Штраф за підміну трудового договору договором аутстафінгу

1103

Запитання

Чи врятує договір аутстафінгу від санкцій за неоформлення трудових відносин?

Відповідь

У ст. 21 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) визначено, що трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Договір аутстафінгу суперечить ст. 21 КЗпП, оскільки не містить згоди працівника виконувати роботу, передбачену таким договором.

Офіційного визначення терміну «аутстафінг» наразі немає. У загальному розумінні — це оренда персоналу. У Податковому кодексі та у Законі України «Про зайнятість населення» містяться визначення послуг та діяльності з надання персоналу.

Відповідно до ст. 14.1.183 Податкового кодексу послуги з надання персоналу — це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій.

У своїй постанові Одеський апеляційний адміністративний суд визнав правомірним накладення штрафу на ФОП, який використовував найману працю на підставі договору аутстафінгу, без укладення з працівниками трудових договорів.

Скачати Штрафи за порушення законодавства про працю 2019

Штрафи за порушення законодавства про працю 2019

Суд вказав, що укладений за обставинами справи договір аутстафінгу суперечить ст. 21 КЗпП, оскільки не містить згоди працівника виконувати роботу, передбачену цією угодою.

За умовами відповідного договору ТОВ зобов’язане виконувати за заявкою ФОП послуги з підбору і направляти в розпорядження ФОП працівників, вести розрахунок, нарахування і сплату податків і обов’язкових платежів в бюджети всіх рівнів, нарахованих у зв’язку з виплатою робітникам винагороди. Крім того, за цим договором саме ТОВ встановлює винагороду і розмір інших виплат працівникам.

Суд вказав, що вказані обов’язки за своєю суттю є обов’язками роботодавця, який регламентує діяльність працівників на підприємстві. Отже, такий договір визначає суттєві умови працевлаштування працівника і може укладатися тільки за його участі і згоди. У іншому випадку це є порушенням прав і законних інтересів працівника.

Відповідну постанову у справі № 821/901/18 Одеський апеляційний адміністративний суд прийняв 08.11.2018 р.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
782