Експлуатація прального обладнання, електричних плит, рентгенівського апарата і роботи підвищеної небезпеки

Працівники експлуатують пральне обладнання, електричні плити у харчоблоці, електричну дезкамеру, рентгенівський апарат. Чи можна вважати їх електротехнологічними працівниками якщо вони не виконують роботи з технічного обслуговування закріпленого за ними електрообладнання? Чи виконують ці працівники роботи підвищеної небезпеки, якщо обладнання знаходиться у приміщеннях з підвищеною небезпекою (струмопровідна підлога, підвищена вологість)?

Відповідно до розділу 1.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4 (НПАОП 40.1-1.21-98), працівники електротехнологічні — це працівники, посада або професія яких пов’язана з експлуатацією електротехнічної частини виробничого обладнання, обов’язки яких не стосуються обслуговування його електропривода. Тобто до електротехнологічних працівників належать особи, які спеціалізуються на обслуговуванні електротехнічної частини виробничого обладнання (крім електропривода). Із запитання зрозуміло, що працівники є користувачами всього прального обладнання як електротехнічних пристроїв, а не спеціалізуються на експлуатації лише його електротехнічної частини.

Улаштування прального обладнання має відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міненерговугілля України від 20.06.2014 № 469, з вжиттям відповідних вимог безпеки. Наприклад, відповідно до підпункту 1.7.56 цих Правил слід виконувати такі заходи захисту: захисне заземлення; автоматичне вимикання живлення; зрівнювання потенціалів; використання обладнання класу II або з рівноцінною ізоляцією тощо. Вимоги безпеки під час експлуатації прального обладнання визначає розділ 5 Правил охорони праці при експлуатації пралень та лазень, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.05.1997 № 143 (НПАОП 93.0-1.06-97).

Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач належать до робіт підвищеної небезпеки (п. 104 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-2.01-05). Ці вимоги стосуються осіб, які обслуговують електроустановки. Крім того, роботи з обслуговування діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, налагоджувальних, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000 В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням належать до робіт, де є потреба у професійному доборі (п. 5 Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ України, Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121).

Нагадаємо, що електроустановка — це комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії (п. 24, 25 ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения»); електротехнічний пристрій — сукупність взаємопов’язаних електричних виробів, що перебувають у конструктивній та (або) функціональній єдності, необхідних для виконання визначеної функції з або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії (пп. 1а, таблица 1 ГОСТ 18311-80 «Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятийи»).

Отже, зазначені у запитанні працівники не є електротехнологічними, не виконують роботи з підвищеною небезпекою, а тому не потребують проходження спеціального навчання.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді