Пожежна безпека в навчальному закладі

Щоб запобігти пожежам та загибелі людей у закладах освіти мають бути організовані превентивні заходи. Які саме та як організувати вивчення та виконання правил пожежної безпеки учасниками навчально-виховного процесу, дізнаєтеся зі статті

Керівники навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності зобов’язані організувати пожежно-профілактичну роботу та забезпечити пожежну безпеку.

Призначення осіб, відповідальних за протипожежний стан

Відповідно до пункту 3.8 Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затв. наказом Міністерства освіти України і Головним управлінням державної пожежної охорони МВС від 30.09.1998 № 348/70 (далі — Правила), керівник (власник) закладу, установи, організації зобов’язаний призначати відповідальних осіб за протипожежний стан усіх структурних підрозділів.

Також керівник призначає осіб, відповідальних за утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. За потреби, з урахуванням вимог підпункту 4.3.1 Правил, керівник зобов’язаний своїм наказом призначити особу, відповідальну за експлуатацію та технічний стан опалювальних установок.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

Перед початком культурно-масових заходів керівник навчального закладу призначає осіб, відповідальних за пожежну безпеку під час таких заходів (пп. 7.4.3 Правил). Відповідальні особи повинні ретельно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на їх відповідність вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності та справному стані засобів пожежогасіння, зв’язку і пожежної автоматики.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

Створення пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони затв. постановою КМУ від 17.07.2013 № 564 (далі — Порядок). Добровільну пожежну охорону створюють з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони створюють за рішенням керівника з числа працівників.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

Відповідно до пункту 7 Порядку пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони відповідно до покладених на них завдань:

 1. проводять заходи щодо запобігання виникненню пожеж;
 2. здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;
 3. проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності;
 4. інформують територіальний орган Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;
 5. проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони;
 6. вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;
 7. беруть участь у проведенні:
 • оглядів-конкурсів протипожежного стану;
 • разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;
 • разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;
 • здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

Забезпечення навчального закладу первинними засобами пожежогасіння

Підпунктом 5.3.1 Правил визначено, що усі будівлі та приміщення закладів, установ і організацій мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, зокрема такими:

 • вогнегасники;
 • пожежний інвентар (пожежні щити та стенди, пожежні відра, діжками з водою, ящиками з піском тощо);
 • пожежне знаряддя (пожежні ломи, багри, сокири тощо).

Керівник (власник) навчального закладу зобов’язаний забезпечити навчальний заклад первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм, а також пожежним обладнанням і установками автоматичного виявлення і гасіння пожеж (п. 3.8 Правил).

На пожежних щитах або стендах рекомендується компактно розміщувати вогнегасники, пісок, лопати, ломи, покривала вогнетривкі, списки добровільних пожежних дружин, інструкцію з правил пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної охорони і прізвища посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

Розробка інструкції з пожежної безпеки для навчальних закладів

Відповідно до пункту 3.13 Правил у кожному структурному підрозділі закладу має бути розроблена конкретна інструкція щодо заходів пожежної безпеки.

Інструкцію опрацьовує керівник структурного підрозділу, погоджує її з особами, відповідальними за пожежну безпеку навчального закладу. Затверджує інструкцію керівник навчального закладу. Її розміщують на видному місці в навчальному закладі.

Скачати Інструкцію з питань пожежної безпеки

Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо) розроблюють інструкцію, в якій визначають їхні обов’язки щодо:

У такій інструкції також зазначають, кого з посадових осіб мають викликати в нічний час у разі пожежі.

Для навчальних закладів з цілодобовим перебуванням інструкції щодо заходів пожежної безпеки мають передбачати два варіанти дій: у денний та нічний час.

Розробка плану та порядку евакуації людей

У кожному навчальному закладі встановлюють відповідний протипожежний режим і порядок евакуації людей на випадок виникнення пожежі, з якими ознайомлюють усіх працівників.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах» від 23.09.2014 № 1/9-482 орієнтовним переліком документів, що регулюють організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах, визначено й плани евакуації учасників навчально-виховного процесу.

Пунктом 3.14 Правил встановлено, що у будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхів, у разі одночасного перебування на поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Порядок оповіщення людей встановлює обов’язки та дії працівників навчального закладу у разі виникнення пожежі.

План евакуації та порядок евакуації переглядають один раз на три роки з урахуванням умов, що постійно змінюються.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

Встановлення порядку огляду та закриття приміщень і будівлі

Після закінчення роботи навчального закладу всі приміщення навчального закладу і будівля закривають.

У навчальних закладах черговий у вихідні та святкові дні, а також у вечірні і нічні години зобов’язаний, заступаючи на чергування:

 • перевірити наявність і стан засобів пожежогасіння, справність телефонного зв’язку, чергового освітлення і пожежної сигналізації;
 • пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не захаращено, а двері евакуаційних виходів у разі потреби можуть бути без перешкод відчинені;
 • у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити керівника або працівника, який його заміщує.

Черговий також повинен мати списки (журнали обліку) дітей та працівників, що перебувають у навчальному закладі, знати місця їх розміщення та мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт, автомобільних в’їздів на територію навчального закладу, а також ручний електричний ліхтар.

Організація проведення інструктажів з питань пожежної безпеки

Пунктом 11 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444 (далі — Порядок) визначено, що у разі прийняття на роботу особа за місцем роботи проходить інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

З метою ефективного проведення інструктажів у навчальному закладі розроблюють програми інструктажів з пожежної безпеки, визначають терміни, місце і порядок їх проведення, а також список посадових осіб, на яких покладається проведення інструктажів.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

На час проведення культурно-масових заходів необхідно забезпечити чергування працівників навчального закладу, які мають бути проінструктовані про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації дітей у разі виникнення пожежі і зобов’язані забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення культурно-масового заходу.

Організація навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

Відповідно до пункту 6 Порядку, навчання працюючого населення здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та організації згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях розробляють на підставі програм та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, що розробляються і затверджуються територіальним органом ДСНС, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Їх затверджує керівник навчального закладу.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях поділяються на програми:

 • загальної підготовки працівників;
 • спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
 • додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки;
 • пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;
 • прискореної підготовки працівників до дій в особливий період.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

Контроль виконання правил пожежної безпеки в навчальних закладах

Пунктом 3.8 Правил визначено, що керівник зобов’язаний контролювати дотримання установленого протипожежного режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу, вживати заходів щодо запобігання пожежній небезпеці і усувати недоліки, що спричиняють її.

Усі навчальні заклади перед початком навчального року мають бути прийняті відповідними комісіями, до складу яких включаються уповноважені представники територіального органу ДСНС (п. 3.2 Правил).

Пунктом 3.5 Правил визначено, що усі працівники навчального закладу зобов’язані знати і виконувати правила пожежної безпеки, а в разі пожежі — вживати всіх залежних від них заходів для евакуації людей і гасіння пожежі.

Забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти

У навчальних та навчально-виробничих приміщеннях розміщують лише потрібні для забезпечення навчального процесу навчально-наочні засоби.зміст

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді