Відповідальність підрядника при порушенні правил пожежної безпеки та охорони праці

1715

Запитання

В умовах підприємства існує окрема будівля, що є завершеним об’єктом будівництва. Вона введена в експлуатацію без належного оздоблення. З метою здійснення оздоблювальних робіт з підрядником було укладено договір щодо реалізації запланованого. Даний договір наголошує на відповідальності підрядника з приводу порушення правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки на виробництві. Хто несе відповідальність з питань охорони праці в межах цього об’єкту?

Відповідь

Статтею № 67 Господарського кодексу України (ГКУ) передбачено здійснення відносин підприємства з іншими організаціями, підприємствами, та громадянами у всіх секторах господарської діяльності. Зазначається свобода вибору підприємством предмета договору, регламентація зобов’язань та решти умов у взаємовідносинах господарського типу, що не йдуть в розріз із законодавством України.

Підрядник та замовник виступають сторонами будь-якого договору. При цьому замовник являється суб’єктом, що ініціює договірні відносини з підрядником (іншим суб’єктом). Ними передбачено обов’язкове виконання підрядником зобов’язань, що були взяті на момент початку дії договору. Йдеться про виробничий процес в цілому або лише його частини, наприклад підбір персоналу, та інші функції.

Згідно з розділом № 4 Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», що затверджується наказом Держкому України по питаннях технічного регулювання та споживчої політики №457 від 11.10.2010, підрядник вважається суб’єктом, що реалізує певні, покладені на нього завдання.

З урахуванням договору із замовником, під час проведення підрядних робіт, процес контролю за проведенням відповідних завдань здійснюється самим замовником. У деяких випадках, згідно з діючим договором, координування робіт може здійснюватися безпосередньо генпідрядником.

Різні форми документації можуть використовуватися в залежності від типів виконуваних робіт. Ними надається дозвіл на здійснення вищезазначених завдань в умовах організації. Документи у вигляді ордеру, акту, дозволу, акту-допуску, згоди чітко окреслюють межі для виконання робіт.

Саме допускач є відповідальним за оформлення допусків на діюче підприємство групи підрядників. За умов невизначеності даної особи, уся відповідальність із даного питання покладається на суб’єкта, який уклав договір зі стороною підрядника.

Є випадки, коли робоча зона не пропонується підряднику, через те що в умовах підприємств галузей енергетики та металургії зустрічається суміщення ремонту (реконструкції) підприємства із різними видами його діяльності. Це також має сенс коли по робочій зоні, що відведена підряднику проходять важливі комунікації, такі як, газопроводи, струмопроводи, теплопроводи, кислотопроводи, розчинопроводи або інші елементи виробничої інфраструктури, зокрема вантажопідіймальні крани. Вищезазначене узгоджується з пунктом 1.10 Положення, в якому йдеться про використання наряд-допусків за умов проведення робіт, які характеризуються підвищеним станом небезпеки в організаціях та на виробництвах металургійної галузі (НПАОП 27.0-4.02-90); глави 8 р. V Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, що регламентуються наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (МЕВПУ) №892 від 02.12.2013.

У подібних ситуаціях, відповідальний суб’єкт діючого підприємства має скеровувати та контролювати проведення підрядних робіт в даних умовах.

Згідно із Типовим положенням щодо порядку навчального процесу в галузі охорони праці та перевірки знань колективу працівників підрядника, що мають працювати в межах даного підприємства та є учасниками процесу виробництва поза межами визначеної його території, повинні ознайомитися із первинним та вступним інструктажами з проблематики охорони праці. Вищезазначене узгоджується наказом №15 Держкому України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 (НПАОП 0.00-4.12-05).

При умові надання підряднику виробничої ділянки на території іншої організації та поза межами даного об’єкту, із її робітниками інструктажі не проводяться.

За недотримання власних зобов’язань та правил безпеки праці в умовах відведеної підряднику території, він буде відповідальним перед стороною замовника.

За умов будь-якого виробничого інциденту, наслідком якого є нещасний випадок, із робітником під час виконання певних завдань, що були скеровані керівними посадовцями підприємства на дорученій йому території, а також об’єктах, ділянках, секторах іншого підприємства, неминучим є взяття на облік та ініціювання розслідування саме тим підприємством, що виступає роботодавцем потерпілої сторони (працівника).

Обов’язковою, в процесі розслідування, є участь представника підприємства, в межах якого трапився даний випадок. Вищезазначене узгоджується з п. 26 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ №1232 від 30.11.2011.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Безпека праці сторожів у зимовий період

Взимку особливо гостро стоїть питання навчання та інструктажу сторожів, а також створення умов для їх безпечної роботи. Як уникнути травмування сторожів та охоронників у зимовий період, — підкаже наша стаття.
1925

План комплексних перевірок

Комплексну перевірку суб’єктів господарювання проводять, якщо одне і те саме підприємство потрапляє в річний план перевірок двох або більше інспекцій. Більше про комплексні перевірки підприємств — у статті.
101965

Які штрафи передбачені за порушення вимог законодавства про працю

За порушення вимог трудового законодавства роботодавці несуть відповідальність у вигляді штрафу, який стягується у кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Детальніше про штрафи за порушення законодавства про працю у 2024 році — в аналітичній статті від нашого експерта.
45856

Журнал реєстрації перевірок

Для того, щоб не допустити несанкціонованих перевірок, на підприємстві заводять Журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю). Ведення його — добровільне. Скачайте бланк Журналу реєстрації перевірок установленого зразка, щоб бути готовим до приходу контролерів.
50224