Чий обов’язок організувати навчання з охорони праці на підприємстві

785

Запитання

Чи можна покласти на інженера з охорони праці обов’язок організувати навчання з охорони праці працівників підприємства?

Відповідь

Так, можна.

Навчання та перевірку знань із питань охорони праці працівників на підприємстві, зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, організовують працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організувати цю роботу (п. 3.3 Типового положення № 15).

Вимоги щодо організації навчання з питань охорони праці саме спеціалістом служби охорони праці підприємства Типове положення про службу охорони праці (затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255; далі — Типове положення № 255) не містить. Однак спеціалісти служби охорони праці беруть участь в організації навчання (п. 3.12 Типового положення № 255) та контролюють своєчасність проведення навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажів із питань охорони праці (п. 3.14 Типового положення № 255).

Конкретний розподіл обов’язків з організації навчання та перевірки знань із питань охорони праці на підприємстві зі строками їх проведення визначають у локальних нормативних документах підприємства, таких, як Положення про навчання з питань охорони праці підприємства, Положення про кадрову службу підприємства, а також — у наказах та посадових інструкціях конкретних працівників.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Більше за цією темою Ви можете дізнатися зі статті 5 запитань про навчання та інструктажі з охорони праці

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Позаплановий інструктаж з охорони праці

В яких випадках з працівниками потрібно проводити позаплановий інструктаж з охорони праці та хто має право вимагати його проведення? З яких частин складається позаплановий інструктаж? Що буде, якщо працівник не пройде його? Відповіді — далі.
76884

Організація вступного інструктажу з питань охорони праці на підприємстві

Вступний інструктаж з охорони праці є обов’язковим для кожного, без винятку, працівника. Приступати до роботи, не прослухавши цей інструктаж, — заборонено. Про які особливості проведення вступного інструктажу з охорони праці на робочому місці потрібно знати — розповідає експерт.
131841

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
787

Заповнюємо журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Зі статті ви дізнаєтеся, як вести журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці у 2023 / 2024 роках та які існують вимоги до заповнення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Також ви зможете скачати бланк журналу та зразок його заповнення.
178513

Інструктажі з електробезпеки

Роботодавець зо­бо­в’я­заний регулярно вживати заходів безпеки, щоб унеможливити або мінімізувати ризики виникнення пожежі й ураження працівників електричним струмом. Один із головних заходів — проводити інструктажі, навчання та перевірку знань працівників із питань електробезпеки. Більше про інструктажі з електробезпеки — дізнайтеся зі статті.
12804