Охорона праці в стоматології

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Зі статті ви дізнаєтеся про особливості охорони праці у закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю, зокрема про те, як налагодити роботу служби охорони праці у вашому закладі.

Створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на організм людини допомагає знизити виробничий травматизм та кількість професійних захворювань. Як все це організувати в стоматології та що саме входить у поняття «охорона праці у стоматології» — читайте далі.

Охорона праці в стоматології

Стаття 153 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) зобов’язує роботодавців створити на всіх робочих місцях підприємства безпечні та нешкідливі умови праці.

Роботодавець — головний лікар лікувального закладу — має правильно організувати працю підлеглих, створювати умови для зростання її продуктивності, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їхньої праці та побуту (ст. 141 КЗпП).

Адміністрація закладів охорони здоров’я зобов’язана розробляти і реалізовувати комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону про охорону праці. План таких заходів має містити колективний договір.

Комплексні заходи з охорони праці в стоматології

Професійна діяльність у стоматології пов’язана із впливом на працівників низки шкідливих чинників виробничого середовища, отже охорона праці медиків потребує розроблення, наукового обґрунтування та запровадження профілактичних заходів.

Відповідно до ст. 8 Закону про охорону праці та ст. 163 КЗпП на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видають безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

Охорона праці в стоматології В умовах пандемії COVID-19 адміністрація медичної установи зобов’язана вчасно забезпечувати працівників стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій спецодягом та індивідуальними засобами захисту.

До і після прийому кожного хворого, а іноді й в процесі діагностики та лікування, необхідно ретельно мити руки. Нормативно-правові принципи надання безкоштовного мила, мийних та знешкоджувальних засобів працівникам детально прописані в листі Держсанепідслужби України від 14.10.2011 № 01.03/3093.

Для оберігання очей лікарів-стоматологів від механічних, термічних пошкоджень використовують захисні окуляри (які прилягають, відкриті і закриті, з прямою і непрямою вентиляцією, які не прилягають) і екран, що оберігають від попадання на слизову оболонку біоматеріалу і агресивних хімічних речовин.

Ефективним засобом захисту від повітряно-крапельних інфекцій, є марлеві маски з гіпоалергенного нетканого матеріалу, які затримують близько 95% мікрофлори, перешкоджають мікробній контамінації робочого поля, утримуючи бактерії в потоці повітря, що видихається. Також застосовують маски, обладнані захисним екраном, що захищає очі від попадання травмуючих частинок та біологічних і агресивних хімічних рідин. Альтернативою масці слугує респіратор, виготовлений з матеріалу, що не подразнює шкіру.

Для ізоляції рук медичного персоналу при стоматологічному втручанні та інших процедурах, що вимагають дотримання асептики, призначені медичні рукавички, які запобігають потраплянню збудників інфекції в рану із шкіри рук, а також захищають лікаря-стоматолога від інфікування і шкідливої дії на шкіру рук дезінфікуючих агентів і токсичних речовин.

До колективного договору потрібно обов’язково включити зобов’язання щодо своєчасного і якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442, своєчасного її фінансування, здійснення профілактичних заходів за її результатами з метою поліпшення умов роботи, медичного обслуговування та оздоровлення працівників та підтвердження права працівників на пільги та компенсації, передбачені законодавством за роботу із шкідливими та важкими умовами праці.

Як визначити тривалість роботи із шкідливими умовами праці

Організація роботи служби охорони праці в стоматології

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у процесі праці, роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255.

Ця служба створюється на підприємствах та в організаціях, зокрема і закладах охорони здоров’я, де кількість працівників становить понад 50 осіб. У закладах із кількістю працівників менше ніж 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати у порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Організацію роботи служби охорони праці перевіряють під час отримання закладом охорони здоров’я експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації.

На основі Стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, затверджених наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142, проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом. Результати проведеної оцінки вносять до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації.

Охорона праці в стоматології Детальніше про особливості охорони праці у стоматології читайте у статті в Довіднику

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді