Комплексні перевірки нелегальної зайнятості – 2018

Почалися комплексні перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, ініційовані Урядом на початку вересня. На що звертатимуть увагу передусім, які галузі опинилися в зоні ризику, які покарання передбачені за порушення – дізнайтеся зараз, щоб не шкодувати потім.
Всі документи зі статті одним архівом

Скачати архівІнформація про службові посвідчення інспекторів праці

Нормативні підстави для комплексних перевірок

5 вересня 2018 року Кабмін прийняв розпорядження № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення». Цим рішенням передбачено:

Органи державного управління охороною праці в УкраїніДізнайтеся, Як Держпраці підприємства перевіряє

Порушників доручено виявляти Держпраці, ДФС, Пенсійному фонду України, Національній поліції та іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування. Реалізацію відповідних заходів наведені вище органи почали 5 жовтня. Фактично з цієї дати і стартували перевірки суб’єктів підприємницької діяльності.

Які галузі та регіони опинилися в зоні особливої уваги

За офіційними даними, найбільш проблемними галузями з тіньовим ринком праці є:

У регіональному ж розрізі «лідирують» Харківська, Київська, Івано-Франківська та Одеська області. Саме до цих галузей і областей буде прикута особлива увага контролюючих органів.

Повноваження інспекторів Держпраці

Серед контролюючих органів найширші повноваження має інспекція Держпраці. Підтвердженням цьому є постанова Кабміну від 26.04. 2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якою затверджений Порядок здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю.

Зверніть увагу!

Існує реєстр посвідчень інспекторів праці. Перш ніж допустити інспектора до перевірки, потрібно обов’язково переконатися, чи справжній інспектор завітав «у гості».

Скачайте інформацію про службові посвідчення інспекторів праці Держпраці

СкачатиДніпропетровська область
СкачатиІвано-Франківська область

СкачатиЛьвівська область

СкачатиХарківська область
СкачатиКиївська область
СкачатиОдеська область
СкачатиПолтавська область

Згідно з Порядком Інспекторам Держпраці за наявності службового посвідчення і направлення на перевірку безперешкодно, без попереднього повідомлення надано право:

  • під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності відповідних підстав, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
  • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
  • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
  • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
  • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
  • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки тощо.

Які ризики приховує незадекларована праця З’ясуйте, яку небезпеку приховує підміна трудового договору цивільно-правовим, і повідомте це керівництву

Вимога інспектора праці з цих питань, яка не виходить за межі його повноважень, є обов’язковою для виконання.

Які повноваження мають інші органи нагляду

Що стосується інших органів державного нагляду, то слід пам’ятати, що перевірки інспекції Держпраці можуть бути зініційовані за інформацією таких органів, як:

ДФС та її територіальних органів про:

  • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
  • факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;
  • факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;
  • роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника.

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

  • роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;
  • роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
  • роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
  • працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
  • роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог КЗпП України та Закону України «Про відпустки»);
  • роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
  • роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
  • роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників.

Пам’ятайте, повідомити про незадекларовану працю може і сам працівник!

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Що варто знати про перевірки Держпраці 2018 рокурозповідає експерт

Покарання гривнею

У разі виявлення порушень законодавством передбачені штрафні санкції, розмір яких є досить значний.

Комплексні перевірки нелегальної зайнятості 2018 Дізнайтеся, які помилки представників Держпраці під час інспекції вам на руку

За порушення вимог законодавства про працю, передбачених ст. 265 Кодексу законів про працю України, юридичні та фізичні особи – підприємці несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (111 690 грн);
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн);
  • недопуску інспектора праці до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн);
  • недопуску інспекторів Держпраці до проведення перевірки з питань фактичного працевлаштування працівника без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штрафу становитиме сто розмірів мінімальної заробітної плати (372 300 грн).

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Корисна стаття з Довідника: Адміністративна та кримінальна відповідальність фахівця з охорони праці: судова практика

Штрафи накладаються керівниками органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками.

Штрафи можуть бути накладені на підставі:

  • акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади.
  • акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді