Штраф за описки в документації

756

Запитання

Чи може Держпраці накласти штраф за описки в кадровій документації?

Відповідь

Суть справи: При проведенні позапланової перевірки Держпраці виявила порушення законодавства про працю та винесла постанову про накладення штрафу. Підставою для накладення Держпраці штрафу стали технічні помилки в табелі обліку робочого часу, внаслідок чого перевіряльники прийшли до висновку про те, що працівники підприємства працюють у святкові та вихідні дні понаднормово, але оплату в подвійному розмірі не отримують.

Ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення», ч. 3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07. 2013 року № 509, та на підставі абз. 4 ч. 2 ст. 265 Кодексу Законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII (із змінами) передбачено, що юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Серед причин накладення штрафу Держпраці зазначає порушення вимог ст. 106 КЗпП, а саме: оплата праці працівників за роботу в надурочний час в окремих випадках не проводилась у подвійному розмірі відповідно до чинного законодавства. Цей факт був встановлений на підставі табелів обліку робочого часу.

СкачатиШтрафи за порушення законодавства про працю 2019

Керівництвом підприємства під час перевірки надано пояснення інспектору з праці, що працівник в святкові дні до роботи не залучався, у нього був вихідний. Крім цього, безпосередньо колишній працівник надав письмові пояснення, в яких він зазначив, що у нього був вихідний день і він на роботу не виходив.

Втім, інспектор з праці відмовився взяти пояснення безпосередньо у працівника. Зазначені пояснення додано у письмовому вигляді до заперечення на акт інспекційного відвідування.

Крім того, директор підприємства надав трудові договори працівників, щодо яких встановлено порушення, наказ «Про організацію чергування в святкові дні» на підтвердження того, що працівника залучено до чергування в святковий день за його згодою. Те, що працівнику надано компенсацію у вигляді вихідного дня, підтверджувалося табелем обліку робочого часу, з якого видно, що в святковий день він працював 4 години, а наступного дня в нього був вихідний.

Рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 28.03.2018, винесеним у справі № 815/282/18, скасовано постанову Держпраці про накладення штрафу та встановлено, що оскаржувана постанова:

  • прийнята не на підставі та не у спосіб, що передбачені законодавством України;
  • необґрунтовано, тобто без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення;
  • непропорційно, зокрема без дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав та інтересів інших осіб і цілями, на досягнення яких спрямовано це рішення, тому вона є протиправною та підлягає скасуванню.

Таким чином, суд прийняв позицію підприємства, оскільки працівники підтвердили в суді, що виявлені в табелі неточності не відображають фактичних обставин трудових правовідносин.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників

Ефективна робота з профілактики виробничого травматизму на виробництві залежить від належної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Провести перевірку знань допоможе орієнтовний перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників підприємства, підготовлений експертом
49060

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС

Інструкція з охорони праці для оператора АЗС є нормативним документом, що містить обов’язкові вимоги з охорони праці для заправника при виконанні робіт згідно з його обов’язками. Скачайте інструкцію та за потреби адаптуйте до умов вашого підприємства.
18526

Контроль за станом охорони праці на підприємстві

Контроль за станом охорони праці на підприємстві є одним із складових елементів системи управління охороною праці підприємства. Контроль спрямований на виявлення відхилень від норм в умовах праці та перевірку виконання працівниками своїх обов’язків у сфері охорони праці. Дізнайтеся, які бувають основні види контролю за станом охорони праці на підприємстві, з якою періодичністю їх проводять, та якими документами супроводжується контроль.
57883

Всесвітній день охорони праці

Щорічно 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці, який збігається зі Всесвітнім днем охорони праці. Так само збігається і девіз, який визначає МОП. Дізнайтеся, як звучить тема Дня охорони праці — 2024 та як організувати День охорони праці на підприємстві.
102519

Як організувати адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці

Одним із основних видів контролю за станом охорони праці на підприємстві є триступеневий адміністративно-громадський контроль. Хто та як має його організувати? Чи обов’язково всім підприємствам дотримуватись триступеневої схеми контролю, — роз'яснюємо у статті.
22291