Затверджуємо Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
На будь-якому підприємстві, діяльність якого передбачає виконання небезпечних робіт, потрібно затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою. Якою нормативною базою при цьому користуватися — підкажемо у статті.

 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою 2021. Законодавчі вимоги

Робота з підвищеною небезпекою — робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю (п. 1.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15).

До ведення робіт з підвищеною небезпекою допускаються особи тільки після проходження навчання, перевірки знань і одержання відповідного посвідчення.

На які види робіт із підвищеною небезпекою оформлювати наряд-допуск

У нормативно-правових актах з охорони праці є такі переліки робіт, пов’язані з проведенням робіт із підвищеною небезпекою:

  1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Документ налічує 137 найменувань видів робіт.
  2. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121. Містить 13 видів робіт.

Крім того, є Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, наведений у додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107. Цим документом передбачено, що підприємства виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки на основі дозволу або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. 

Так, на підставі дозволу виконують 30 видів робіт (група А), а на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці — 24 види робіт підвищеної небезпеки (група Б).

Отримуємо дозвіл на роботи підвищеної небезпеки. Практичні поради у відео


 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконують за нарядом-допуском

На підприємстві, де виконують роботи підвищеної небезпеки, особливе місце займають роботи, на які необхідно видавати наряди-допуски. Порушення в організації виконання таких робіт часто призводять до нещасних випадків, більшість з яких має тяжкі наслідки.

На сьогодні в Україні немає нормативного документа з вичерпним переліком робіт із підвищеною небезпекою, на які потрібно оформлювати наряди-допуски. Такі переліки робіт визначають на підприємстві з огляду на умови виробництва та види робіт. Зазвичай їх складають головні спеціалісти структурного підрозділу підприємства (керівник, заступник керівника, головний механік, головний енергетик, начальник дільниці, старший майстер) та погоджує відділ охорони праці.

Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконують за нарядом-допуском, затверджує своїм наказом керівник підприємства. Наказ під підпис доводять до відома осіб, на яких покладені обов’язки щодо видачі нарядів-допусків. Копії затверджених переліків та наказів зберігають у керівників виробничих підрозділів. Перелік робіт підвищеної небезпеки щороку переглядають та за потреби вносять відповідні зміни.

При оформленні нарядів-допусків потрібно брати до уваги кількість небезпечних чинників на тих чи тих роботах. Якщо небезпека представлена одним чинником або пов’язана з дією одного виду виробничого чинника, наряд-допуск оформлюють з урахуванням цього виробничого чинника або виду обладнання. Такий наряд має відповідну назву (наприклад, наряд-допуск на проведення вогневих робіт, наряд-допуск на проведення робіт в електроустановках).

Якщо виконувані роботи одночасно віднесені до декількох видів робіт із підвищеною небезпекою (наприклад, газонебезпечних і вогневих), дозволено виконувати ці роботи за нарядом-допуском на виконання одного виду робіт з урахуванням вимог безпеки під час виконання іншого виду робіт.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою Зверніть увагу! У деяких випадках наряд-допуск потрібно погоджувати зі службою охорони праці. Зокрема, це передбачено формами нарядів-допусків, наведеними у додатку 2 до Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85).

На які роботи з підвищеною небезпекою не потрібен наряд-допуск

Нормативні вимоги щодо проведення робіт із підвищеною небезпекою без оформлення наряду-допуску залежать від сфери господарювання. Наприклад, без оформлення наряду-допуску дозволено виконувати невідкладні роботи на висоті (для усунення аварійної ситуації тривалістю до трьох годин).

Також однотипні роботи, які виконують працівники відповідної кваліфікації (спеціалізованої бригади) та які не потребують підготовки робочої зони, можна виконувати без наряду-допуску (за розпорядженням або у порядку поточної експлуатації).

На підприємстві доцільно визначити умови та список професій працівників, робота яких дозволена без оформлення наряду-допуску.

 

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді