Накладення штрафу у разі відсутності підприємства за своєю юридичною адресою

1095

Запитання

Чи правомірно накладення Держпраці штрафу за недопуск до перевірки у разі відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням, зазначеним в ЄДР?

Відповідь

Згідно з Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженим постановою КМУ № 509 від 17.07.2013 р., штрафи можуть бути накладені на підставі акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці.

СкачатиШтрафи за порушення законодавства про працю 2019

Скачатиплан комплексних перевірок на 2019 рік

Скачатиплан перевірок Держпраці на 2019 рік

Пунктом 16 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2017 р. № 295 (далі — порядок № 295) визначено:

У разі створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених п. 11 цього Порядку), відсутності об’єкта відвідування за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в ЄДР, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування із зазначенням відповідних причин, який за можливості підписується керівником об’єкта відвідування.

В абз. 2 та 6 ст. 265 КЗпП вказано, що юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, зокрема у разі:

За вчинення дій, передбачених абз. 6 цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 цієї частини, роботодавці несуть відповідальність у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Таким чином, однією з основних умов для настання відповідальності за порушення вимог законодавства про працю є створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці при проведенні інспекційного відвідування. Згідно з п. 11 Порядку № 295 інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

  • під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених п. 5 Порядку № 295, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
  • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
  • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
  • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
  • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
  • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
  • отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Тобто, під поняттям «створення перешкод» законодавець розуміє активну поведінку посадової особи об’єкта відвідування, спрямовану на перешкоджання інспектору праці під час здійснення інспекційного відвідування отримувати необхідну для нього інформацію та належним чином реалізувати свої повноваження, що є підставою для складання акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

До інших підстав для складання акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування законодавець зараховує відсутність об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням, а також відсутність документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, тобто такий акт складається у випадку неможливості проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, не пов’язаного зі створенням перешкод.

Таким чином, саме по собі складання посадовими особами Держпраці акта про неможливість проведення інспекційного відвідування через відсутність посадових осіб об’єкта інспектування за своїм місцезнаходженням станом на час виходу посадових осіб Держпраці на місце для проведення такого інспектування, без виявлення ознак перешкоджання об’єктом відвідування проведенню інспекційного відвідування, не може вважатись достатньою самостійною підставою для притягнення до відповідальності за абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП (за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні).

Такої думки дотримується Дніпропетровський окружний адміністративний суд у своєму рішенні від 06.09.2018 у справі № 804/4657/18.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Безпека праці сторожів у зимовий період

Взимку особливо гостро стоїть питання навчання та інструктажу сторожів, а також створення умов для їх безпечної роботи. Як уникнути травмування сторожів та охоронників у зимовий період, — підкаже наша стаття.
1922

План комплексних перевірок

Комплексну перевірку суб’єктів господарювання проводять, якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план перевірок двох або більше інспекцій. Більше про комплексні перевірки підприємств — у статті.
101907

Які штрафи передбачені за порушення вимог законодавства про працю

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2024 році — в аналітичній статті від нашого експерта.
45855

Журнал реєстрації перевірок

Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.
50210