Положення про професійне навчання працівників викладено в новій редакції

Зміни до Положення про професійне навчання працівників на виробництві внесені наказом Мінсоцполітики та Міносвіти від 15 січня 2018 року № 34/33 (далі – Наказ № 34/33). Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування. Передбачені в ньому зміни стосуються, зокрема, документів, які підтверджують результати формального і неформального навчання.

Формальне професійне навчання

Так, в новій редакції викладено п. 2.1. Положення про професійне навчання працівників на виробництві (далі – Положення). У ньому вказано, що за результатами формального професійного навчання працівників видаються документи про освіту, зразки яких затверджено такими постановами Кабінету Міністрів України:

Неформальне професійне навчання

За результатами неформального навчання видається довідка, в якій зазначаються професія (спеціальність), кваліфікація, за якою здійснювалось навчання, напрям підвищення кваліфікації, строки навчання.

Торкнулися зміни і оформлення результатів неформального навчання за робітничими професіями. Якщо раніше в Положенні було сказано, що результати неформального навчання мають підтверджуватися у визначеному законодавством порядку, то згідно з Наказом № 34/33 їх потрібно підтверджувати у порядку, затвердженому постановою Кабміну від 15 травня 2013 року № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями».

Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 23 грудня 2013 року № 886.

Підтвердження результатів навчання

При підтвердженні кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями особі видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Якщо особа під час проходження процедури підтверджує кваліфікацію рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, їй видається сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Порядок видачі та форми документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 17 липня 2014 року № 477.

Навчальні плани та програми

У новій редакції викладено абз. 13 п. 2.5, в якому йдеться про робочі навчальні плани та програми. Зокрема передбачено, що для виробничо-технічних курсів такі плани та програми розробляються і затверджуються роботодавцями на основі стандартів освіти з конкретних професій або типових навчальних планів та програм/освітніх програм.

Спеціалізація, підвищення кваліфікації та стажування

Змінено деякі абзаци п 2.6., які стосуються спеціалізації, підвищення кваліфікації і стажування керівників, професіоналів та фахівців. Зокрема, зазначено, що спеціалізація керівників, професіоналів і фахівців організовується з метою набуття ними здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості у межах раніше набутої спеціальності.

Підвищення кваліфікації, згідно з Наказом № 34/33, здійснюється з метою набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Стажування передбачає набуття керівниками, професіоналами та фахівцями практичного досвіду виконання завдань та обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня.

Нові терміни

У новій редакції Положення замість слів «у вищих навчальних закладах, вищих навчальних закладах післядипломної освіти», «затверджуються вищими навчальними закладами та вищими навчальними закладами післядипломної освіти» використовуються, відповідно, такі: «у закладах вищої освіти, закладах післядипломної освіти», «затверджуються закладами вищої освіти та закладами післядипломної освіти».

Крім того у тексті документа такі слова, як «навчальний заклад», «навчальний процес» відповідно замінили словами «заклад освіти», «процес навчання» у відповідному відмінку та числі.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді