Програми спецнавчання з охорони праці

3825

Запитання

Хто на підприємстві бере участь у розробленні програм спеціального навчання з охорони праці?

Відповідь

Спеціальне навчання — щорічне вивчення працівниками, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба у професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (п. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15; НПАОП 0.00-4.12-05).

Програми спецнавчання з охорони праці

Як організувати навчання з охорони праці на підприємстві

Організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці працівників, зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організацію цієї роботи (п. 3.3 НПАОП 0.00-4.12-05).

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводять як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальному центрі (п. 4.2 НПАОП 0.00-4.12-05).

Програми спецнавчання з охорони праціЧи можна покласти на інженера з ОП обов’язок організувати навчання з охорони праціссылки

До функцій працівників служби охорони праці належать:

  • організація забезпечення підрозділів навчальними матеріалами питань проведення навчання;
  • організація нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
  • участь в організації навчання з питань охорони праці;
  • робота в комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Підстава — пункти 3.11, 3.12 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255 (НПАОП 0.00-4.21-04).

Начальник відділу охорони праці забезпечує проведення ввідних і повторних інструктажів, навчання і перевірки знань з охорони праці працівників підприємства (розд. 51 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 29.12.2004 № 336; далі — ДКХП).

Інженер з підготовки кадрів організовує професійне навчання робітників і підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців (підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації на виробництві, у професійно-технічних навчальних закладах, економічне навчання, практичне навчання учнівської молоді та молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів і учнів) (розд. 31 ДКХП).

Служба охорони праці підприємства забезпечує розроблення програми спеціального навчання. Участь у проведенні спеціального навчання працівників у навчальному центрі може брати інженер з підготовки кадрів.

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Навчання і перевірка знань з охорони праці працівників закладів освіти

Чинне законодавство вимагає, щоб працівники протягом трудової діяльності проходили навчання і перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Про те, як організувати навчання і перевірку знань з охорони праці працівників закладів освіти, — далі у статті.
13041

Як організувати стажування (дублювання) на робочому місці

У статті разом з експертом з’ясуємо, як організувати проведення стажування, хто його має проходити, кого можна увільнити від його проходження та за яких умов працівника допустять до самостійної роботи.
15315

Зразок Програми вступного інструктажу з охорони праці

Що таке програма вступного інструктажу з охорони праці? Як скласти програму вступного інструктажу з охорони праці на підприємстві? Який перелік перелік питань вступного інструктажу розглядається в програмі? Щоб зекономити ваш час, пропонуємо скачати готовий зразок програми, розроблений експертом.
94954

Цивільний захист на підприємстві

Для того, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям, ліквідувати їх наслідки та надати допомогу потерпілим, організуйте на підприємстві роботу з цивільного захисту. У статті розповімо, які саме заходи цивільного захисту повинні забезпечити на своїх об’єктах суб’єкти господарювання.
27351