Облік навчальної роботи з питань охорони праці на підприємстві

Обов’язок усіх підприємств вести облік навчальної роботи з питань охорони праці закріплено у Типовому положенні про навчання. Однак усе ускладнюється тим, що нормативними документами не передбачено ані форм навчальної документації, ані порядку їх ведення

Порядок організації навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці на підприємстві визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення).

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавцем доручена організація цієї роботи (п. 3.3 Типового положення).

Відповідно до пункту 3.4 Типового положення навчання з питань охорони праці у частині організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних груп, розроблення навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Крім Типового положення, організацію навчання на підприємстві регламентують такі нормативно-правові акти:

Основні складові процесу навчання з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці має такі складові:

для посадових осіб:

  • теоретичне навчання (1 раз на 3 роки);
  • перевірка знань;

для працівників (робітників), які виконують роботи підвищеної небезпеки або там, де є потреба у професійному доборі:

  • теоретичне навчання (спеціальне, щорічно);
  • перевірка знань;
  • стажування (дублювання).

Облік навчальної роботи з питань охорони праці на підприємствіЧитайте також: Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

Облікові документи навчальної роботи з питань охорони праці

Відповідно обліковими документами навчальної роботи є:

Протоколи перевірки знань з питань охорони праці

Згідно з пунктом 3.14 Типового положення результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці за встановленою у додатку 1 до Типового положення формою.

Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років (п. 3.18 Типового положення).

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці за встановленою у додатку 2 до Типового положення формою.

При цьому в протоколі (як і в посвідченні) у стислій формі зазначають перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки (п. 3.15 Типового положення).

Питання щодо порядку зберігання посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем.

Журнали обліку теоретичного навчання

До журналу обліку теоретичного навчання може бути додано інструкцію щодо його ведення.

Скачати Журнал обліку теоретичного навчання та подивитисґя приклад його заповнення

Листи стажування (дублювання)

У наведених вище нормативних документах, що регламентують організацію навчання, немає вимог щодо обов’язкового ведення такого облікового документа як листи стажування (дублювання). Тому їх ведення під час стажування (дублювання) працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, є лише рекомендацією.

Для обліку стажування (дублювання) може бути використана рекомендована форма Листа стажування (дублювання). Облік листів стажування можна вести в окремому журналі довільної форми.

Зазначимо, що ведення листів стажування є обов’язковим під час стажування водіїв колісних транспортних засобів, що передбачено пунктом 3.10 Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансу України від 05.08.2008 № 975. Форму листа стажування наведено у додатку 3 до цього Порядку.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді