Правила охорони праці під час виробництва магнію

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Виробники магнію отримали нові Правила охорони праці під час виробництва магнію. Документ затвердили на зміну правилам безпеки, чинним ще з радянських часів.

Правила охорони праці під час виробництва магнію затверджені наказом Мінсоцполітики від 18 квітня 2019 року № 594. Вони обов’язкові для роботодавців і працівників та не обмежують права роботодавця встановити більш жорсткі вимоги щодо безпеки життя і захисту здоров’я працівників.

Загальні вимоги щодо створення безпечних умов праці

Усі діючі цехи, відділення та дільниці з виробництва магнію повинні мати:

 • технічну документацію виробників виробничого обладнання;
 • план захисту працівників і населення у разі аварійних ситуацій на металургійних та інших об’єктах і ліквідації (локалізації) їх наслідків;
 • технологічні інструкції (регламенти) з ведення технологічних процесів, робочі інструкції для працівників кожної професії, в яких має бути відображено вимоги до технічного обслуговування, експлуатації, ремонту й очищення виробничого обладнання;
 • інструкції з охорони праці.

Усі інструкції та план ліквідації аварійних ситуацій (далі — ПЛАС) затверджує роботодавець.

Приклад оформлення плану

ПЛАС

Що ще повинен затверджувати роботодавець?

Обов’язки роботодавця

Правилами охорони праці під час виробництва магнію передбачено обов’язок роботодавця інформувати працівників про:

 • небезпеку, що може виникнути в робочій зоні або на майданчику під час виробництва магнію;
 • небезпеку, пов’язану з виробничим обладнанням, розташованим у їх робочій зоні або на майданчику (якщо працівники безпосередньо не використовують такого обладнання);
 • будь-які зміни, що впливають на виробниче обладнання, розташоване в їх безпосередній робочій зоні або на майданчику.

Така інформація повинна надаватися працівникам у зрозумілій для них формі.

Також роботодавець зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів для забезпечення:

 • професійної підготовки працівників та ознайомлення їх із ризиками щодо безпеки, здоров’я та життя працівників, що можуть виникнути внаслідок виробництва магнію;
 • спеціальної підготовки працівників, які здійснюють ремонт, реконструкцію, модернізацію та технічне обслуговування виробничого обладнання.

Під час виробництва магнію роботодавець зобов’язаний враховувати конкретні умови праці, ризики щодо безпеки, здоров’я і життя працівників, наявні на робочих місцях, та будь-які додаткові ризики, пов’язані з виробництвом магнію. Якщо не можна повністю забезпечити виробництво магнію без ризику для безпеки, здоров’я та життя працівників, роботодавець зобов’язаний вжити усіх заходів для мінімізації цих ризиків.

Роботодавець повинен надати працівникам всі необхідні технологічні інструкції (регламенти) з ведення технологічних процесів, робочі інструкції для працівників кожної професії. У цих документах має бути відображено вимоги до технічного обслуговування, експлуатації, ремонту й очищення виробничого обладнання.

Вимоги до працівників

Працівники, зокрема і посадові особи, які не пройшли навчання, інструктажу з питань охорони праці й перевірки знань, до роботи не допускаються. Також не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не ознайомлені з ПЛАС.

Під час первинного інструктажу працівники отримують примірники інструкці від безпосередніх керівників робіт. Як варіант, такі інструкції можуть бути розміщені безпосередньо на робочих місцях.

ПЛАС має знаходитись у доступних для ознайомлення місцях технологічних дільниць. Повний комплект інструкцій зберігається в паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, яке визначає роботодавець (доступ до нього має бути простим та зручним).

Осіб без відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також у разі порушення правил їх застосування допускати до роботи не дозволяється.

Вимоги до використання спецодягу

Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва
Микола ФЕДОРЕНКОголовний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області
Засоби індивідуального захисту здатні зменшити вплив небезпечних і шкідливих чинників на працівників, запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням. Головне —

Виконання робіт підвищеної небезпеки під час виробництва магнію

До виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються працівники і робітники, котрі мають спеціальності й кваліфікацію, що відповідають характеру робіт, які проводяться, вміють користуватись засобами індивідуального захисту та знають способи надання домедичної допомоги потерпілим.

Виконання робіт з підвищеною небезпекою проводити бригадою не менше ніж із двох працівників, а в закритих ємностях, таких, як апарати, борови, газоходи, колодязі, бункери та в інших подібних місцях — бригадою не менше ніж із трьох працівників. Двоє із них — наглядачі, які повинні перебувати назовні, а інші (один чи більше) — працювати всередині закритих ємностей.

Працівників, які працюють в умовах дії шкідливих речовин, необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання індивідуального користування залежно від класу небезпеки речовин.

Вимоги до території, будівель і споруд

До всіх виробничих приміщень обладнуються під’їзні дороги для автомобільного (у разі потреби залізничного) транспорту та доріжки для пішоходів.

Підземні, підвальні поверхи, канали та тунелі мають бути захищені від проникнення зливових, ґрунтових і талих вод. У виробничих приміщеннях, що характеризуються значними вологовиділеннями, виділеннями гігроскопічного пилу, хлору і хлористого водню, конструкція покрівлі має виключати можливість утворення конденсату.

Усі підземні залізобетонні конструкції та комунікації цехів електролізу мають бути захищені від корозії, що спричиняється блукаючими струмами. Підвальний і підземний поверхи в корпусах електролізу повинні мати не менше двох входів (виходів).

Під час спорудження нових і реконструкції діючих корпусів електролізу ворота та двері, що відчиняються на вулицю, мають бути обладнані повітряно-тепловими завісами та іншими пристроями, що виключають занесення вологи до корпусів електролізу.

У разі спорудження нових та реконструкції наявних корпусів електролізу входи до загальноцехових адміністративних приміщень з корпусу електролізу необхідно здійснювати через тамбур-шлюзи з надмірним підпором повітря.

Стіни, підлога і перекриття у прохідному тунелі для шинопроводів від перетворювальної підстанції до корпусів електролізу мають вентилюватися, бути сухими та водонепроникними, до внутрішніх поверхонь — покриті електроізоляційними матеріалами. Перетин шинного тунелю трубопроводами не допускається.

У Правилах охорони праці під час виробництва магнію передбачені такі вимоги до підлоги у виробничих приміщеннях:

 • у відділеннях хлораторів і стаціонарної карналітової електричної печі безперервної дії вона має бути кислотожаростійкою;
 • у корпусах електролізу — неелектропровідною, вологонепроникною і кислотожаростійкою;
 • у хлорних компресорних — кислотостійкою з гідроізоляцією та ухилом до трапів (трапи мають бути гумованими чи кислотостійкими й забезпеченими гідрозатворами);
 • в електроливарних цехах біля печей, конвеєрів і проїзної частини цехів — кислотожаростійкою і зносостійкою;
 • у відділеннях захисної обробки — кислотостійкою;
 • у вибухонебезпечних зонах — такою, що виключає іскроутворювання.

Все про пожежну безпеку в одній тематичці

Підземна та надземна частини фундаментів і рами хлорних компресорів мають бути захищені кислотостійкими матеріалами; на фундаментах хлорних компресорів має бути пристрій, що забезпечує відведення стоків у каналізацію.

Прибирання пилу у виробничих приміщеннях і на робочих місцях необхідно проводити відповідно до вимог інструкцій з охорони праці й інструкції (регламенту) та виконувати у спосіб, що виключає повторне пилоутворення.

Вимоги до освітлення

Для живлення переносних світильників у корпусах електролізу і хлоропроводних тунелях необхідно застосовувати напругу не вище ніж 12 В, яка проводиться від розподільчих трансформаторів.

У виробничих приміщеннях необхідно систематично проводити очищення вікон, ліхтарів і світильників за затвердженим роботодавцем графіком з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці.

Для зручності й безпечного обслуговування засклених поверхонь і світильників необхідно застосовувати спеціальні пристрої та пристосування, що забезпечують безпечне виконання зазначених робіт.

Улаштування стаціонарних майданчиків для цих цілей не допускається.

Вимоги до електроустановок. Сигналізація і зв’язок

Огорожі й оболонки мають бути надійно закріплені, а також мати достатню міцність для забезпечення необхідного довготривалого захисту та надійного відокремлення струмопровідних частин у нормальних умовах роботи електрообладнання з урахуванням можливих зовнішніх впливів у процесі експлуатації.

Цехи і дільниці, що виробляють або споживають хлор, повинні бути обладнані доступною для всього обслуговувального персоналу світловою сигналізацією, що сповіщає про зниження нижче норми розрідження в обладнанні, яке працює під тиском нижче атмосферного, та світловою і звуковою сигналізацією у разі перевищення гранично допустимого вмісту хлору в робочій зоні, а також мати постійний засіб зв’язку з диспетчерською та газорятувальною службами.

Має бути передбачено обладнання агрегатів та апаратів системами контролю й сигналізації, що сповіщають про пуск, зупинення та порушення роботи обладнання.

Всі виробничі приміщення, операторські приміщення мають бути оснащені гучномовним та іншими ефективними засобами зв’язку.

Вимоги до систем газопостачання

У місцях можливого скупчення газів (аргон тощо), важчих за повітря, необхідно відповідно до чинної(го) технологічної(го) інструкції (регламенту) періодично контролювати вміст кисню в повітрі приладами автоматичної або ручної дії з дистанційним відбором проб повітря. При цьому об’ємна частка кисню в повітрі робочої зони має бути не менше ніж 19 відсотків.

У разі об’ємної частки кисню в повітрі менше ніж 19 відсотків слід ужити термінових заходів щодо усунення витоків інертних газів (аргону), вентиляції та провітрювання приміщень, а також щодо припинення робіт та евакуації працівників (за потреби).

Стиснене повітря, що подається цехам-споживачам, має бути сухим.

Усередині корпусу електролізу прокладання газопроводів горючих газів не допускається.

Вимоги до вентиляції, водопроводу і каналізації

Рециркуляція повітря у виробничих цехах і відділеннях виробництва магнію не допускається.

Витяжні системи й аспіраційні установки мають забезпечувати видалення пилу, газів, пари та аерозолів від джерел їхнього утворення так, щоб вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищував гранично допустимих концентрацій.

Вода, що подається для охолодження елементів металургійного обладнання, має бути очищена від механічних домішок. Температура води, що виходить з охолоджуваних елементів, має бути нижчою температури, за якої відбувається випадення осаду солей жорсткості. У випадках, коли температура води перевищує таку температуру, для охолодження потрібно використовувати спеціально підготовлену воду зі зниженим вмістом солей жорсткості.

Сполучення елементів, що охолоджуються водою, в групи має допускати можливість відключення окремих елементів або груп від системи охолодження та забезпечувати автономне регулювання подання води. Охолоджувані елементи необхідно періодично оглядати та за потреби очищувати.

Вимоги охорони праці до пиловловлювання та очищення газів

Конструкції пиловловлювальних агрегатів, газоходів, пристроїв для відведення уловленого пилу й вузлів їх з’єднання мають бути герметичні. Їх герметичність необхідно перевіряти у терміни, встановлені технологічною(им) інструкцією (регламентом).

Випуск і прибирання пилу з пиловловлювачів мають виключати повторне запилювання.

Ремонти, огляди й очищення пиловловлювачів, які пов’язані з перебуванням у них людей, необхідно проводити за нарядом-допуском.

Нові Правила охорони праці під час виробництва магнію діють з 28.05.2019. Крім перелічених вище, у Правилах також викладені загальні вимоги до технологічних процесів, виробничого обладнання, його розміщення, утримання, експлуатації та ремонту, вимоги безпеки до технологічних процесів.

Правила охорони праці під час виробництва магнію Читайте також: Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді