Інструктажі з охорони праці в навчальних закладах

Робітники, викладачі та інші особи, які працюють в закладах освіти, мають бути ознайомлені з правилами та стандартами охорони праці. Законодавство передбачає обов’язкове проведення для таких осіб навчальних інструктажів та курсів, що спрямовані на підвищення рівня обізнаності слухачів в галузі безпеки праці. Злагоджені та впевненні дії членів навчально-виховного процесу дозволять уникнути великих втрат та жертв, у разі настання непередбачуваних аварій або нещасних подій в освітніх установах.

Інструктажі з охорони праці в навчальних закладах Читайте на порталі: Види інструктажів з охорони праці

Вступний інструктаж

Проводиться для осіб:

 • які вперше виходять на штатну або разову роботу в освітньому закладі;
 • які з огляду на свій правовий статус приймають участь у навчальному та виробничому процесі або здійснюють інші завдання за дорученням установи.

Підготовчий інструктаж проводиться фахівцем підрозділу охорони праці або іншим спеціалістом, призначеним директором закладу. Для того, щоб мати можливість вести інструктажі з охорони праці особа має пройти відповідне профільне навчання та підтвердити свої знання.

З метою впорядкування навчального курсу підрозділ охорони праці складає план інструктажу та узгоджує його із директором установи. Навчання, як правило, проходить у кабінеті охорони праці.

Факт проходження вступного інструктажу заноситься до журналу реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, а також фіксується в розпорядженні про прийняття співробітника на роботу.

Первинний інструктаж

Первинний інструктаж з охорони праці для працівників школи, внз та інших навчальних закладів організовується перед допуском до роботи для осіб:

 • прийнятих на роботу до навчального закладу;
 • яких переведено на іншу роботу або посаду в рамках одного навчального закладу;
 • функціональні обов’язки яких було змінено;
 • які перебувають у навчальному закладі у відрядження або за програмою обміну досвідом.

Такий інструктаж може проводитись особисто для співробітника на його робочому місці.

Повторний інструктаж

Організовується особисто для окремого співробітника або для групи співробітників, службові обов’язки яких потребують постійного оновлення їх знань та кваліфікації. Зазвичай, перелік відповідних посад, для яких передбачено проведення повторного інструктажу, заздалегідь затверджується адміністрацією закладу.

На особливо небезпечних роботах повторний інструктаж організовується 1 раз на 3 місяці, для інших категорій робіт — 1 раз на півроку.

Позаплановий інструктаж

Даний тип інструктажу призначений для навчання співробітників при настанні особливих підстав:

 • набрання чинності новими регуляторними актами з охорони праці або внесення суттєвих змін та доповнень до існуючих документів;
 • при здійсненні модернізації робочого процесу, придбанні нового обладнання, впровадженні новітніх технологій або зміні методів роботи;
 • після виникнення нещасних випадків, інцидентів, аварій або катастроф з метою вивчення та обговорення обставин події;
 • при поновленні на роботі особу, яка мала тривалу перерву трудового стажу (понад 60 днів).

Теми і зміст позачергового інструктажу розробляються окремо для кожного конкретного випадку з урахуванням причин, що викликали необхідність для його проведення.

Цільовий інструктаж

Організовується з метою:

 • роз’яснення порядку боротьби зі стихійним лихом або усунення наслідків аварій;
 • допуску до роботи осіб, на яких складається наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Аналогічні типи інструктажів проводяться і для учнів навчальних закладів до та протягом навчального процесу.

Інструктажі фіксуються у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу мають бути послідовно пронумеровані, скріплені і завірені печаткою закладу.

Правила організації інструктажів для відвідувачів освітніх закладів

Особою, яка уповноважена проводити навчальні інструктажі з безпеки праці зі співробітниками та учнями освітніх закладів, є начальник робіт (голова структурного підрозділу, старший майстер), сам роботодавець або призначений фахівець з охорони праці.

Під час підготовки програми інструктажів для учнів закладів професійного навчання потрібно враховувати їх галузеву спрямованість та специфіку навчального профілю. Крім того, для них організовуються курси по безпеці життєдіяльності, охорони здоров'я, протипожежної, радіоактивної безпеки, правил дорожнього руху тощо.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності зачитується перед початком навчання, а також перед початком зимових та літніх канікул для того, щоб нагадати учням головні правила безпечної поведінки в рамках навчального процесу та в побуті. Якщо в освітньому закладі навчається більше 200 осіб, то організація інструктажів здійснюється за вертикальним підпорядкуванням: уповноважені особи проводять навчальний курс для викладачів, які після цього самостійно повторюють його для своїх учнів.

Інструктажі з охорони праці в навчальних закладах Читайте на порталі: Інструкції з охорони праці в навчальних закладах

За потреби, перед допуском до лабораторних або практичних робіт проводиться також цільовий інструктаж, якщо учнями будуть використовуватись небезпечні речовини, матеріали та пристрої.

Факт проведення первинного інструктажу фіксується в книзі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який повинен зберігатись в кожному класі, лабораторії, майстерні та іншому робочому місці вчителів.

Починаючи з дев’ятого класу учні, які прослухали первинний інструктаж, самостійно розписуються у книзі реєстрації інструктажів.

Якщо для учнів централізовано організовуються масові, туристичні, наукові заходи, або якщо учнів залучають до позакласних робіт, директор закладу повинен забезпечити проведення для них предметного інструктажу.

Після завершення інструктажів учні повинні пройти атестацію засвоєних знань та навичок. Така атестація може проводитись у формі опитування або тестування. Якщо учні не змогли успішно пройти перевірку знань і отримали незадовільні результати, то вони зобов’язані знову пройти інструктаж та повторну атестацію протягом 10 календарних днів.

Правові джерела:

 • Наказ МОН України від 18 квітня 2006 року № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»;
 • Наказ МОН України від 20 листопада 2001 року № 969/6160 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді