5.04-95; НПАОП 15.8-1.14-97; НПАОП 18.2-1.03-06; НПАОП 55.0-1.02-96; НПАОП 92.7-1.01-06; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.30-01; НПАОП 0.00-1.41-88; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 15.8-1.27-02; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 73.1-1.11-12; НПАОП 93.0-1.07-97; НПАОП 62.0-1.01-96).

10.75

Державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно-технічне училище»

не зазначено

10.76

Державний економіко-технологічний університет транспорту

не зазначено

10.77

Державний навчальний заклад «Богуславський центр професійно-технічної освіти»

не зазначено

10.78

ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти»

не зазначено

10.79

ПАТ Укртелеком філія «Центр післядипломної освіти»

не зазначено

10.80

Київський обласний державний навчально-курсовий комбінат

не зазначено

10.81

ФОП Кравчун Олександр Пилипович

не зазначено

10.82

ПАТ «Південтеплоенергомонтаж (Учбовий центр)»

не зазначено

10.83

КП Учбово-курсовий комбінат

не зазначено

10.84

Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства "Укрцентркадриліс"

п.8 д.6 ( НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 02.0-1.08-95; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 02.0-1.07-00; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 45.2-1.01-98; НПАОП 63.1-1.06-85; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-2.01-05; НПАОП 0.00-3.07-09; НПАОП 02.0-3.03-05; НПАОП 20.0-3.10-05; НПАОП 60.2-3.06-98; НПАОП 0.00-4.09-07; НПАОП 0.00-4.11-07; НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-4.21-04; НПАОП 0.00-5.03-95; НПАОП 0.00-5.04-95; НПАОП 0.00-5.05-95; НПАОП 0.00-5.06-94; НПАОП 0.00-5.07-94; НПАОП 0.00-5.10-96; НПАОП 0.00-5.18-96; НПАОП 0.00-5.19-96; НПАОП 0.00-5.20-94; НПАОП 0.00-4.14-94; НПАОП 0.00-4.15-98; НПАОП 0.00-5.24-01; НПАОП 0.00-4.36-87; НПАОП 0.00-6.01-10; НПАОП 0.00-6.03-93; НПАОП 0.00-6.07-04; НПАОП 0.00-6.15-99; НПАОП 0.00-7.06-94; НПАОП 0.00-7.07-87).

10.85

ТОВ «Навчально-консультаційний центр Асоціації міжнародних АПУ»

не зазначено

10.86

ТОВ «Київський регіональний міжгалузевий навчально-методичний центр ОП та БЖ»

п.8 д.6 ( НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 73.1-1.11-12; НПАОП 0.00-1.20-98; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 29.23-1.04-90; НПАОП 0.00-1.13-71; НПАОП 0.00-1.41-88; НПАОП 0.00-1.22-72; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.30-01; ДБН В 2.5-20-2001; ДБН А.3.2-2-2009; НПАОП 63.2-1.13-87; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 45.2-4.01-98; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.22-08).

11.1.

ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

Навчання з питань законодавчих та нормативних актів з охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань підприємств, установ та організацій.

Спеціальне навчання з питань охорони праці осіб відповідальних за експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, безпечну організацію та виконання робіт підвищеної небезпеки, посадових осіб, фахівців, працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

11.2.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та фахівців з питань охорони праці;

Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації парових і водогрійних котлів машиністами (кочегарами) котельні;

Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації парових і водогрійних котлів операторами котельні;

Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах сільськогосподарської галузі;

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці рибалок прибережного лову;

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості;

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці при експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці відповідальних за газове господарство;

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці відповідальних за теплопостачання;

Навчання і перевірка знань з питань безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд.

Оператор котельні;

Машиніст (кочегар) котельні

11.3.

Приватне Підприємство

« Навчальний центр будинок науки і техніки»

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та фахівців з питань охорони праці

11.4.

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

Навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісії з перевірки знань підприємств, організацій, установ

11.5.

Виробничо-технічний комплекс «Магістр»

Законодавство України про охорону праці.

Основні положення Закону України «Про охорону праці».

Питання охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного забезпечення підприємств, установ і організацій всіх форм власності.

Експлуатація обладнання, що працює під тиском.

Експлуатація ліфтів та вантажопідіймальних механізмів.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Газопостачання.

Експлуатація парових та водогрійних котлів

11.6.

ТОВ «Центр технічної експертизи та аудиту»

Навчання та атестація посадових осіб, керівників підприємств, спеціалістів служб охорони праці та членів комісій, з перевірки знань з питань охорони праці та промислової безпеки

11.7.

ПП «Кіровоградський регіональний учбовий центр»

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

11.8.

ТОВ

«Учбово-курсовий комбінат»

Навчання посадових осіб, спеціалістів, фахівців та інших працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного забезпечення (загальний курс);

Вивчення нормативно-правових актів з охорони праці, що регламентують будову, безпечну експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки, виконання робіт з підвищеною небезпекою

12.1

Державне підприємство “Луганський експертно- технічний центр Держпраці”

Навчання:

- із загальних питань охорони праці;

-спеціальне навчання з питань охорони праці

12.2

Товариство з обмеженою відповідальністю “Інженерний центр промислової безпеки”

Навчання з охорони

праці загальні питання з охорони праці, нормативно-правові акти охорони праці

12.3

Товариство з обмеженою відповідальністю

“Інститут підвищення кваліфікації,

перепідготовки і підготовки кадрів”

Навчання здійснюється згідно Типового положення

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

12.4

Відокремлений підрозділ

“Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету “

Навчання здійснюється згідно Типового положення

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

12.5

Товариство з обмеженою відповідальністю “Луганський навчально-курсовий комбінат”

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання (загальні питання та нормативно-правові акти з охорони праці), навчання персоналу, що залучається до обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки.

