Навчання з електробезпеки інженера-механіка, який займається налагодженням та обслуговуванням зважувальних машин

На підприємстві налагодженням та обслуговуванням зважувальних машин займається інженер-механік. Чи необхідно йому проходити навчання з електробезпеки? Якщо навчання проводиться вперше, чи може комісія, створена на підприємстві, провести таке навчання, або первинне навчання необхідно проходити у спеціалізованому начальному закладі?

Відповідно до підпункту 2.2 глави 2 розділу IV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (далі — ПТЕЕС), обслуговування електроустановок споживачів, у т. ч. виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати спеціально підготовлені електротехнічні працівники, а саме: адміністративно-технічні, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі працівники споживача або працівники спеціалізованої організації (за договором).

Відповідно до підпункту 2.17 глави 2 розділу IV ПТЕЕС періодична перевірка знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів проводиться 1 раз на рік для працівників, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах.

Навчання з електробезпеки інженера-механіка, який займається налагодженням та обслуговуванням зважувальних машин Читайте також: Затверджено нові Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках

У випадку, зазначеному в запитанні, якщо зважувальна машина має електрообладнання, то інженер-механік, який виконує роботи з налагодження електрообладнання цієї машини, повинен мати відповідну групу з електробезпеки (не нижче ніж ІІІ групу). Якщо інженер-механік виконує роботи на знеструмленому обладнанні або спеціалізується лише на налагодженні механічної частини обладнання, то група з електробезпеки може бути не обов’язковою.

Оскільки обслуговування електроустановок потребує додаткових (підвищених) вимог безпеки праці, то відповідно до додатка 1 до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, для одержання III і вище груп з електробезпеки вимагається спеціальне навчання стосовно посади, яку займає працівник.

Відповідно до пункту 1.8 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75 (ГНД 34.12.102-2004; далі — Положення № 75), первинна професійна підготовка робітників, які раніше не мали робітничої професії, може проводитись на підприємствах відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151.

Зазвичай неспеціалізовані (щодо об’єктів електроенергетики) суб’єкти господарювання не мають належної навчальної бази, тому економічно доцільно проводити спеціальне навчання (особливо первинне) у спеціалізованому навчальному закладі (СНЗ). Відповідно до пункту 3.2 Положення № 75 працівники електроенергетики, які мають повну вищу, базову вищу або професійно-технічну освіту, а також працівники, які переводяться на інше робоче місце або мали перерву в роботі, у т. ч. понад 1 рік, можуть проходити спеціальну підготовку безпосередньо на об’єктах електроенергетики без додаткового навчання у СНЗ.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді