Стажування та виробнича практика: в чому різниця

1896

Запитання

Чим відрізняється стажування від виробничої практики?

Відповідь

Стажування студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) та учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) є формою підвищення їх професійного рівня, створює умови для професійної адаптації й отримання досвіду роботи.

Студенти ВНЗ та учні ПТНЗ, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувають освіту, на підприємствах незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування, у вільний від навчання час (п. 1 ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI).

Керівник підприємства може прийняти на стажування студента ВНЗ та учня ПТНЗ, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Трудовий договір при проходженні виробничої практики Коли проводити вступний інструктаж зі студентами

Стажери згідно з Переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам (затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 № 559), додатково подають медичну книжку.

Стажування та виробнича практика: в чому різниця Ознайомтеся з покроковим алгоритмом розслідування нещасних випадків з працівниками навчальних закладів

Підприємство та стажер укладають договір про стажування. Строк стажування не може перевищувати 6 місяців.

Запис до трудової книжки про стажування студентів ВНЗ, учнів ПТНЗ, які здобули професію (кваліфікацію) за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, вносить підприємство, де вони проходили стажування. У ньому вказують:

  • посаду;
  • період та місце проходження (структурний підрозділ) стажування;
  • спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень) стажера.

Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування. Якщо стажер не має трудової книжки, то підприємство має оформити її не пізніше ніж через п’ять днів після початку стажування. Це передбачає ст. 48 Кодексу законів про працю України.

На відміну від стажування, виробнича практика є обов’язковим елементом навчального процесу студентів ВНЗ та учнів ПТНЗ. Проходження виробничої практики мають забезпечувати навчальні заклади.

Трудовий договір при проходженні виробничої практики Маєте працівників, з якими не оформили трудового договору? Тоді вам потрібно знати про адміністративну відповідальність за допуск працівника до роботи без трудового договору

Підприємство і відповідний навчальний заклад укладають договір про виробничу практику.

Обов’язкову оплату праці студентів ВНЗ законодавство не передбачає.

Однак, якщо студента зарахували на штатну посаду, йому нараховують заробітну плату відповідно до чинного законодавства. За обсяг робіт, який фактично виконали учні, слухачі за період виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Нараховані учням кошти переводять на рахунок ПТНЗ або виплачує їм безпосередньо підприємство.

Стажування та виробнича практика: в чому різниця Дізнатися про особливості охорони праці молодих працівників, зокрема неповнолітніх, можна зі статті з Довідника

Витрати на виробничу практику студентів підприємству відшкодовує ВНЗ. Для ПТНЗ законодавство це не передбачає.

Оскільки виробнича практика — не процес роботи, а процес навчання, то при її проходженні запис до трудової книжки не вносять. Як виняток — студенти ВНЗ, які проходили виробничу практику на штатній (вакантній) посаді. З таким студентом у підприємства виникають трудові відносини. Із ним укладають строковий договір. А про проходження виробничої практики роблять запис до трудової книжки.

СкачатиТаблиця норм законодавства щодо охорони праці в навчальних закладах

За розясненнями викладача охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст», Фастів

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

План-графік навчання з охорони праці у 2024 році

На підприємстві необхідно скласти план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. План-графік навчання з охорони праці доцільно розробити напередодні нового календарного року. Які вимоги до форми цього документа — дізнайтеся зі статті.
52156

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

Наказ про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці допоможе призначити членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві та визначити їхні обов'язки. Скачайте приклад наказу про створення комісії, розроблений експертом.
17098

Навчання з охорони праці для прикордонників

Одним із напрямів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочому місці є організація належного рівня навчання працівників з питань охорони праці. Зі статті ви дізнаєтеся про особливості навчання з охорони праці для прикордонників
217

Як створити комісію з перевірки знань з охорони праці на підприємстві

Хто входить до складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, які в неї повноваження, якими нормативними документами урегульована робота комісії — відповіді у статті.
12106

Навчання з охорони праці

Одне із завдань служби охорони праці підприємства — провести навчання з охорони праці та перевірку знань за його результатами. Дізнайтеся про принципи організації та види навчання з питань охорони праці, а також скачайте готові зразки необхідних документів.
86133