Розташування вишок мобільного зв’язку

Масове використання мобільних телефонів для доступу в мережу інтернет сприяло збільшенню кількості базових станцій стільникового радіотелефонного зв’язку, що, в свою чергу, викликало занепокоєння громадян стосовно можливого негативного впливу на їх здоров’я випромінювання антен таких станцій. Про те, які існують вимоги до розміщення радіотехнічних об’єктів, читайте далі.

Статтями 15, 22, 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII передбачено, що органи виконавчої влади, підприємства та громадяни зобов’язані:

  • дотримуватись законодавства при проектуванні, будівництві, реконструкції, переобладнанні виробничих і жилих об’єктів (споруд) та утримувати їх відповідно до вимог санітарних норм;
  • здійснювати організаційні, технологічні та інші заходи щодо відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення неіонізуючих випромінювань та інших факторів.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за радіотехнічними об’єктами (далі – РТО) проводиться відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239 (далі –Правила), якими визначені:

  • гранично допустимі рівні електромагнітного випромінювання;
  • вимоги до розміщення радіотехнічних об’єктів, організації їх санітарно-захисних зон та зон обмеження забудови;
  • методи контролю рівнів електромагнітних полів.

До джерел електромагнітного випромінювання в населених пунктах належать радіо-, телевізійні та радіолокаційні станції різного призначення, а також мережі ліній електропередачі.

Варто зазначити, що приймально-передавальні антени базових станцій мобільного зв’язку, на відміну від радіо та телевізійних, мають спрямовану діаграму випромінювання. Це означає, що максимум енергії, яка випромінюється більшістю антен, розповсюджується в обмеженому в просторі напрямку (як в вертикальній так і в горизонтальній площині). Таким чином, збільшення висоти розташування антени над поверхнею землі, призводить до зменшення рівня її випромінювання.

З метою захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

Санітарно-захисною зоною вважається територія, де на висоті до 2 м від поверхні землі перевищуються гранично допустимі рівні електромагнітного випромінювання. Зоною обмеження забудови вважається територія, де на висоті понад 2 м від поверхні землі перевищуються гранично допустимі рівні. Межі зон при їх встановленні уточнюються на підставі інструментальних вимірів (пп. 1.4.5., 1.4.8. і 1.8.9. Правил).

Якщо рівень електромагнітного випромінювання не перевищує гранично допустимих рівнів, то розміщення і експлуатація радіотехнічних об’єктів допускається на дахах та у приміщеннях житлових, громадських та інших будівель.

На виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, в частині спрощення провадження господарської діяльності операторами телекомунікацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р, наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.03.2017 № 266 до Правил були внесені зміни, згідно з якими суттєво зріс гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання, зокрема, з 2,5 до 10 мкВт/см2 (пп. 1.3.3.).

При цьому, не було враховано точку зору Національної Академії Наук України, яка у вересні 2016 року попередила Міністерство про небезпечність для здоров’я населення підвищення гранично допустимого рівня електромагнітного випромінювання. Водночас представники окремих українських мобільних операторів, підтримали таке рішення, наголошуючи, що для розвитку в Україні мережі 4G виникла нагальна необхідність збільшення рівня електромагнітного випромінювання до рівнів, встановлених в ЄС.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я України також скасувало пп. 1.6.6 – 1.6.9 Правил, які регулювали порядок отримання і використання адміністрацією РТО санітарного паспорта.

Таким чином, згідно з чинними Правилами державний облік і реєстрацію РТО, які є джерелами електромагнітних випромінювань, здійснюють відповідні заклади охорони здоров’я. Контроль за дотриманням Правил покладається на органи і установи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

Розташування вишок мобільного зв’язку Читайте також:

Відповідальність за дотримання Правил покладена на міністерства, відомства, установи, організації, підприємства, кооперативи та інші юридичні особи і фізичних осіб, які експлуатують, реконструюють або проектують РТО, чи окремі передавальні пристрої, що випромінюють електромагнітну енергію.

При цьому слід враховувати, що Державну санітарно-епідеміологічну службу було ліквідовано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №348, а функції щодо реалізації державної політики у сфері санітарного і епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Окремі функції, зокрема, із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників, передано Державній службі України з питань праці (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 88-р).

Довідник спеціаліста з охорони праці

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді