Регулювання охорони праці на підприємстві

709

Запитання

Які документи регулюють питання охорони праці на підприємстві?

Відповідь

На виконання постанови Кабміну від 27.01.93 № 64 наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 затверджено Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві. Відповідно до нього відповідні локальні нормативні акти повинні забезпечити чітку систему управління охороною праці з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці в кожному структурному підрозділі та на робочому місці.

До таких актів належать: правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт та про заходи пожежної безпеки, положення:

Регулювання охорони праці на підприємстві Дізнайтеся, як потрібно вносити зміни до локальних нормативних актів з охорони праці

Основним нормативним актом, що регулює внутрішній розпорядок та питання дисципліни на підприємстві є Правила внутрішнього трудового розпорядку, які розробляються на підставі Типових правил з урахуванням умов праці на певному підприємстві. У Правилах конкретизуються:

  • обов’язки адміністрації та працівників;
  • питання прийому їх на роботу та звільнення;
  • використання робочого часу;
  • порядок застосування заохочень за сумлінну працю та заходів впливу на порушників трудової дисципліни.

Важливим документом, що регулює відносини між власником підприємства і найманими працівниками, зобов’язання сторін з виробничих, трудових та соціально-економічних питань є колективний договір, який укладається на підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Правові засади з розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод врегульрвані Законом України від 01.07.1993 № 3356-XI «Про колективні договори і угоди». Зміст колективного договору визначається ст. 7 названого Закону.

Крім того, відповідно до ст. 20 Закону про охорону праці в колективному договорі сторони передбачають:

  1. соціальні гарантії працівникам у галузі на рівні не нижче визначеного законодавством;
  2. комплексні заходи щодо:

У колективному договорі також зазначається розмір вихідної допомоги, що виплачується при звільненні працівника у зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про охорону праці і недотриманням умов колективного договору з цих питань. Крім того, у договорі встановлюються обсяги і джерела фінансування заходів з питань охорони праці, а також можуть передбачатись додаткові, порівняно з чинним законодавством, гарантії та соціально-побутові пільги для працівників.

Стаття 13 Закону про охорону праці покладає на роботодавця обов’язки щодо забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, який для реалізації цих вимог на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб створює службу охорони праці (ст. 15 Закону про охорону праці). Цей підрозділ створюється, з урахуванням специфіки виробництва і видів діяльності підприємства, чисельності працівників, умов праці та інших факторів. Положення про службу розробляється і затверджується роботодавцем на підставі Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Особливості утримання прибудинкової території взимку

Яких заходів повинен вжити роботодавець, щоб утримувати взимку прибудинкові території в належному стані? Якими нормативними актами керуватися? Дізнайтеся більше про те, які підготуватися до холодної пори року.
1484

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59267

Яким має бути режим праці та відпочинку водіїв на підприємстві

Робота, пов’язана з керуванням транспортними засобами, вимагає підвищеної концентрації уваги, що часто призводить до надмірного емоційного та нервового напруження. Тому так важливо правильно урегулювати робочий час та час відпочинку водіїв.
40976