Правила охорони праці на автомобільному транспорті

UA RU
Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Які правила охорони праці на автомобільному транспорті передбачені законодавством, які локальні документи повинні бути на кожному підприємстві, що здійснює роботи на автотранспорті. Відповіді — у статті.

 

Правила охорони праці в автомобільному транспорті

Для суб’єктів господарювання, котрі організовують або здійснюють роботи на автомобільному транспорті, наказом Міністерства надзвичайними ситуацій України від 09.07.2012 № 964 затверджено Правила охорони праці на автомобільному транспорті, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1299/21611, яким присвоєно кодування НПАОП 0.00-1.62-12.

У минулому році змін не відбулося, отже затверджені наказом № 964 Правила поки залишаться чинними і у 2023 році. Якщо зміни відбудуться, вони будуть відображені на порталі. Слідкуйте за нашими публікаціями!

Безпека дорожнього руху на підприємстві

Локальні нормативні акти на підприємствах, що здійснюють роботи на автотранспорті

На кожному суб’єкті господарювання, який організовує або здійснює роботи на автомобільному транспорті, відповідальні особи повинні:

 • розробити інструкції з охорони праці;
 • проводити відповідно до вимог законодавства навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки. Забороняється допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;
 • проводити попередній і періодичний медогляди працівників в установлені законами терміни;
 • виконувати вимоги законодавства України щодо праці жінок, неповнолітніх;
 • проводити розслідування нещасних випадків та профзахворювань відповідно до встановленого порядку.

Автомобільний транспортний засіб — це колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобілі, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій.

Заходи безпеки на автомобільному транспорті

Обов’язки роботодавця

Роботодавець зобов’язаний створити на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі відповідні умови праці та забезпечити додержання вимог щодо прав працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує розробку і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Для організації виконання усіх комплексних заходів з охорони праці щодо запобігання нещасним випадкам, профзахворюванням та аваріям роботодавець створює службу охорони праці.

mquestion04.png  Дізнайтеся, чи створювати службу охорони праці у філії підприємства в іншому місті

Усі працівники повинні бути поінформовані роботодавцем під підпис про:

 • умови праці на підприємстві;
 • наявність на робочому місці, де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто;
 • можливі наслідки впливу шкідливих і небезпечних факторів на здоров’я;
 • права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

Інші обов’язкові вимоги, які слід виконувати роботодавцю для забезпечення відповідних умов безпеки праці працівників:

 • проводити передрейсовий медогляд водіїв транспортних засобів відповідно до вимог законодавства;
 • забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ.
 • забезпечити працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатним лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами;
 • розробити та затвердити Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Для виконання робіт з підвищеною небезпекою роботодавець наказом по підприємству визначає коло осіб, відповідальних за безпечне їх проведення.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників нормативно-правовими актами та актами підприємтва з охорони праці, дотримання вимог яких під час роботи забезпечує безаварійні та безпечні умови праці.

Володимир Костриця заступник начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП «Київпастранс» з охорони праці, представник Всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки»
Смертність на дорогах могла б бути значно нижчою, якби водії володіли навичками домедичної допомоги потерпілим та мали аптечку з необхідними медичними засобами.

Обов’язки працівників:

 • до початку роботи кожен працівник повинен переконатись у безпечному стані свого робочого місця, перевірити справність запобіжних пристроїв, інструментів, механізмів, необхідних для виконання роботи;
 • у випадку виявлення порушень безпечного стану робочого місця, які працівник сам не може ліквідувати, не починаючи роботи, він повинен повідомити про них посадовій особі, в обов’язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт;
 • знати і виконувати вимоги Правил охорони праці  на автомобільному транспорті, інструкцій з охорони праці, відповідні правила поводження з транспортними засобами, машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, додержуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Вимоги до території, виробничих і допоміжних приміщень, споруд

До загальних вимог до території, виробничих і допоміжних приміщень, споруд, які повинні дотримуватися на підприємстві належать такі:

 • територія, виробничі і допоміжні приміщення, площадки і приміщення для зберігання транспортних засобів, споруди повинні відповідати чинним будівельним, санітарним та протипожежним нормам, стандартам і правилам, а також вимогам Правил охорони праці на автомобільному транспорті.
 • розташування виробничих та допоміжних будівель, споруд повинно відповідати технологічному процесу обслуговування та ремонту транспорту. Виробничі і допоміжні приміщення та споруди використовуються тільки за своїм призначенням, яке передбачене проектом;
 • на всі будівлі і споруди повинна бути документація (паспорти, акти, технічні журнали, проекти тощо);
 • транспортні засоби та агрегати, що підлягають списанню або ремонту, при зберіганні їх поза приміщеннями повинні розміщуватись на окремих рівних площадках із твердим покриттям;
 • у виробничих приміщеннях і на території зберігання деталей, вузлів, агрегатів і різного металу повинно бути організовано в окремих місцях на стелажах;
 • відходи, сміття, непридатні деталі, вузли і агрегати повинні своєчасно прибиратися і накопичуватися на спеціально відведених площадках;
 • небезпечні зони і дільниці на території та у виробничих приміщеннях, перебування й виконання робіт на яких пов’язано з небезпекою для працівників, повинні позначатися сигнальними кольорами і знаками безпеки, дорожніми знаками;
 • підлога в приміщеннях будь-якого призначення повинна бути рівна, з твердим покриттям, непроникна для ґрунтових вод, без виступів і вибоїн.
Як проводити службове розслідування ДТП
 

 

На території та у виробничих приміщеннях підприємств не допускається:

 • захаращувати дороги, проходи, під’їзди до пожежних гідрантів, місць розташування пожежного інвентарю та обладнання;
 • розміщувати на відкритих майданчиках транспортні засоби у кількості вище норми, а також порушувати встановлений порядок їх розташування;
 • курити поза межами спеціально відведених для цього місць;
 • користуватися відкритим полум’ям у непередбачених для цього місцях без ужиття відповідних протипожежних заходів;
 • завалювати зсередини або ззовні запасні ворота;
 • безладно розміщувати і зберігати (привалювати, спирати) матеріали, агрегати, запчастини тощо до елементів будинків, споруд, устаткування і огородження.

 

Важливо!

У НПАОП 0.00-1.62-12 також містяться правила та вимоги щодо зберігання й експлуатації автотранспорту, а також використання механізмів, верстатів та устаткування при роботі з транспортом відповідно до норм охорони та безпеки праці.

Категорії транспортних засобів залежно від їхніх габаритних розмірів

Категорія транспортного засобу

Розміри автомобіля, м

довжина

ширина

I категорія

до 6,0 включно

до 2,1 включно

II категорія

понад 6,0 до 8,0

понад 2,1 до 2,5

III категорія

від 8,0 до 12,0

від 2,5 до 2,8

IV категорія

понад 12,0

понад 2,8

 

Для автомобілів і автобусів з розмірами довжини та ширини, що відрізняються від розмірів, які наведені в таблиці, категорія визначається за найбільшим розміром.

Категорія автопоїздів визначається за габаритними розмірами автомобілів-тягачів.

Зчленовані автобуси належать до III категорії.

Норми відстаней між транспортними засобами, елементами конструкцій будівель і споруд

№ з/п

Номенклатура відстаней

Відстань для категорій транспортних засобів (не менше), м

I

II та III

IV

1

2

3

4

5

1

Між поздовжніми сторонами автомобілів

0,6

0,6

0,8

2

Між стіною і автомобілем, установленим паралельно до стіни

0,5

0,6

0,8

3

Між поздовжньою стороною автомобіля і колоною або пілястром стіни

0,3

0,4

0,5

4

Між передньою стороною автомобіля і стіною або воротами при розстановці автомобілів:

     

прямокутником

0,7

0,7

0,7

косокутником

0,5

0,7

0,7

5

Між задньою стороною автомобіля і стіною або воротами (незалежно від розстановки)

0,5

0,7

0,7

6

Між автомобілями, що стоять один за одним

0,4

0,5

0,6

7

Між передньою стороною автомобіля і пристроєм для підігрівання автомобілів взимку

0,7

0,7

0,7

Норми відстаней для автомобіле-місць зберігання та очікування ремонту на площадках слід збільшувати:

 • для поодиноких автомобілів — на 0,1 м;
 • для автопоїздів та зчленованих автобусів — на 0,2 м.

Зберігати причепи і напівпричепи допускається відчепленими від автомобілів та сідельних тягачів.

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді