Система управління охороною праці в закладах освіти

На виконання приписів Закону України «Про охорону праці» суб’єкт господарювання повинен забезпечити безпечні і належні умови праці для його співробітників та інших учасників навчального процесу. Дієвим інструментом, що допоможе організувати ефективну реалізацію внутрішніх процесів, є система управління охороною праці (СУОП), яка має бути запроваджена в межах кожного навчального закладу.

Скачайте наказ про затвердження положення про систему управління охороною праці

Внутрішня організація СУОП в закладах освіти

Відповідно до Рекомендацій Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці від 22.02.2008 року №35 голова закладу зобов’язаний побудувати процес охорони праці наступним чином:

 • призначити в штатному розписі осіб або сформувати окремі підрозділи, відповідальні за вирішення конкретних питань в сфері охорони праці та дотримання умов безпеки;
 • розробити та запровадити внутрішні положення, локальні акти, інструкції або технологічні карти, що регулюватимуть порядок управління безпекою праці;
 • спланувати ряд заходів для досягнення мінімальних нормативів та покращення існуючого рівня умов праці;
 • визначити та розподілити відповідальність осіб та підрозділів, залучених до процесу охорони праці;
 • ініціювати виконання превентивних заходів, спрямованих на уникнення ризиків настання нещасних випадків, професійних захворювань або техногенних аварій;
 • впровадити новітні технології, сприяти поширенню технічних і наукових досягнень, організувати автоматизацію виробництва, акумулювати позитивний досвід з охорони праці;
 • здійснювати утримання та ремонт приміщень, майстерень та будівель навчального закладу, контролювати їх справність та технічний стан;
 • проводити аналіз рівня безпечності праці, кваліфікаційне вивчення гігієни праці, надавати оцінку технологічному становищу обладнання, перевіряти відповідність робочих місць співробітників вимогам регуляторних актів з охорони праці;
 • за необхідності, проводити розслідування та перевірку порушень умов праці, допомагати комісії та державним органам при перевірці ними діяльності закладу;
 • при виникненні збоїв, аварій або нещасних подій вживати невідкладних заходів для надання медичної та соціальної допомоги постраждалим особам тощо.

Система управління охороною праці в закладах освіти Читайте також: Інструктажі з охорони праці в школі для здобувачів знань

З метою систематичного здійснення зазначених вище функцій доцільно передбачити перелік заходів, що має вжити роботодавець, в єдиному окремому нормативному акті – Положенні про систему управління охороною праці.

Керівні засади СУОП в закладах освіти

Політика навчальної установи в галузі охорони праці повинна виходити з наступних принципів:

 • першочерговий захист життя і здоров’я співробітників та учасників навчального процесу, охорона навколишнього середовища;
 • виключна відповідальність голови закладу за організацію якісних, безпечних і здорових умов праці;
 • систематичний всебічний моніторинг стану охорони праці на підприємстві;
 • соціальний захист співробітників, виплати компенсацій особам, постраждалим від нещасних випадків на виробництві або профзахворювань;
 • установлення рівнозначних вимог з охорони праці для всіх відокремлених підрозділів і категорій співробітників, неухильне дотримання вимог колективної угоди;
 • планування та формування бюджету на управління охороною праці, особиста участь власника закладу у фінансуванні заходів з охорони праці;
 • проведення інструктажів, семінарів та лекцій і підвищення кваліфікації співробітників та учасників навчально-виховного процесу в галузі охорони праці;
 • складання щорічних планів і проектів розвитку закладу, поліпшення умов та гігієни праці, покращення ефективності оптимізація навчального процесу. План підлягає затвердженню з боку керівника навчального закладу і може бути викладений у формі додатка до колективної угоди;
 • координація діяльності всіх відповідальних осіб і підрозділів системи управління охороною праці в межах закладу.

Скачати зразок Орієнтовний зміст розділу «Охорона праці» річного плану роботи навчального закладу

Система управління охороною праці в закладах освіти

Система управління охороною праці в закладах освітизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді