Алгоритм дій суб’єктів господарювання при організації експлуатації ліфтів

3456

Запитання

Якими мають бути алгоритм дій та вимоги до суб’єктів господарювання, які розпочинають чи продовжують експлуатацію ліфтів?

Відповідь

Суб’єкт господарювання, який має намір розпочати або продовжити експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і забезпечувати їх утримання у справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.

Чи знаєте ви, що Держпраці уповноважили продовжувати дію дозволів на небезпечні роботи

Керівнику підприємства потрібно:

 • призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;
 • призначати наказом електромеханіків, які одночасно є особами, відповідальними за їхній справний стан;
 • призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку.

Перевірте свої знання з охорони праці

Усі вказані працівники повинні проходити навчання і перевірку знань. Працівники, відповідальні за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонт ліфтів і за організацію експлуатації ліфтів, повинні бути забезпечені Правилами та посадовими інструкціями, а електромеханіки, ліфтери і оператори — виробничими інструкціями та інструкціями з охорони праці.

Дозволяється покладати на одну особу обов’язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів. Ліфтерами, операторами і електромеханіками повинні призначатися особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд.

Особи, зазначені в цьому переліку, повинні мати групи з електробезпеки не нижче:

 • IV — особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;
 • III — електромеханік, який здійснює технічне обслуговування та ремонт ліфта, а також електромеханік I-II кваліфікаційних розрядів, який здійснює огляд ліфтів;
 • II — ліфтер і оператор.

Електромеханіки, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинні мати практичний стаж з обслуговування ліфтів або їх монтажу не менше 6 місяців. Особи, які не мають шестимісячного практичного стажу або мають I-II кваліфікаційні розряди електромеханіка з ліфтів, можуть залучатись до виконання цих робіт тільки під керівництвом електромеханіка, який має право на виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів.

Посада, прізвище, ім’я та по батькові та підпис працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта та за його справний стан, дата й номер наказу про призначення й закріплення за ними ліфта, а також їхні підписи вносяться до паспорта ліфта.

На час відпустки, відрядження або хвороби працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їхні обов’язки покладаються наказом на інших працівників.

Кожний ліфт, крім диспетчеризованого, повинен підлягати огляду ліфтером відповідно до вимог його виробничої інструкції. Диспетчеризовані ліфти підлягають огляду з періодичністю, визначеною організаціями, які його проводять.

Огляд ліфтів може доручатись електромеханіку, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфтів. Результати огляду заносяться до журналу оглядів ліфтів. Уся інформація про виконаний ремонт на ліфті (вид ремонту, дата виконання, прізвище та підпис виконавця роботи) та позначки про усунення несправностей фіксуються виконавцем у журнал технічного огляду, який зберігається у машинному приміщенні. Електромеханіки ліфтової аварійної служби (ЛАС) також зобов’язані записувати в цьому журналі дату, перелік виконаних робіт, прізвище та підпис виконавця.

Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами з внутрішнім керуванням повинно бути доручено ліфтерам. Керування пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами. Керування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням і вантажним малим ліфтом може здійснюватися особами, які користуються цими ліфтами. Ці вимоги не поширюються на керування, яке здійснюється з даху кабіни, з машинного приміщення або з шафи, де розміщений низьковольтний комплектний пристрій.

Чи знаєте ви...

Алгоритм дій суб’єктів господарювання при організації експлуатації ліфтів
Якою має бути тривалість чергування ліфтерівНа підприємстві працюють ліфтери, які лише контролюють справну роботу ліфта та визволяють людей із застряглого ліфта.
Ліфтери працюють за графіком: удень — 12 год., вночі — 12 год, два дні вихідні.

Суб’єкт господарювання забезпечує наявність правил користування пасажирським ліфтом самостійного користування, у яких зазначаються короткі відомості про порядок користування ліфтом. У правилах користування пасажирським ліфтом, що встановлений у житловому будинку, повинна бути передбачена заборона проїзду дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, заборона пуску кабіни з поверхової площадки, а також порядок перевезення немовлят у дитячих колясках.

У Правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням і вантажним ліфтом самостійного користування повинна бути передбачена заборона одночасного перевезення пасажира і вантажу. У правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням повинна бути передбачена заборона перевезення людей.

Правила користування ліфтом повинні бути вивішені:

 • на основному (першому) поверсі або в кабіні — у разі змішаного керування;
 • у кабіні — у разі внутрішнього керування;
 • біля кожного поста керування — у разі зовнішнього керування.

На основному поверсі повинна бути вивішена табличка із зазначенням:

 • назви ліфта (за призначенням);
 • вантажопідйомності (із зазначенням допустимого числа пасажирів);
 • реєстраційного номера;
 • номера телефону для зв’язку з обслуговувальним персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування в табличці також вказується місце перебування обслуговувального персоналу. На усіх дверях шахти ліфта з зовнішнім керуванням роблять написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону перевезення людей.

Розслідуватимемо нещасні випадки по-новому

Заборонено експлуатувати ліфт , якщо:

 • відсутній паспорт чи відомості про реєстрацію;
 • не проведено технічний огляд або експертне обстеження ліфта;
 • закінчився зазначений у паспорті термін роботи ліфта;
 • не призначено наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, за організацію експлуатації та за справний стан ліфтів;
 • відсутній атестований обслуговувальний персонал (електромеханіки, ліфтери);
 • не виконані приписи посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці;
 • знос канатів перевищує встановлені норми;
 • є тріщини, деформації в металоконструкціях ліфта;
 • несправні прилади і пристрої безпеки, а також наявні інші несправності, які впливають на безпечну експлуатацію ліфта.

Суб’єкт господарювання, який експлуатує ліфти, може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт.

За інформацією Управління Держпраці у Тернопільській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Правила безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, повинен утримувати його у справному стані та забезпечити його безпечну експлуатацію. Дізнайтеся більше про правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів.
4507

Вимоги до експлуатації вогнегасників

Дізнайтеся, які норми належності вогнегасників передбачені у чинних Правилах експлуатації та типових нормах належності вогнегасників та на які об’єкти поширюються встановлені в них вимоги.
14419

Перевезення небезпечних вантажів

Небезпечні вантажі становлять потенційну загрозу для людини й навколишнього середовища. У статті ви знайдете відповіді на такі питання: що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу
11247

Як експлуатувати газові балони

Безпечна експлуатація газових балонів залежить від багатьох чинників. У статті розповімо, як заповнювати, транспортувати та зберігати, як проводити техогляд, як навантажувати та розвантажувати балони з газами.
14611

Як вести Журнал з експлуатації систем вентиляції

На кожному підприємстві повинна бути служба, що забезпечує нормальну та безперебійну роботу вентиляційних систем. Інформацію про перелік проведених робіт, усунення виявлених дефектів і несправностей заносять у журнал з експлуатації систем вентиляції.
2765