Хто має право погоджувати та підписувати інструкції з охорони праці?

8967

Запитання

На підприємстві інженером з охорони праці розроблені інструкції з пожежної безпеки та охорони праці. Інструкції потрібно погодити та підписати для запровадження у дію. Юрист за штатним розписом відсутній. Чи можуть підписувати інструкції менеджер зі збуту та комірник складу, які пройшли спеціальне навчання з пожежного мінімуму, електробезпеки (4 група допуску) та загальних правил охорони праці? Чи можуть ці ж самі особи бути членами комісії з перевірки знань з охорони праці робочого персоналу підприємства?

Відповідь

Погодження та підписання інструкцій

Згідно зі ст. 13 ЗУ «Про охорону праці» роботодавець створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання. Тобто, право затвердження локальних нормативних документів підприємства за роботодавцем.

Склад комісії

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці.

Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці (п.3.10, п.3.11 НПАОП 0.00-4.12-05).

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці

Для створення безпечних і здорових умов праці на підприємстві розробляють інструкції з охорони праці. У статті підкажемо, яку інформацію необхідно вказати у розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», адже саме в цьому розділі розробники інструкцій найчастіше припускаються помилок.
10083

Посадова інструкція інженера з експлуатації машинно-тракторного парку

Посадові інструкції — це обов’язкові документи, що мають бути на кожному підприємстві. Пропонуємо скачати готовий зразок посадової інструкції інженера з експлуатації машинно-тракторного парку.
5330

Інструкція з охорони праці для охоронника

Інструкція з охорони праці для охоронця є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для охоронника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
11068