12.6

Товариство з обмеженою відповідальністю “Луганський навчально-курсовий комбінат 1”

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання (загальні питання та нормативно-правові акти з охорони праці), навчання персоналу, що залучається до обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки.

13.1

Державне підприємство "Західний експертно-технічний центр Держпраці»

НПАОП 20.0-1.02-05, НПАОП 10.0-1.01-10,

НПАОП 00.0-1.66-10, НПАОП 21.0-1.01-87,

НПАОП 22.1-1.02-07, НПАОП0.00-1.21-07,

НПАОП0.00-1.24-10, НПАОП 0.00-1.36-03,

НПАОП 01.1-1.01-12, НПАОП01.2-1.09-05,

НПАОП 02.0-1.04-05, НПАОП 02.0-1.07-00,

НПАОП 05.0-1.11-79, НПАОП 45.2-7.02-12

НПАОП 0.00-61.2-12, НПАОП 58.0-1.01-96

НПАОП 0.00-1.31-99, НПАОП 64.2-1.07-96

НПАОП 01.1-1.01-00, НПАОП 0,00-1.71-13

НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.01-07

НПАОП 0.00-4.15-98, НПАОП 0.00-1.62-12

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.76-15

13.2

ПП "Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки"

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 58.0-1.01-96

НПАОП 0.00-1.31-99,НПАОП 64.2-1.07-96,

НПАОП 01.1-1.01-00, НПАОП 0,00-1.71-13 ,

НПАОП 0.00-1.59-87 НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-4.15-98,НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.76-15

13.3

Львівська торгово-промислова палата

НПАОП 45.2-7.02-12 НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96 НПАОП 0.00-1.28-10,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00,

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07 НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12 НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.4

ПП «Агроенерго»

НПАОП 45.2-7.02-12 НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00,

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.5

Львівське навчально-методичне відділення інституту підготовки кадрів промисловості

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00,

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.6

Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою"

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.7

ТзОВ Навчально-виробничий центр «Професійна безпека»

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.8

ТзОВ «Західноукраїнський навчальний центр «Спеціаліст»

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.9

Державне підприємство "Західний експертно-технічний центр Держпраці»

НПАОП 20.0-1.02-05, НПАОП 10.0-1.01-10,

НПАОП 00.0-1.66-10, НПАОП 21.0-1.01-87,

НПАОП 22.1-1.02-07, НПАОП0.00-1.21-07,

НПАОП0.00-1.24-10, НПАОП 0.00-1.36-03,

НПАОП 01.1-1.01-12, НПАОП01.2-1.09-05,

НПАОП 02.0-1.04-05, НПАОП 02.0-1.07-00,

НПАОП 05.0-1.11-79, НПАОП 45.2-7.02-12

НПАОП 0.00-61.2-12, НПАОП 58.0-1.01-96

НПАОП 0.00-1.31-99, НПАОП 64.2-1.07-96

НПАОП 01.1-1.01-00, НПАОП 0,00-1.71-13

НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.01-07

НПАОП 0.00-4.15-98, НПАОП 0.00-1.62-12

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.76-15

13.10

ПП "Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки"

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 58.0-1.01-96

НПАОП 0.00-1.31-99,НПАОП 64.2-1.07-96,

НПАОП 01.1-1.01-00, НПАОП 0,00-1.71-13 ,

НПАОП 0.00-1.59-87 НПАОП 0.00-1.01-07,

НПАОП 0.00-4.15-98,НПАОП 0.00-1.62-12,

НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.76-15

13.11

Львівська торгово-промислова палата

НПАОП 45.2-7.02-12 НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96 НПАОП 0.00-1.28-10,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00,

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07 НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12 НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.12

ПП «Агроенерго»

НПАОП 45.2-7.02-12 НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00,

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.13

Львівське навчально-методичне відділення інституту підготовки кадрів промисловості

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00,

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.14

Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою"

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.15

ТзОВ Навчально-виробничий центр «Професійна безпека»

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.16

ТзОВ «Західноукраїнський навчальний центр «Спеціаліст»

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.17

ТзОВ «Львівський навчально-технологічний комбінат»

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

13.18

Дочірнє підприємство «Вальво-Енергосервіс» ТзОВ

«Вальво»

НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-61.2-12,

НПАОП 58.0-1.01-96, НПАОП 0.00-1.31-99,

НПАОП 64.2-1.07-96, НПАОП 01.1-1.01-00

НПАОП 0,00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87

НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-4.15-98

НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 40.1-1.21-98,

НПАОП 0.00-1.76-15

14.1

Учбово-курсового пункт профнавчання ВАТ «Миколаївгаз»

- перепідготовка та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

14.2

Центр з підготовки робітничих професій Миколаївського національного аграрного університету Інституту післядипломної освіти Миколаївський національний аграрний університет (ІПО МНАУ)

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК;

14.3

ДП «Учбовий центр» ПрАТ «МЕТЦ»

Навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів підприємств з питань охорони праці;

підготовка, та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

підготовка, та підвищення кваліфікації робітників з обслуговування обладнання підвищеної небезпеки

14.4

ТОВ «Регіональний учбовий центр»

Навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів підприємств з питань охорони праці;

підготовка, та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

підготовка, та підвищення кваліфікації робітників з обслуговування обладнання підвищеної небезпеки

14.5

Миколаївський навчально-курсовий комбінат

З питань охорони праці посадових осіб та робітників

14.6

ДП «Учбово-курсовий комбінат ПАТ «Будівельна фірма «Миколаївбуд»

З питань охорони праці посадових осіб та робітників

14.7

Міжрегіональний навчально консультаційни центр ДП «Миколаївський експертно-технічний центр Держпраці»

Навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів підприємств з питань охорони праці;

2. Навчання та перевірка знань посадових осіб, службові обов’язки яких пов’язані з керівництвом, інспектуванням чи контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою;

3. Проведення первинної, додаткової, періодичної та позачергової атестації зварників за такими видами зварювання:

4. Атестація зварників на допуск до зварювання металоконструкцій на об’єктах піднаглядових Регістру судноплавства України;

5. Курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями:

- оператор заправних станцій,

- машиніст холодильних установок,

- оператор товарний,

- оператор хлораторних установок;

- ліфтер;

- стропальник;

- машиніст крана автомобільного;

- машиніст крана (кранівник).

6. Методично-консультаційна допомога службам охорони праці підприємств у вирішенні питань з організації та проведення навчання та перевірки знань працівників на виробництві;

7. Методично-консультаційна допомога приватним підприємцям з питань охорони праці;

8. Розповсюдження нормативно-правової літератури, типових інструкцій з питань охорони праці та забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, типових посадових інструкцій.

14.8

ТОВ "Миколаївський інститут професійного розвитку і освіти"

Навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів підприємств з питань охорони праці

14.9

ТОВ "Регіональний центр з розвитку морських терміналів"

Професійно-технічна освіта:

- механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах;

- машиніст крана (кранівник);

- водій навантажувача

15.1

ДП «Чорноморський експертно - технічний центр Держпраці України»

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці.

- навчання з галузевих правил безпеки.

15.2

ДПАТ Будівельна компанія «Укрбуд»,

ДП НКК «Одесбуд»

Навчання посадових осіб та працівників підприємств: - з питань охорони праці;

- з електробезпеки;

- з питань охорони праці при проведенні верхолазних робіт;

- з питань охорони праці при проведенні водолазних робіт;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки.

Здійснення професійного навчання за професіями: верхолаз, водій навантажувача, водолаз, електрогазозварник, зварник пластмас, машиніст крана, машиніст крана автомобільного, оператор заправних станцій, оператор котельні, стропальник.

15.3

ТОВ "Міжгалузевий центр охороні праці та промислової безпеки"

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- з електробезпеки;

- з питань охорони праці при проведенні верхолазних робіт;

- з питань охорони праці при проведенні водолазних робіт;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки.

15.4

ФОП "Консультаційно - навчальний центр охорони праці" .

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- з електробезпеки;

- з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів;

- з безпечної експлуатації будівель та споруд.

15.5

Державний професійно - технічний навчальний заклад «Одеський державний центр професійного навчання переробної промисловості»

Навчання посадових осіб та спеціалістів підприємств:

- з питань охорони праці;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки

Здійснення професійного навчання.

15.6

Науково-дослідницький навчально-курсовий консультативний центр промислової безпеки.

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці

15.7

Регіональний спеціалізований учбово-тренувальний центр ВАТ «Одесаобленерго»

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- з електробезпеки;

- з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки.

15.8

Навчальний центр ДП «Одеський морський торгівельний порт»

Навчання посадових осіб з питань охорони праці.

- з питань охорони праці;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки

15.9

ПП «Центр промислової безпеки»

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з електробезпеки;

- з питань технічної експлуатації теплових установок та мереж;

- техніка безпеки в будівництві

15.10

ТОВ «Регіональний учбово-консультаційний центр «Південна регіональна дорадча служба»»

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- навчання з галузевих правил безпеки.

Здійснення професійного навчання

15.11

Одеське відділення ДП навчально-курсового комбінату «Харківжитлобуд»

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- навчання з галузевих правил безпеки.

Здійснення професійного навчання

15.12

ТОВ "Навчально-консультаційний центр охорони праці "Аудит"

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- з електробезпеки;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки.

15.13

ТОВ «УЧБОВИЙ ЦЕНТР «СПЕЦІАЛІСТ»,

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- з електробезпеки;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки.

15.14

ТОВ «Енергія ЮГ»,

Навчання посадових осіб та працівників підприємств:

- з питань охорони праці;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки.

15.15

Навчальний центр ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт»

Навчання посадових осіб з питань охорони праці.

- з питань охорони праці;

- навчання по всім галузевим правилам безпеки

16.1

ТОВ «Школа охорони праці та професійного навчання»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.21-07; НПАОП 0.00-1.23-10;

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.06-77;

НПАОП 0.00--1.02-08; НПАОП 0.00-1.01-07;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03;

НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-5.11-85;

НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 01.0-1.01-12;

НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 15.8-1.14-97; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 40.1-1.01-97;

НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 45.2-7.02-12;

НПАОП 92.7-1.01-06.

16.2

ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

16.3

ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

16.4

ФОП Кісіль О.М.

Навчання з загальних питань з охорони праці

16.5

Регіональний міжгалузевий учбово-методичний центр по охороні праці при раді колективних сільськогосподарських підприємств Полтавської області

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.71-13;

НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.01-07;

НПАОП 0.00-1.76-15; ДБН В.2.5-20-2001.

16.6

ТОВ «Полтавський навчальний професійно-технічний комбінат»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.60-66;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-5.11-85;

16.7

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.60-66;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.11-98;

НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.01-07;

НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.22-08;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-5.11-85; ДБН А.3.2-2-2009;

ПІ 1.4.32-421-2005; ПІ 1.3.10-450-2006;

НПАОП 0.00-8.11-12;

16.8

Структурний підрозділ «Лубенський центр професійної освіти» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

16.9

ПП «Техком-2000»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-5.11-85;

16.10

Державне підприємство «Полтавський експертно-технічний центр Держпраці»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.60-66;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.02-08;

НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.20-98;

ДНАОП 0.00-1.21-98; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 11.1-1.01-08; НПАОП 0.00-1.22-08;

НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 28.52-1.31-13;

НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.43-85;

НПАОП 63.21-1.01-09; НПАОП 02.0-1.04-05;

НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 92.7-1.01-06;

НПАОП 0.00-1.45-69; НПАОП 63.2-1.13-87;

16.11

Полтавська філія ТОВ «Навчально виробничий комплекс «Вектор»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.76-15; ДБН В.2.5-20-2001.

16.12

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05.

16.13

ФОП Северін П.К. Перша школа охорони праці

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 1.8.10-1.10-76;

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.36-03;

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.02-08;

НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.27-09;

НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-1.60-66;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.11-98;

НПАОП 0.00-1.73-14; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 11.1-1.01-08; НПАОП 23.2-1.10-73;

НПАОП 63.2-1.06-02; НПАОП 60.3-1.01-10;

НПАОП 0.00-1.45-69; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 45.2-1.01-98; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 64.11-1.01-03;

НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-1.71-13;

16.14

ТОВ «Міжгалузевий учбово-методичний центр з охорони праці»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.02-08;

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.76-15

ДБН В.2.5-20-2001.

16.15

Навчально-методичний пункт відокремленого підрозділу «Лубенський верстатобудівний завод» ПАТ «Мотор Січ»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-4.12-05;

НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.02-08;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.60-66;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.71-13;

НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.11-98;

16.16

ПП «Школа професійної майстерності»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.22-08;

НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-1.75-15

16.17

ПП «Будекспертиза»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 45.2-7.02-12

16.18

Комунальне підприємство «Кременчуцький міжрайонний навчально-курсовий комбінат»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.21-07; НПАОП 0.00-1.23-10;

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.06-77;

НПАОП 0.00--1.02-08; НПАОП 0.00-1.01-07;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03;

НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-5.11-85;

НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 01.0-1.01-12;

НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 15.8-1.14-97; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 40.1-1.01-97;

НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 45.2-7.02-12;

НПАОП 92.7-1.01-06;

16.19

Приватне підприємство фірма «Профінвест»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.21-07; НПАОП 0.00-1.23-10;

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.06-77;

НПАОП 0.00--1.02-08; НПАОП 0.00-1.01-07;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03;

НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-5.11-85;

НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 01.0-1.01-12;

НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 15.8-1.14-97; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 40.1-1.01-97;

НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 45.2-7.02-12;

16.20

ТОВ «Інженерний центр «Енергоексперт»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1. .21-07; НПАОП 0.00-1.23-10;

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.19-08;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.11-98;

НПАОП 0.00-1.06-77; НПАОП 0.00--1.02-08;

НПАОП 0.00-1.01-07; НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.28-10; НПАОП 0.00-1.36-03; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.62-12; НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-5.11-85;

НПАОП 0.00-5.12-01; НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 01.0-1.01-12; НПАОП 01.2-1.09-05;

НПАОП 01.2-1.10-05; НПАОП 01.41-1.01-01; НПАОП 01.41-1.07-63; НПАОП 01.41-1.08-82; НПАОП 02.0-1.04-05; НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 15.4-1.06-97; НПАОП 15.8-1.14-97; НПАОП 15.8-1.27-02; НПАОП 20.0-1.02-05;

НПАОП 23.1-5.01-86; НПАОП 23.2-1.10-73; НПАОП 40.1-1.01-97; НПАОП 40.1-1.07-01;

НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 40.1-1.32-01; НПАОП 45.2-7.01-97; НПАОП 45.2-7.02-12;

НПАОП 92.7-1.01-06; НПАОП 73.1-1.11-12; НПАОП 0.00-1.45-69; НПАОП 0.00-1.27-09; НПАОП 0.00-8.11-12; НПАОП 0.00-1.04-07

16.21

ПП Науково-виробничий учбовий центр «Ваша кар’єра»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-1.21-07; НПАОП 0.00-1.23-10;

НПАОП 0.00-1.22-08; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-1.11-98; НПАОП 0.00-1.06-77;

НПАОП 0.00--1.02-08; НПАОП 0.00-1.01-07;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.36-03;

НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.60-66; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-1.69-13; НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-5.11-85;

НПАОП 0.00-7.11-12; НПАОП 01.0-1.01-12;

НПАОП 15.0-1.01-88; НПАОП 15.8-1.14-97; НПАОП 20.0-1.02-05; НПАОП 40.1-1.01-97;

НПАОП 40.1-1.07-01; НПАОП 40.1-1.21-98; НПАОП 45.2-7.02-12;

16.22

ФО-П Чернявська О.Г.

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 11.1-1.01-08;

НПАОП 0.00-1.62-12;

16.23

ТОВ «Полтавський навчально-інформаційний центр з ОП»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 0.00-1.59-87; НПАОП 0.00-1.15-07;

НПАОП 0.00-5.11-85; НПАОП 11.1-1.01-08;

НПАОП 0.00-1.62-12;

16.24

ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони праці»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.60-66;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-5.11-85;

16.25

ТОВ «НЕЦ «Форт плюс»

Навчання з загальних питань з охорони праці;

НПАОП 0.00-4.12-05; НПАОП 0.00-1.76-15;

НПАОП 0.00-1.02-08; НПАОП 0.00-1.60-66;

НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.59-87;

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.62-12;

НПАОП 0.00-5.11-85;

17.

17.1

Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці»

Закон України «Про охорону праці» та нормативно правові акти з охорони праці, згідно покажчика

17.2

Державний навчальний заклад «Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів АПК»

Закон України «Про охорону праці» та нормативно правові акти з охорони праці

18.1

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»

Спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні

18.2

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Загальні питання з охорони праці, Правила охорони праці в деревообробній промисловості

18.3

Дочірнє підприємство «Сумський навчальний центр» Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

Загальні питання з охорони праці, ПББЕ вантажопідіймальних кранів, ПББЕ ліфтів, ПББЕ парових та водогрійних котлів, Водогрійних котлів і водопідіграчів з температурою нагріву води не вище 115оС, ПББЕ підйомників, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПББЕ навантажувачів, ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води, ПБЕЕС, ПБСГ України, ПОП під час виконання робіт на висоті, Типові інструкції з організації і безпечному проведенню газонебезпечних робіт,

Спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі

18.4

ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці»

Загальні питання з охорони праці,Правила безпеки систем газопостачання,

ПББЕ посудин, що працюють під тиском,ПББЕ парових і водогрійних котлів,

Типова інструкція з організації і безпечному проведенню газонебезпечних робіт

18.5

Комунальне обласне підприємство Сумської обласної ради «Навчально-виробничий центр»

Загальні питання з охорони праці, Спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, Загальні питання з охорони праці, ПББЕ аміачних холодильних установок , ПББЕ атракціонної техніки, ПББЕ вантажопідіймальних кранів, ПББЕ ліфтів, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ підйомників, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПББЕ навантажувачів, Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря, ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води, ПББЕ фреонових холодильних установок, ПБЕ та обслуговування обладнання АГНКС, ПБЕЕС, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПББЕ поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах, ПББЕ стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, Правил з безпечного застосування рідкого аміаку у сільському господарстві , ТБ та ПС при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій, Типова інструкція з організації і безпечному проведенню газонебезпечних робіт, Правил охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів, Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України, Правил охорони праці під час роботи з абразивним інструментом, Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

18.6

КП «Шосткинський казенний завод «Зірка»

Загальні питання з охорони праці, ПББЕ вантажопідіймальних кранів, ПББЕ навантажувачів,

ПББЕ стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, ПББЕ підйомників, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПББЕ ліфтів, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПБСГ,

ПББЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С, ПББЕ парових та водогрійних котлів, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, правил безпечної експлуатації електроустановок, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів, Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом, Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів

18.7

КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс»

Загальні питання з охорони праці, ПББЕ вантажопідіймальних кранів, ПББЕ навантажувачів, ПББЕ стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, ПББЕ підйомників, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПББЕ ліфтів, ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води, ПБСГ, ПББЕ парових та водогрійних котлів, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, Правила безпечної експлуатації електроустановок

18.8

Сумський державний університет

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

18.9

Сумський обласний спеціалізований центр з охорони праці

Загальні питання з охорони праці,

Правила безпеки систем газопостачання,

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

18.10

ТОВ «Навчально-виробниче підприємство-М»

Загальні питання з охорони праці, ПББЕ вантажопідіймальних кранів, ПББЕ ліфтів, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ парових та водогрійних котлів(які не мають теплотехнічної освіти), ПББЕ парових та водогрійних котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/cм 2 ). Водогрійних котлів і водопідіграчів з температурою нагріву води не вище 115оС, ПББЕ підйомників, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПББЕ навантажувачів, Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря, ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води, ПБЕЕС, ПБСГ України, ПОП під час виконання робіт на висоті, Типові інструкції з організації і безпечному проведенню газонебезпечних робіт,

Спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі

18.11

ТОВ «Навчально-виробничий центр «Планета Знань»

Загальні питання з охорони праці, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок,

ПББЕ вантажопідіймальна кранів, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПББЕ парових і водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання, Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями

18.12

ТОВ «Навчально-курсовий комбінат ЛАВ»

ПББЕ вантажопідіймальних кранів, ПББЕ підйомників, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, Правила безпеки систем газопостачання, ПББЕ ліфтів, ПББЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° С, ПББЕ парових та водогрійних котлів (більше 0,07 МПа), ПББЕ посудин, що працюють під тиском, Загальні питання з охорони праці

18.13

Сумський національний аграрний університет

Загальні питання з охорони праці

19.

