Як проходять навчання з охорони праці у навчальних центрах

Автор

Лідньов Анатолій

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Хто має проходити навчання з охорони праці в навчальних центрах та як організована робота таких центрів — розповідає експерт.

На підприємствах нерідко нехтують охороною праці через поверхове знання законодавства, недооцінку ризиків і наслідків аварій, недостатність коштів для здійснення заходів з убезпечення праці тощо.

Практика свідчить, що для створення на робочих місцях в кожному структурному підрозділі здорових та безпечних умов праці, потрібний системний підхід. При цьому, особливу увагу керівникам підприємств слід звернути на організацію належного навчання працівників.

Нормативне регулювання

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця навчання з питань охорони праці. Порядок його проведення визначається Типовим положенням (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Посадові особи, перелік яких визначено у додатку 3 до Типового положення, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Обов’язковому навчанню з питань охорони праці підлягають посадові особи, які наділені управлінськими функціями, наприклад: керівники, їх заступники, спеціалісти основних виробничих та технічних служб підприємств, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, а також службові особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки.

Крім службових осіб підприємств, Типове положення визначає переліки посадових осіб, зобов’язаних проходити навчання з питань охорони праці, які працюють в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та в навчальних закладах.

Навчання з питань охорони праці у навчальних центрах

Залежно від займаної посади, типу установи чи закладу, чисельності підприємства та сфери його діяльності службові особи, зазначені у пп. 5.2 та 5.3 Типового положення, зобов’язані проходити курс навчання з питань охорони праці у навчальних центрах (галузевих навчальних центрах). Інші посадові особи проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, як правило, безпосередньо на підприємстві.

Навчальний центр з охорони праці — суб’єкт господарювання, який проводить навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

Галузеві навчальні центри визначаються міністерствами або іншими центральними органами виконавчої влади як підпорядковані навчальні підрозділи, що проводить навчання посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій з питань охорони праці, які перебувають у сфері управління відповідних міністерств чи інших центральних органів виконавчої влади.

Три категорії посадових осіб підприємств (керівники підприємства, керівники та фахівці служб охорони праці та члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств) проходять навчання з питань охорони праці виключно в державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр Держпраці». Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб цих категорій проводиться тільки комісією, створеною наказом Держпраці.

 

 

Правові підстави для проведення навчання з ОП

Якщо суб’єкт господарювання має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, він надає територіальному органу Держпраці, декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Перелік суб’єктів господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання розміщено на сайті Державної служби України з питань праці.

Координацію і методичний супровід суб’єктів господарювання, які проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці».

Основними напрямами діяльності ДП «ГНМЦ» є проведення навчання та організація перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб органів центрального та місцевого управління, зокрема:

  • заступників керівників і спеціалістів міністерств та інших відомств, на яких покладені обов’язки з організації роботи з охорони праці;
  • керівників підприємств, фахівців служби охорони праці, членів комісій з перевірки знань з охорони праці;
  • посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (за нормативно-правовими актами відповідно до Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці);
  • керівників та викладачів кафедр охорони праці вищих навчальних закладів, галузевих навчальних центрів з охорони праці та здійснення інших напрямків діяльності згідно з наданими повноваженнями.

У зв’язку зі збройною агресією російської федерації та зростанням ризиків застосування зброї масового ураження працівники повинні мати чіткий алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій. Тобто обов’язково потрібно проводити навчання та інструктажі не лише з питань охорони праці, а також вчити працівників правилам поводження в небезпечних ситуаціях, які виникли внаслідок бойових дій.

Як проходять навчання з охорони праці у навчальних центрах  Як організувати роботу працівників і підприємств під час воєнного стану

Навчання з питань охорони праці та державні закупівлі

Навчальні центри з охорони праці надають послуги з проведення навчання як за кошти приватних підприємств та інших суб’єктів підприємницької діяльності, так і за бюджетні кошти. Правові та економічні засади здійснення закупівель за бюджетні кошти послуг (товарів, робіт) в Україні, визначення замовників та поділ їх на категорії встановлено законом «Про публічні закупівлі».

Відповідно до законодавства переважна більшість державних підприємств мають проводити закупівлі товарів або послуг виключно через тендери в системі Prozorro на авторизованих електронних майданчиках.

Суб’єкти господарювання, які мають намір здійснювати навчання з охорони праці за бюджетні кошти, беруть участь у відповідних тендерних закупівлях.

Замовники також повинні використовувати найбільш точні коди товарів, робіт і послуг, щоб зацікавлені постачальники могли отримати оптимальну інформацію.

З 1 січня 2016 року в Україні було введено новий, регламентований на європейському рівні Єдиний закупівельний словник — класифікатор ДК 021:2015, який встановлює коди і назви продукції і послуг та застосовується під час планування закупівлі і визначення предмета закупівлі.

Класифікатор структуровано таким чином, що товари, роботи і послуги згруповано за відповідними категоріями.

Згідно з пунктом 37 розділу X Закону України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

З 19.10.2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Цей акт містить низку положень, спрямованих на оперативне та швидке, ефективне та гнучке забезпечення потреб замовників в умовах воєнного стану шляхом проведення закупівель в прозорий та конкурентний спосіб із використанням механізмів та інструментів закупівель, реалізованих в електронній системі закупівель.

Сертифікат про навчання з охорони праці — перевіряйте в один клік Пройдіть навчання у Вищій школі охорони праці та отримайте сертифікат

Центральна частина статичний блок 2