Призначення осіб, відповідальних за охорону праці на малих підприємствах

857

Запитання

На кого покладаються обов’язки з охорони праці на підприємстві зі штатом менше 20 осіб?

Відповідь

Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоровя у процесі трудової діяльності, а також на належні, безпечні і здорові умови праці визначено Законом України «Про охорону праці» (далі – Закон).

З метою створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечних умов праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці роботодавець забезпечує функціонування на підприємстві системи управління охороною праці, створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обовязки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання (ст. 13 Закону).

Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Робота «на півставки» і додаткова відпустка – що потрібно знати роботодавцю

Порядок створення служби охорони праці визначається відповідно до ст. 15 Закону та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронипраці України від 15.11.2004 №225, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за №1526/10125 (далі – Типове положення).

Згідно із Законом служба охорони праці створюється роботодавцем для органазації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності (п. 1.1 Типового положення).

Типове положення про службу охорони праці Впроваджуємо на підприємстві систему управління охороною праці. Експерти підкажуть, як правильно це зробити.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менще 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковуєтсья безпосередньо роботодавцю

Ураховуючи зазначене, питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахуванням норм Закону та Типового положення, зокрема в частині наявносі відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.

За інформацією Департаменту з питань праці Держпраці

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Особливості утримання прибудинкової території взимку

Яких заходів повинен вжити роботодавець, щоб утримувати взимку прибудинкові території в належному стані? Якими нормативними актами керуватися? Дізнайтеся більше про те, які підготуватися до холодної пори року.
1503

Електробезпека

Важливо не лише дотримуватися правил електробезпеки, а й знати про причини виникнення електротравм, яка дія електричного струму на організм людини, про умови ураження людини електричним струмом. Електробезпека на виробництві — докладно розповідаємо про всі нюанси у нашій статті.
59350

Яким має бути режим праці та відпочинку водіїв на підприємстві

Робота, пов’язана з керуванням транспортними засобами, вимагає підвищеної концентрації уваги, що часто призводить до надмірного емоційного та нервового напруження. Тому так важливо правильно урегулювати робочий час та час відпочинку водіїв.
41054