19.1

Державне підприємство „Тернопільський

експертно-технічний центр Держпраці”

Законодавство з охорони праці

19.2

Тернопільський національний технічний

університет імені Івана Пулюя

Законодавство з охорони праці

19.3

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

Законодавство з охорони праці

19.4

Тернопільський обласний комунальний

навчально-курсовий центр

Законодавство з охорони праці

19.5

Бучацький коледж Подільського державного

аграрно-технічного університету

Законодавство з охорони праці

19.6

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Тернопільгаз"

Законодавство з охорони праці (правила безпеки систем газопостачання)

20.1

ТОВ «ЦОП «Новатор-сервіс»

Загальні питання охорони праці;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

Правила безпеки систем газопостачання;

Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежних хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних виробництв;

20.2

ПрАТ «Учбово-курсовий комбінат»

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила безпеки систем газопостачання;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила будови та безпечної експлуатації підйомників;

Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;

20.3

ТОВ «Навчальний центр «Новатор»

Загальні питання охорони праці;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів;

Правила безпеки систем газопостачання;

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природнього газу в котельних установках;

Правила будови і безпечної експлуатації технологічних трубопроводів;

Правила охорони праці під час холодного оброблення металів;

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві;

Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;

Правил безпеки при зберіганні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин;

20.4

ТОВ ЦПС «ТехІнформСервіс»

ЄДРПОУ 37090943

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт;

Правила техніки безпеки и промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій;

Правилам безпеки в нафтогазодобувній промисловості України;

20.5

ПП «Учбово-діагностичний центр ТехІнфорСервіс» ЄДРПОУ 33673697

Правила техніки безпеки и промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій;

Правила безпеки систем газопостачання;

20.6

ДП «Учбово-курсовий комбінат «Харківжитлобуд»

Загальні питання охорони праці;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила будови та безпечної експлуатації підйомників;

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин;

Правила безпеки для хімічних та нафтопереробних підприємств;

Правила безпечної експлуатації систем вентиляції на хімічних підприємствах;

Правила техніки безпеки та промислової санітарії на нафтобазах та заправних станціях;

20.7

ДП «Східний експертно-технічний центр Держпраці»

Загальні питання охорони праці;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій теплових мереж і тепловикористовувальних установок;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила безпеки систем газопостачання;

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин;

Правила будови та безпечної експлуатації підйомників;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

20.8

ТОВ «Центр сертифікації Тиск плюс»

Загальні питання охорони праці;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів;

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Правила безпеки систем газопостачання;

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежних хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних виробництв;

Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України;

Правила безпеки при експлуатації засобів і систем автоматизації та управління в газовій промисловості;

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт;

Правила технічної експлуатації вентиляційних установок в хімічному виробництві;

Правил безпечної експлуатації та обслуговування обладнання АГНКС;

20.9

Харківська філія ДП «Інститут підготовки кадрів промисловості»

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів;

Правила будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок повітропроводів і газопроводів;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила техніки безпеки при експлуатації внутрішньозаводського транспорту;

20.10

Вищий професійно-технічний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогресс»

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила будови та безпечної експлуатації підйомників;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;

Правила безпеки систем газопостачання;

Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів;

20.11

КП Регіональний учбово-методичний центр охорони

праці (КП РУМЦОП)

Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

20.12

ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Правила безпеки систем газопостачання;

20.13

ТОВ «Навчальний центр «Промбезпека»

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

Правила охорони праці під час роботи у хімічних лабораторіях;

20.14

УНВЦ «Охорона праці»

Загальні питання охорони праці;

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила пожежної безпеки України в електроустановках;

Правила безпеки систем газопостачання;

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила охорони праці на автомобільному транспорті;

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;

Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт;

Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;

Правила будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів;

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

21.1

Державне підприємство «Миколаївський експертно-технічний центр Держпраці»

Навчання з питань охорони праці працівників; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Проведення навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання по НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

21.2.

ТОВ «Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонал»

Навчання з питань охорони праці працівників; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- із загальних питань охорони праці, Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07кгс/см2, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С, Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів, Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, Правила будови та безпечної експлуатації підйомників, Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів, Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила безпечної експлуатації електроустановок, Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, Правила безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій, Правила будови та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок, Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок, Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки, Правила з охорони праці на автомобільному транспорті, Правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті (роботи на висоті та верхолазні роботи), Правила з охорони праці для працівників лісового господарства та лісового господарства та лісової промисловості, Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами, Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії при електрозварних роботах, Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць, Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті, Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення, Правила охорони праці під час розробки родовищ копалин відкритим способом, Правила охорони праці в деревообробній промисловості, Положення про безпечну та надійну експлуатацією виробничих будівель і споруд, Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна, Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком, Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем, Правила будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, Правила безпеки при виробництві та споживані продуктів розділення повітря, Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), Правила безпеки для виробництва перекису водню, йоду, брому, амінів, фтористого водню, фреонів і фтормономерів, Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях, Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини.

Правила безпеки систем газопостачання.

21.3.

Приватне підприємство «Навчально-консультаційний центр «Успіх»

Навчання за напрямками: Законодавство України з охорони праці; Правила безпеки систем газопостачання; Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт; Правила техніки безпеки і гігієни праці при виробництві ацетилену і газополуменевій обробці металів; Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря; Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок; Правила охорони праці на висоті; Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва;Правила охорони праці для виноробного виробництва; Правила охорони праці на підприємствах з виробництв пластмасових виробів; Правила будови і безпечної експлуатації підйомників; Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів; Правила безпеки при ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах, що використовують небезпечні речовини (нафтопродукти, ртуть, хлор, аміак); Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення; Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі; Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями та інші нормативно-правові акти з питань охорони праці, що внесені до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

21.4.

ТОВ «Навчально-курсовий

комбінат «Херсонбуд»

Навчання за напрямками: Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці; Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила будови і безпечної експлуатації підйомників; Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів; Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок; Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпеки систем газопостачання; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; Загальних питань Законодавства України з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці і виробничої санітарії та безпечного виконання газонебезпечних робіт у колодязях, котлованах, в середині ємностей та інших аналогічних місцях згідно «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85); Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену та газополум’яній обробці металів(НПАОП 0.00-1.43-85); Правил охорони праці під час виконання робіт з інструментами і пристроями (НПАОП 1.1.10-1.71-13); Правил безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору (ПБХ-93) НПАОП 0.00-1.23-10.

21.5.

Навчально-курсовий комбінат ПАТ «Херсоноблагробуд»

Законодавчі та нормативних актів з охорони праці; ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»; ДБН В.2.5-41:2009 «Газопроводи з поліетиленових труб»; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів; Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пару і гарячої води; Правила будови та безпечної експлуатації підйомників; Правила будови та безпечної експлуатації навантажувачів; Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Правила безпеки систем газопостачання.

21.6.

Комунальний заклад «Обласний навчально-курсовий комбінат

агропромислового комплексу» Херсонської міської ради

Законодавства України з охорони праці, Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів;Правила будови та безпечної експлуатації котельних установок

21.7.

«Комерційна школа бізнесу»

Навчання з питань охорони праці працівників підприємств торгівлі, торгівельно-виробничої діяльності та побутового обслуговування.

21.8.

Державна Каховська технічна школа

Навчання з питань охорони праці працівників; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

21.9.

Вище професійне училище №17

Навчання з питань охорони праці працівників; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

21.10

ФОП Шупер Світлана Петрівна

Навчання з підготовки та перепідготовки працівників, які залучаються до робіт з підвищеною небезпекою:організації, керівництва та безпечного виконання робіт на висоті та висотно-верхолазних робіт із застосуванням засобів індивідуального захисту (НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті).

21.11

Херсонська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Херсонського морського порту)

Професійно технічне навчання за професіями: стропальник, водій навантажувача, машиніст крану (кранівник), механізатор (докер-механізатор) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-сантехнік, матрос, моторист (машиніст), судноводій малотоннажного судна, механік малотоннажного судна.

21.12

Державний навчальний заклад «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»

Навчання за напрямками: Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони праці; Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила будови і безпечної експлуатації підйомників; Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпеки систем газопостачання; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт; Правил охорони праці під час виконання робіт з інструментами і пристроями; Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів з тиском пари до і більше 0,7 кГс/ см2 та температурою води до і вище 115о С; Правила експлуатації електрозахисних засобів; Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях, Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення.

22.1

Учбовий

центр

житлово-комунального господарства

- Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці надання першої медичної допомоги, електробезпеки, пожежної безпеки;

- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

- Періодична (щорічна) перевірка знань (для робітничих професій)

- Оператор котельні; Машиніст (кочегар) котельні

- Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування;

- Ліфтер;

- Електромеханік з ліфтів;

- Стропальник;

- Машиніст крана (кранівник);

- Апаратник хімводоочищення;

- Машиніст компресорних установок;

- Електрогазозварник;

- Оператор заправних станцій;

- Машиніст холодильних установок;

- Апаратник оброблення зерна;

- Водій навантажувача;

- Оператор пульта керування

- Виконання робіт на висоті;

- Обслуговування посудин, що працюють під тиском;

- Виконання робіт з електрифікованим інструментом;

- Виконання робіт моторизованим інструментом;

-Експлуатація автомобілів з газобалонним устаткуванням;

- Експлуатація газифікованих печей;

- Навчання інженерно-технічних працівників, які не мають спеціальної теплотехнічної освіти;

- Навчання з «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»

22.2

ТОВ Навчально-курсовий комбінат «Поділля»

Навчання та перевірка знань з охорони праці посадових осіб;

Навчання та перевірка знань з електробезпеки

(2-5 група допуску);

Навчання та перевірка знань посадових осіб з інших нормативних документів.

22.3

Товариство з обмеженою відповідальністю Навчально-методичний центр «Охорона праці»

Проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників інших суб’єктів господарювання. Законодавчі акти про охорону праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, вибухонебезпеки, вибухозахисту, електробезпеки, пожежної безпеки.

Правила будови і безпечної експлуатації: вантажопідіймальних кранів, ліфтів, підйомників, трубопроводів пари і гарячої води, парових і водогрійних котлів,навантажувачів.

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Правила безпеки систем газопостачання.

Правила охорони праці на автомобільному транспорті Галузеві нормативі акти з охорони праці.

Інші.

Навчання з електробезпеки на 2-5групу допуску.

Спеціальне навчання з охорони праці працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

22.4

Державне підприємство «Подільський експертно-технічний центр Держпраці»

Проведення навчання з питань охорони праці, Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, посудин що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, вантажопідіймальних кранів, ліфтів, Правил безпеки систем газопостачання, інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; ДБН А., ДБН.В., навчання з електробезпеки на II-V групу допуску, спеціальна підготовка водіїв з перевезення небезпечних вантажів, спец навчання з безпечного виконання робіт з підвищеної небезпеки, проведення психофізіологічної експертизи та професійного відбору для виконання робіт підвищеної небезпеки.

22.5

ТОВ «Центр підготовки персоналу УБ ХАЕС»

Навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань підприємств, організацій, установ. Законодавчі акти про охорону праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, вибухонебезпеки, вибухозахисту, електробезпеки, пожежної безпеки.

Правила будови і безпечної експлуатації: вантажопідіймальних кранів, ліфтів, підйомників, трубопроводів пари і гарячої води, парових і водогрійних котлів(НПАОП 0.00-1.26-96; НПАОП 0.00-1.60-66), навантажувачів.

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

Правила експлуатації електрозахисних засобів.

Правила безпеки систем газопостачання. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

ДБН А.3.2-2-2009.

Правила охорони праці на автомобільному транспорті та інші.

Навчання з питань охорони праці посадових осіб інших суб’єктів господарювання.

Навчання з охорони праці, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

22.6

Навчальний центр «Охорона праці та промислова безпека»

Проведення навчання з питань охорони праці, Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, посудин що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, вантажопідіймальних кранів, ліфтів, Правил безпеки систем газопостачання, інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті; ДБН А., ДБН.В., навчання з електробезпеки на II-V групу допуску.

23.1

Державне підприємство «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці»

Питання промислової безпеки та охорони праці (навчання та перенавчання)

23.2

ТОВ НЗ «Черкаський навчально-курсовий комбінат»

Питання промислової безпеки та охорони праці (навчання та перенавчання)

23.3

ДНЗ «Канівське вище професійне училище»

Питання промислової безпеки та охорони праці (навчання та перенавчання)

23.4

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики та продовольства України»

Питання промислової безпеки та охорони праці (навчання та перенавчання)

23.5

Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс»

Питання промислової безпеки та охорони праці (навчання та перенавчання)

23.6

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

Питання промислової безпеки та охорони праці (навчання та перенавчання)

24.1

Комунальний заклад "Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ"

Проведення навчання з підготовки та перепідготовки посадових осіб з питань охорони праці;

профільно-технічне навчання, підвищення кваліфікації: машиніст крана (кранівник), стропальник, оператор котельні, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, ліфтер, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з ліфтів, електрогазозварювальник, чистильник димоходів, лежаків та топок, оператор заправних станцій, машиніст компресорних установок.

24.2

Державне підприємство "Чернівецький експертно-технічний центр Держпраці"

Проведення навчання та перевірки знань працівників та посадових осіб з питань охорони праці.

24.3

Кіцманський технікум Подільського державно-технічного університету

Проведення навчання з підготовки та перепідготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці

24.4

Хотинський сільськогосподарський технікум

Проведення навчання з підготовки та перепідготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці

24.5

ТОВ “Навчально-курсовий комбінат”

Проведення навчання з підготовки та перепідготовки посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці;

підготовка і підвищення кваліфікації робітників та інших працівників.

25.1

Державне підприємство «Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці»

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.02-08, НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.22-08, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.26-96, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.07-01, НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)

25.2

Підприємство

‹‹Навчально-методичний центр›› Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

Навчання з питань охорони праці посадових осіб, членів комісій підприємств, установ, організацій з перевірки знань з питань охорони праці, представників профспілки та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

25.3

ТОВ

‹‹Український Технічний Контроль››

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.02-08,

НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.22-08, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 0.00-1.15-07,НПАОП 0.00-1.26-96, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.07-01, НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)

25.4

Комунальне підприємство ‹‹Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат›› Чернігівської обласної ради

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.71-13,НПАОП 0.00-1.02-08,НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.22-08,НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.60-66, НПАОП 0.00-1.15-07,

НПАОП 0.00-1.26-96, НПАОП 40.1-1.01-97,

НПАОП 40.1-1.07-01, НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)

25.5

Приватне підприємство ‹‹Чернігівський центр охорони праці››

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.15-07 та інші)

25.6

Чернігівський обласний навчально-виробничий центр

Навчання з питань охорони праці, спеціальне навчання та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.07-01, НПАОП 40.1-1.21-98 та інші)

25.7

Державне підприємство учбово-курсовий комбінат корпорації ‹‹Укрбуд››

Спеціальне навчання з питань охорони праці працівників будівельної галузі та перевірка знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці

(НПАОП 0.00-1.01-07, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.02-08, НПАОП 0.00-1.36-03, НПАОП 0.00-1.22-08, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.15-07 та інші)

25.8

ПАТ ‹‹Чернігівгаз››

Навчання з питань охорони праці відповідальних осіб за безпечну експлуатацію газового господарства підприємствзміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді