Кількість вогнегасників у школі

Якою має бути кількість вогнегасників в школі? Де потрібно встановлювати вогнегасники та які саме? Ознайомтеся з відповідними нормативними вимогами щодо забезпечення пожежної безпеки у школі.

За потреби ви можете скачати всі, наведені у статті документи, одним архівом

СкачатиДодаткові матеріали до статті «Кількість вогнегасників в школі»

Нормативне регулювання

Відповідно до ст. 44 закону від «Про загальну середню освіту» 13.05.1999 № 651-XIV матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, житло та інші цінності. Тобто школа — це комплекс взаємопов’язаних між собою споруд, серед яких є навчально-виробничі, фізкультурно-оздоровчі, адміністративно-службові, клубно-видовищні приміщення, а також бібліотека, приміщення медичного призначення, для харчування тощо.

На кожному із цих об’єктів повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим.

Скористайтеся тематичкою з Довідника «Пожежна безпека на підприємстві»

При вирішенні питань пожежної безпеки слід керуватися Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МВС від 30.12.2014 № 1417.

Скачати правила пожежної безпеки в Україні

Правила пожежної безпеки в Україні

Чинними є Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджені наказом МОН від 15.08.2016 № 974. Згідно з додатком 2 до цих Правил для закладів та установ системи освіти України визначено Перелік норм первинних засобів пожежогасіння.

Відповідно до цих актів територія підприємств, будинки, споруди, приміщення повинні бути забезпечені нормованою кількістю первинних засобів пожежогасіння.

Слід враховувати, якщо в одному приміщенні розміщено кілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, то всі ці приміщення повинні забезпечуватись вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва.

За наявності декількох приміщень з однаковою пожежною небезпекою необхідну кількість вогнегасників для їх захисту визначають згідно з нормами належності та з урахуванням загальної площі цих приміщень.

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях.

Для громадських будівель та споруд відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати 20 метрів.

Що стосується питання достатнього забезпечення вогнегасниками закладу чи установи, то відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні воно повинно вирішуватися відповідальним за пожежну безпеку особами на об’єкті окремо для кожного поверху та приміщення.

В обох названих вище нормативних актах вказується, що об’єкти повинні бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом МНС від 02.04.2004 № 151. Однак наведений акт скасований розпорядженням Кабміну від 10.03.2017 № 166-р.

Нині є чинними Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників (надалі Правила експлуатації), затверджені наказом МВС від 15.01.2018 № 25. Ці Правила поширюються на будинки і приміщення різного призначення, що експлуатують підприємства, установи та організації (незалежно від виду їх діяльності та форм власності) і є обов’язковими для виконання посадовими особами (власниками). Норми кількісті вогнегасників у школі визначаються з урахуванням вимог цього документа.

СкачатиПравила експлуатації вогнегасників + додатки

Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників слід також керуватися:

  • галузевими правилами пожежної безпеки;
  • нормами технологічного проектування;
  • іншими правовими актами, що регламентують вимоги до оснащення об’єктів вогнегасниками.

Як правильно вибрати вогнегасник

Критеріями вибору типу вогнегасників і необхідної кількості вогнегасників для захисту об’єкта є:

1) Категорія виробничого та складського приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою (ДСТУ Б В.1.1-36:2016).

2) Клас можливої пожежі, зокрема: клас А — горіння твердих речовин; клас В — горіння рідких речовин; клас С — горіння газоподібних речовин; клас D — горіння металів; клас F — горіння горючих речовин, таких, як рослинні та тваринні олії і жири в обладнанні для приготування їжі (ДСТУ EN 2:2014). Якщо на об’єкті можливі осередки пожеж різних класів, необхідно обирати вогнегасники окремо для кожного класу пожежі або віддавати перевагу більш універсальному вогнегаснику. При виборі таких вогнегасників їх кількість має дорівнювати більшому значенню, що отримане для кожного класу пожежі окремо.

3) Вогнегасна здатність вогнегасника конкретного типу для гасіння пожежі певного класу (ДСТУ 3675-98, ДСТУ 3734 (ГОСТ 30612-99).

4) Гранична захищувана площа об’єкта. Для цієї мети можна використати будівельні робочі проекти шкіл чи технічні інвентаризаційні паспорти цих закладів.

Як правило, місця розміщення первинних засобів пожежогасіння вказуються в планах (схемах) евакуації людей на випадок пожежі, які розроблюються для кожного поверху (приміщення) об’єкта з масовим перебування людей, тому їх загальну кількість також є можливість розрахувати.

Зразок плану евакуації

Кількість вогнегасників у школі

Скачайте план евакуації разом з умовними позначеннями

Норми належності порошкових, водяних і водопінних, а також газових вогнегасників для виробничих та складських будинків і приміщень зазначені в додатках 4, 5, 6 Правил експлуатації. Придатність переносних і пересувних вогнегасників до гасіння пожеж різних класів та діапазони температур для їхньої експлуатації визначені додатком 8.

Коефіцієнти ефективності вогнегасників за їхьою вогнегасною здатністю щодо гасіння вогнищ пожеж класів А та В наведено у додатку 9 до цих Правил. Наприклад, порошковий вогнегасник ВП-9 для пожежі класу В, що має коефіцієнт ефективності 13, можна замінити на два вогнегасники: порошковий ВП-6 (має коефіцієнт ефективності 8) та водопінний ВВП-6 (має коефіцієнт ефективності 5), які мають сумарний коефіцієнт ефективності 13.

Перелік об’єктів різного призначення, які мають бути оснащені переносними вогнегасниками зафіксований у додатку 10, а пересувними вогнегасниками — у додатку 11 до Правил експлуатації.

Кількість вогнегасників в школі

Громадські будинки, до яких належать і школи, на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше.

Потрібно також передбачати по одному газовому вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше:

  • на 20 м2 площі підлоги у приміщеннях з оргтехнікою, коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;
  • на 50 м2 площі підлоги в приміщеннях архівів, машинних залів, бібліотек, музеїв.

Приміщення, в яких розміщено оргтехніку, слід оснащувати переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.

Для захисту приміщень, призначених для виготовлення кулінарної продукції та (або) приготування їжі, слід використовувати переносні вогнегасники з можливістю гасіння пожежі класу F з розрахунку один вогнегасник на одне окреме робоче місце для виготовлення кулінарної продукції та (або) приготування їжі.

Контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння здійснюється особами, призначеними наказом керівника школи.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді