Інструктажі в школі для здобувачів знань

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Відповідальним за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу є учитель (класовод, класний керівник), який проводить інструктажі з охорони праці під час проведення трудового навчання і виробничої практики та інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Організація роботи з ОП у закладах дошкільної освіти: нові рекомендації

Охорона праці в школі для здобувачів знань

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» вивчення основ охорони праці у сфері освіти забезпечується державою під час навчально-виховного процесу за кошти, передбачені на фінансування навчальних закладів.

Виховання учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними (ст. 17 Закону України «Про середню освіту»). З цією метою серед учнів навчальних закладів проводяться також шкільні, районні (міські), обласні та всеукраїнські змагання з безпеки життєдіяльності, тренувальні збори та міжнародні заходи.

Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 встановлено, що організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти покладається на його керівника, який:

 • створює службу охорони праці, забезпечує її функціонування, призначає відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти та в структурних підрозділах, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації;
 • організовує роботу щодо навчання з питань охорони праці, попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • контролює забезпечення здобувачів освіти та працівників закладу освіти спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • не дозволяє виконання робіт, які негативно впливають на учнів і працівників закладу освіти та стан довкілля;
 • здійснює постійний зв’язок з органами виконавчої влади та громадськими об’єднаннями щодо запобігання травматизму;
 • вживає заходів, передбачених Положенням про порядок розслідування нещасних випадків та виконує інші функціональні обов’язки.

Відповідальним за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу є учитель (класовод, класний керівник), який:

 • забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • організовує вивчення здобувачами освіти правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

 • проводить інструктажі із здобувачами освіти.

Зокрема, він проводить такі інструктажі:
 • з охорони праці — під час проведення трудового навчання і виробничої практики;
 • з безпеки життєдіяльності — під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів.

Інструктажі проводяться на підставі інструкцій з безпеки, які розроблюють вчителі, викладачі, завідувачі кабінетів, лабораторій тощо, використовуючи при цьому відповідні правила безпеки та положення, а також інструктивно-методичні матеріали, розроблені МОН України.

Навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, цивільний захист, попередження побутового травматизму тощо) проводиться в школах та в інших навчальних закладах згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом цього Міністерства від 18.04.2006 № 304 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.11.2017 № 1514).

Види інструктажів зі здобувачами знань

Зі здобувачами освіти проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності. Вони охоплюють питання охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9 класу.

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти здобувача освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Електробезпека в навчальному закладі: що потрібно знати

Якщо в навчальному закладі навчається понад 200 осіб, згадані вище служби проводять навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, кураторами груп тощо. Вони, своєю чергою, інструктують здобувачів освіти перед початком навчального року.

Зверніть увагу!

Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти.

Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу освіти.

Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

види інструктажів з охорони праці для здобувачів знань

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де освітній процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів.

Такий інструктаж проводять викладачі, вчителі, класоводи, куратори груп, класні керівники, тренери, керівники гуртків тощо. Його мають пройти не тільки здобувачі освіти, а й батьки, які беруть участь у позанавчальних заходах.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, трудового навчання, виробничої практики, професійної підготовки тощо), нещасних випадків.

СкачатиЖурнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться із здобувачами освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, проведення науково-дослідних робіт на навчально-дослідній ділянці тощо).

Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо.

СкачатиОрієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освітизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді