Група з електробезпеки верстатника

Яка група з електробезпеки має бути у верстатників? Чи потрібно розробляти інструкцію з охорони праці для верстатника та для учня верстатника? Про законодавче регулювання цих та інших дотичних питань дізнайтеся зі статті.

Верстатник є фахівцем, який фактично володіє кількома професіями. Його виробнича діяльність – це цілісна технологічна система (верстат – пристрій – інструмент – заготовка), яка застосовується для обробки деталей з металлу, дерева чи інших матеріалів. У процесі роботи працівник використовує технологічне устаткування (верстат), різноманітні пристрої, а також контрольно-вимірювальні, допоміжні та інші інструменти.

Верстат обладнаний електричним приводом, тобто електрообладнанням, яке споживає електричну енергію.

Згідно з пунктом 2.1.3 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету по нагляду за охороною праці від 09.01.1998 № 4, працівники, що обслуговують електроустановки, зобов’язані знати правила їх безпечної експлуатації відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки.

Група з електробезпеки працівників IT-відділу Читайте також: Група з електробезпеки: як правильно визначити

Вимоги щодо присвоєння групи з електробезпеки встановлені також і Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258, в редакції від 13.02.2012. Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись також за спеціальними правилами, встановленими в певній галузі, при цьому галузеві правила не повинні суперечити згаданим вище Правилам.

Що стосується наявності у верстатника групи з електробезпеки, то слід виходити з того, що відповідно до вимог п. 2.3 розділу 1V Правил технічної експлуатації електроустановок працівники виробничих цехів та дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних установок, повинні мати групу з електробезпеки не нижче ІІ. При цьому такі працівники повинні бути старше 18 років.

Кожен працівник зобов’язаний керуватися відповідною інструкцією з охорони праці, яка встановлює вимоги безпеки за обсягом, обов’язковим для працівників цієї спеціальності.

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ вимагає, щоб усі працівники при прийомі на роботу і в процесі трудової діяльності проходили на підприємстві навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Допуск до роботи осіб, які не пройшли такого навчання і перевірки знань забороняється (ст. 18). Аналогічна норма закріплена і в Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (п. 3.1).

В інструкції з охорони праці верстатника закріплюється, що до цієї роботи можуть бути допущенi лише спецiально навченi працівники, якi пройшли медичний огляд, iнструктаж з охорони праці, стажування (навчання) на мiсцi роботи, мають посвідчення на право роботи на відповідному обладнаннi, а також що верстатнику дозволяється працювати на верстаті тiльки того типу, який вивчений i закрiплений за ним.

Інструкції розробляються і затверджуються в порядку визначеному Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики і Комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 № 9, із змінами, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526. Введені в дію інструкції видаються у вигляді брошур – для безпосередньої видачі керівникам структурних підрозділів (служб) та працівникам, або у вигляді односторонніх аркушів чи плакатів – для розміщення на робочих місцях чи у виробничих дільницях (п. 2 розділу 5 Положення).

Розроблення інструкції з охорони праці для учня верстатника законодавством не передбачено. Що стосується виробничого навчання неповнолітніх то порядок проведення їх виробничої практики і навчання врегульовано Положенням про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 № 130.

Передбачено, що на неповнолітніх, які проходять виробничу практику або виробниче навчання в умовах підприємства, поширюються чинні на підприємстві правила внутрішнього трудового розпорядку, правила, норми та інструкції з охорони праці. Особам, які не досягли 18-річного віку, дозволяється перебування в діючих електроустановках напругою до 1000 В лише під постійним наглядом особи з електротехнічного персоналу підприємства з групою з електробезпеки не нижче III. Допускати неповнолітніх до самостійної роботи забороняється (п.п. 5.1, 6.2 вказаного Положення).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді