При плановій перевірці КЕП «Чернігівська теплоелектроцентраль» було виявлено численні порушення

Комісія Управління Держпраці в Чернігівській обл. під головуванням начальника Управління Сергія Дорошенко завершила проведення планової перевірки КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова».

Посадові особи Управління перевірили:

Увага спеціалістів була зосереджена на:

 • наявності проектної та технічної документації;
 • наявності документів дозвільного характеру;
 • відповідності технологічних процесів проектам (паспортам) на проведення робіт;
 • утримання та застосування засобів індивідуального і колективного захисту;
 • дотриманні вимог чинного законодавства про працю.

Загальний стан охорони праці на підприємстві

Завдяки наглядовій діяльності та превентивним консультативно-роз’яснювальним заходам, які постійно проводять державні інспектори Управління, на підприємстві створена і ефективно функціонує служба охорони праці.

Відповідно до чинних нормативних актів розроблені й затверджені посадові інструкції та інструкції з охорони праці. Отримано ряд дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки.

Проведено навчання з охорони праці всього керівного та інженерно-технічного складу підприємства, своєчасно проводиться перевірка знань працівників з охорони праці. Питання охорони праці на підприємстві враховані у всіх типових технологічних процесах і висвітлені у технологічній документації.

Порушення, які були виявлені при перевірці

При перевірці було виявлено ряд порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема:

 • підприємством не отриманий дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (ліфтів, трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110°С);
 • автомобільному крану КС-4561А не проведено позачерговий повний технічний огляд;
 • вантажопідіймальному крану ДЕК-251 не проведений частковий технічний огляд;
 • вантажному та вантажопасажирському ліфтам, електричному вантажному та електричному вантажному нахиленому підйомникам не проведено експертне обстеження після закінчення граничного строку експлуатації;
 • не проведено випробування та вимірювання опору ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електричної проводки кільком ліфтам і електричним підйомникам;
 • відсутній атестований обслуговуючий персонал (ліфтер);
 • встановлено відсутність дозволу на експлуатацію технологічного устаткування, лінійних частин та їхніх елементів систем газопостачання природним газом;
 • на підприємстві не проведено періодичне технічне обстеження, в тому числі і комплексне приладове обстеження підземного газопроводу;
 • відсутні паспорти заводів-виробників на газові пальники, що застосовуються на ТЕЦ;
 • режим роботи газорозподільного пункту не відповідає проектній документації на будівництво;
 • в електрогосподарстві не представлений дозвіл на виконання робіт в електроустановках напругою понад 1000В та на експлуатацію електричного устаткування електричних станцій та мереж напругою понад 1000В.

За результатами перевірки керівництву підприємства вручені відповідні розпорядчі документи щодо необхідності усунення виявлених порушень.

Посадові особи, що допустили порушення чинного законодавства з охорони праці та промислової безпеки, законодавства про працю, притягатимуться до адміністративної відповідальності. Також фахівці Управління попередили керівництво про необхідність негайного зупинення робіт з експлуатації низки машин, механізмів та устаткування.

Джерело: офіційний портал Держпраці


Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Безпека праці сторожів у зимовий період

Взимку особливо гостро стоїть питання навчання та інструктажу сторожів, а також створення умов для їх безпечної роботи. Як уникнути травмування сторожів та охоронників у зимовий період, — підкаже наша стаття.
1932

План комплексних перевірок

Комплексну перевірку суб’єктів господарювання проводять, якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план перевірок двох або більше інспекцій. Більше про комплексні перевірки підприємств — у статті.
102115

Які штрафи передбачені за порушення вимог законодавства про працю

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2024 році — в аналітичній статті від нашого експерта.
45872

Журнал реєстрації перевірок

Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.
50244