Медогляди працівників, які виконують роботи на висоті

5491

Запитання

Чи повинні проходити медогляд та психофізіологічну експертизу працівники, які виконують роботи на висоті? Які нормативні акти регулюють дане питання?

Відповідь

Роботи верхолазні та на висоті відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (п. 94 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15).

Роботи на висоті, верхолазні роботи та роботи, пов’язані з підійманням на висоту відносяться до робіт, де є потреба у професійному доборі (п. 4 таблиці Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затв. наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121).

Періодичність медоглядів осіб, які залучаються до робіт на висоті, верхолазних робіт та робіт, пов’язаних з підійманням на висоту становить 1 раз на 2 роки (п. 1 таблиці Додатку 5 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затв. наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246, далі – Порядку № 246). Для осіб віком до 21 року – щорічно (п. 1.3 Розділу І Порядку № 246).

Працівники, які зайняті на роботах, що потребують профдобору, повинні надати комісії з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я висновок психофізіологічної експертизи (п. 2.13 Розділу ІІ Порядку № 246). Періодичність проведення психіатричних оглядів для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки (у тому числі роботах на висоті) – 1 раз на 5 років (п.7 таблиці Переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затв. постановою КМУ від 27.09.2000 № 1465, у редакції постанови КМУ від 10.10.2012 № 924).

Додаток 5 Вимоги безпеки при роботі на висоті, затв. заступником Міністра цивільної авіації від 30.05.1987 № 26/И (НПАОП 0.00-7.07-87) містить 20 медичних протипоказань щодо допуску до роботи на висоті і пов’язаних з підійманням на висоту (верхолазника).

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Медогляди працівників у 2024 році

Якщо працівники не пройшли обов’язковий медогляд і були допущені до роботи, на роботодавця можуть бути накладені штрафні санкції. Зі статті ви дізнаєтеся більше про обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій, зокрема: як правильно організувати медичні огляди працівників у 2024 році, чи повинні працівники проходити медогляди під час війни та зможете скачати зразки необхідних документів.
121643

Складаємо список працівників для періодичного медогляду

Роботодавець на підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, повинен скласти поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медоглядам. Скачайте приклад оформлення такого списку, щоб за зразком розробити власний документ.
15384

Зразок наказу про проведення медичних оглядів

Керівник підприємства перед проведенням медичних оглядів працівників повинен видати відповідний наказ. Пропонуємо вам скачати зразок наказу про проходження медичного огляду, розроблений експертом.
32838