Призначення осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві

747

Запитання

Як вирішується питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві?

Відповідь

Для створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечних умов праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці роботодавець забезпечує функціонування на підприємстві системи управління охороною праці, створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання (ст. 13 Закону про охорону праці).

Порядок створення служби охорони праці визначено в ст. 15 Закону про охорону праці (далі — Закон) та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255.

СкачатиПоложення про службу з охорони праці

Служба охорони праці підприємства Інженер із охорони праці — сумісник при понад 50 працівниках на підприємстві. Який штраф чекає на порушників?

Роботодавець створює службу охорони праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

Суміщення, сумісництво, підрядні відносини у сфері охорони праці

Призначення осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві
Ірина Шкарівськаадвокат, Київ

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучати сторонніх спеціалістів на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підприємства Чи має бути у школі служба охорони праці — відповідає експерт

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Із огляду на зазначене, питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахуванням Закону та Типового положення, зокрема щодо наявності відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.

Джерело інформації — лист Держпраці від 19 лютого 2018 року № 1216/4/4.4-ДП-18

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Особливості утримання прибудинкової території взимку

Яких заходів повинен вжити роботодавець, щоб утримувати взимку прибудинкові території в належному стані? Якими нормативними актами керуватися? Дізнайтеся більше про те, які підготуватися до холодної пори року.
1641

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59877