Безпека праці на виборах

У 2019 році в Україні відбудуться вибори Президента України та Парламентські вибори. Безпека праці на виборах — одне з ключових завдань, про які зобов’язані подбати відповідальні особи. Хто саме та у який спосіб — розповідаємо у статті

Відповідно до постанови ВР від 26.11.2018 № 2631-VIII 31 березня 2019 року в Україні відбудуться вибори Президента України. А Парламентські вибори повинні відбутися 27 жовтня 2019 року.

Нормативне регулювання

Проведення президентських виборів регламентується Конституцією та законами України:

  • «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 № 474-XIV;
  • «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06. 2004 № 1932-IV;
  • «Про Державний реєстр виборців» від 22.02.2007 № 698-V;
  • іншими актами законодавства, прийнятими у встановленому порядку.

Під час виборів більшість комісій працюватимуть у приміщеннях загальноосвітніх та спортивних шкіл, вищих навчальних закладів, у будинках культури, лікарнях та інших приміщеннях, розташованих у будівлях з масовим перебуванням людей, проте конкретні норми, які б регулювали безпеку життя суб’єктів виборчого процесу названими вище законодавчими актами не встановлені.

Однак слід враховувати, що відповідно до ст. 1 закону «Про Центральну виборчу комісію» та ст. 22 Закону «Про вибори Президента України» Центральна виборча і окружні виборчі комісії наділені статусом юридичної особи тому на їх працівників повною мірою поширюються норми чинного законодавства України з питань охорони праці.

Скачайте Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2019

Зверніть увагу, що окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а її статус припиняється шляхом внесення запису до цього державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення цієї комісії як юридичної особи.

Що стосується дільничних виборчих комісій, то вони утворюються відповідними окружними виборчими комісіями, які також спрямовують їх діяльність. Для організаційного, правового і технічного забезпечення здійснення своїх передбачених законодавством повноважень виборчі комісії можуть залучати до роботи відповідних спеціалістів та технічних працівників на підставі цивільно-правових договорів.

Що передбачає безпека праці на виборах

Обов’язки щодо створення належних умов для здійснення виборчими комісіями своїх повноважень законодавством покладено на органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, а також на державні підприємства, установи і організації.

У зв’язку з цим для організації належної роботи відповідних виборчих комісій, дотримання вимог безпечного їх функціонування керівники об’єктів, в яких розташовуватимуться виборчі комісії та голови відповідних виборчих комісій повинні завчасно подбати про виконання заходів цивільного захисту, забезпечити дотримання заходів техногенної і пожежної безпеки під час підготовки до виборів та проведення голосування.

Пожежна безпека на підприємстві

Передусім керівнику підприємства (установи, організації) потрібно прийняти відповідне розпорядження, яким встановити режим роботи задіяних у виборчому процесі об’єктів, призначити відповідальних осіб за організацію підготовчих робіт і супроводження заходів до виборів та у період голосування, забезпечити оснащення приміщень необхідним обладнанням, устаткуванням і матеріалами та їх передачу виборчим комісіям у користування, оформивши це відповідним актом тощо.

З усіма членами виборчих комісій та персоналом об’єктів слід провести інструктажі щодо дотримання вимог техногенної безпеки у випадку пожежі чи інших надзвичайних подій. На видних місцях необхідно розмістити знаки пожежної безпеки, пам’ятки, інструкції, плани (схеми) евакуації з будівлі людей та матеріальних цінностей.

Зразок плану евакуації

Зразок плану евакуації

Також необхідно завчасно перевірити евакуаційні шляхи та виходи: сходові клітини, проходи, коридори, тамбури.

Не допускати одночасне перебування більше 50-ти осіб в приміщеннях для голосування якщо в них є лише один евакуаційний вихід або вони розташовані вище другого поверху.

Потрібно також перевірити й привести у належний стан системи опалення, електро(водо) та газопостачання, провести заміри опору ізоляції електромережі. Не допускати використання в приміщеннях електронагрівальних приладів (кип’ятильників, електрочайників, прасок, електроплиток тощо) та пошкоджених і саморобних електроприладів, а також застосовування для освітлення свічок, гасових ламп та інших джерел відкритого вогню.

У випадку аварійного відключення струму персонал дільниці повинен бути забезпечений автономними приладами освітлення.

Необхідно потурбуватись щоб виборчі дільниці мали справні системи пожежної сигналізації, пожежогасіння, протидимного захисту та оповіщення.

Скачайтеприклади текстів мовленнєвих повідомлень системи оповіщування про пожежу

На випадок надзвичайної події об’єкти повинні бути оснащені сертифікованими вогнегасниками, в приміщеннях має бути надійний телефонний зв’язок, з зазначенням на видних місцях номерів виклику відповідних оперативно-рятувальних служб.

Перед початком та після закінчення роботи виборчої дільниці відповідальні особи повинні ретельно оглянути приміщення та переконатися у виконанні техногенних та протипожежних вимог.

У разі виявлення невідомих або підозрілих предметів чи речовин місця цих небезпечних знахідок необхідно відповідним чином позначити, при цьому не дозволяється безпосередній контакт з ними, в подальшому слід негайно повідомити про знахідку відповідну оперативно-рятувальну службу. Забороняється доступ до таких предметів сторонніх осіб.

Членів виборчих дільниць також потрібно забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання та засобами надання домедичної допомоги.

СкачатиІнструкція з надання домедичної допомоги

За необхідності отримання більш детальних роз’яснень слід звертатись за консультацією до місцевого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді