Як експлуатувати газові балони

Безпечна експлуатація газових балонів залежить від багатьох чинників. У статті розповімо, як заповнювати, транспортувати та зберігати, як проводити техогляд, як навантажувати та розвантажувати балони з газами.

Внаслідок порушення режиму експлуатації або дефектів обладнання, яке працює під тиском, можуть відбуватися аварії з руйнуванням обладнання, споруд і цілих будівель. Крім того, газ, який міститься в посудині під тиском, ще й небезпечний для людей.

Безпечна експлуатація балонів, у яких транспортують і зберігають зріджені, стиснені та розчинені гази, залежить від споживачів і спеціалізованих організацій, які наповнюють та обслуговують ці балони. Про те, яких вимог законодавства дотримуватися під час надання послуг з постачання та використання технічних газів, — далі у статті.

Нормативне регулювання

Зріджені, стиснені та розчинені гази застосовують і в будівництві, і в промисловості, і в побуті. Як експлуатувати балони, у яких транспортують і зберігають зріджені, стиснені та розчинені гази під тиском, вищим 0,5 бар, визначають Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333 (НПАОП 0.00-1.81-18; далі — Правила № 333).

Балон — посудина, яка має одну або дві горловини для встановлення вентилів, фланців або штуцерів, призначена для перевезення, зберігання і використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів.

Балони підпадають під дію Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2018 № 536 (далі — Технічний регламент).

Посудини під тиском, на які поширюється Технічний регламент, потрібно експлуатувати на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Підстави:

 • пункт 9 групи Б Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 № 77;
 • пункт 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (далі — Порядок № 1107).

На технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування); монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію роботодавець має отримати дозвіл. Підстава — пункт 5, пункт 11 групи А додатка 2 Порядку № 1107.

Як отримати дозвіл або декларацію на роботи підвищеної небезпеки

Загальні вимоги до експлуатації газових балонів

Суб’єкти господарювання, які здійснюють заповнення балонів, мають вести журнал заповнення за встановленою роботодавцем формою, в якому, зокрема, повинні бути вказані:

 • дата заповнення;
 • найменування виробника цистерн і бочок;
 • заводський номер;
 • підпис працівника, який здійснював заповнення.

Балони для вказаних газів місткістю понад 100 л має супроводжувати журнал нагляду або паспорт.

На балони місткістю понад 100 л необхідно встановлювати запобіжні клапани. У разі групового встановлення балонів можна встановлювати запобіжний клапан на всю групу балонів.

Бокові штуцери вентилів для балонів, які наповнюють воднем та іншими горючими газами, мають містити ліву різьбу, а для балонів, які наповнюють киснем й іншими негорючими газами, — праву різьбу.

Кожний вентиль балонів для вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2 класів небезпеки необхідно забезпечити заглушкою, яку накручують на боковий штуцер.

Вентилі в балонах для кисню потрібно вкручувати за допомогою ущільнювальних матеріалів, які не загоряться в середовищі кисню.

Балони для розчиненого ацетилену необхідно заповнювати відповідною кількістю пористої маси та розчинника за стандартом. За якість пористої маси та за правильність заповнення балонів відповідає підприємство, яке заповнює балони пористою масою. А за якість розчинника та за правильне його дозування — підприємство, яке заповнює балони розчинником.

Після того як заповнили балони пористою масою і розчинником, на його горловині вибивають масу тари — масу балона без ковпака, але з пористою масою та розчинником, башмаком, кільцем і вентилем.

Як фарбувати та маркувати балони з газами

Балони фарбують і наносять на них написи суб’єкти господарювання, які їх наповнюють та ремонтують, відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

Фарбування балонів і нанесення на них написів


з/п

Назва газу

Колір балона

Текст напису

Колір напису

Колір смуги

1

Азот

Чорний

Азот

Жовтий

Коричневий

2

Аміак

Жовтий

Аміак

Чорний

-

3

Аргон сирий

Чорний

Аргон сирий

Білий

Білий

4

Аргон технічний

Чорний

Аргон технічний

Синій

Синій

5

Аргон чистий

Сірий

Аргон чистий

Зелений

Зелений

6

Ацетилен

Білий

Ацетилен

Червоний

-

7

Бутилен

Червоний

Бутилен

Жовтий

Чорний

8

Нафтогаз

Сірий

Нафтогаз

Червоний

-

9

Бутан

Червоний

Бутан

Білий

-

10

Водень

Темно-зелений

Водень

Червоний

-

11

Повітря

Чорний

Стиснуте повітря

Білий

-

12

Гелій

Коричневий

Гелій

Білий

-

13

Закис азоту

Сірий

Закис азоту

Чорний

-

14

Кисень

Блакитний

Кисень

Чорний

-

15

Кисень медичний

Блакитний

Кисень медичний

Чорний

-

16

Сірководень

Білий

Сірководень

Червоний

Червоний

17

Сірчистий ангідрид

Чорний

Сірчистий ангідрид

Білий

Жовтий

18

Вуглекислота

Чорний

Вуглекислота

Жовтий

-

19

Фосген

Захисний

-

-

Червоний

20

Фреон 11

Алюмінієвий

Фреон 11

Чорний

Синій

21

Фреон 12

Алюмінієвий

Фреон 12

Чорний

-

22

Фреон 13

Алюмінієвий

Фреон 13

Чорний

2 червоні

23

Фреон 22

Алюмінієвий

Фреон 22

Чорний

2 жовті

24

Хлор

Захисний

-

-

Зелений

25

Циклопропан

Помаранчевий

Циклопропан

Чорний

-

26

Етилен

Фіолетовий

Етилен

Червоний

-

27

Усі інші горючі гази

Червоний

Назва газу

Білий

-

28

Усі інші негорючі гази

Чорний

Назва газу

Жовтий

-

Маркувати та фарбувати неметалеві балони слід відповідно до нормативних документів.

Технічний огляд газових балонів

Пробний тиск для балонів, виготовлених із матеріалу, відношення тимчасового опору до границі текучості якого більше 2, може бути знижений до 1,25 робочого тиску.

Балони, за винятком балонів для ацетилену, після гідростатичного випробування мають також підлягати пневматичному випробуванню тиском, що дорівнює робочому тиску.

Під час пневматичного випробування балони потрібно занурювати у ванну з водою. Балони для ацетилену мають підлягати пневматичному випробуванню на підприємствах, які наповнюють балони пористою масою. Безшовні балони з двома відкритими горловинами випробуванню на герметичність на підприємстві-виробнику не підлягають. Виняток — балони для роботи із середовищами 1—4 класів небезпеки.

Технічний огляд балонів, за винятком балонів для ацетилену, передбачає:

 • огляд внутрішньої і зовнішньої поверхонь балонів;
 • перевірку маси та місткості;
 • гідростатичне випробування.

Перевірку маси й місткості безшовних балонів ємністю до 12 л включно та понад 55 л, а також зварних балонів незалежно від місткості не проводять.

При задовільних результатах підприємство, на якому провели технічний огляд, вибиває на балоні своє тавро, дату проведеного й наступного технічних оглядів.

Результати технічного огляду балонів ємністю понад 100 л заносять до журналу нагляду або паспорта. Тавра на балонах у цьому випадку не ставлять.

Експлуатація газових балонів: нормативні вимоги  Які журнали з охорони праці обов’язкові на підприємстві

Результати технічного огляду балонів, за винятком балонів для ацетилену, записує особа, яка проводила технічний огляд балонів, до журналу випробувань.

Технічний огляд балонів для ацетилену необхідно проводити на ацетиленових наповнювальних станціях не рідше ніж через 5 років. Він має складатися з огляду зовнішньої поверхні, перевірки пористої маси та пневматичного випробування.

Стан пористої маси в балонах для ацетилену необхідно перевіряти на наповнювальних станціях не рідше ніж через 24 місяці. При задовільному стані пористої маси на кожному балоні вибивають:

 • рік і місяць перевірки пористої маси;
 • тавро наповнювальної станції;
 • тавро із зображенням літер Пм, що засвідчує перевірку пористої маси.

Огляд балонів проводять, щоб виявити на їхніх стінках корозію, тріщини, вм’ятини, плени й інші пошкодження. Перед оглядом балони потрібно ретельно очистити та промити водою, а в необхідних випадках — промити відповідним розчинником або дегазувати.

Балони, в яких під час огляду зовнішньої і внутрішньої поверхонь виявили тріщини, плени, вм’ятини, видими, раковини та риски глибиною понад 10% від номінальної товщини стінки, надриви й вищерблення, знос різьби горловини, а також на яких немає деяких паспортних даних, необхідно вибракувати.

Ослаблення кільця на горловині балона не можна вважати причиною бракування останнього. У цьому разі балон можна допустити до подальшого технічного огляду після закріплення кільця або заміни його новим.

Балон, у якого виявили скісну або слабку насадку башмака, до подальшого технічного огляду не допускають до пересадки башмака.

Заборонено експлуатувати балони, на яких вибиті не всі передбачені виробником дані.

Закріплювати або замінювати ослаблене кільце на горловині або башмаку слід до технічного огляду балона.

Відомості на балоні, нанесені раніше, за винятком номера балона, товарного знака виробника та дати виготовлення, потрібно забити.

Забраковані балони незалежно від їхнього призначення необхідно довести до стану, який би унеможливлював подальшу їх експлуатацію, — наприклад, нанести зарубки на різьбі горловини або просвердлити отвори на корпусі.

Експлуатація газових балонів: нормативні вимоги Дізнайтеся більше про те, як допустити працівників до робіт з підвищеною небезпекою

Технічний огляд балонів потрібно проводити в окремих спеціально обладнаних приміщеннях. Температура повітря в цих приміщеннях має бути не нижче ніж 12 °C.

Для внутрішнього технічного огляду балонів допускається застосування електричного освітлення з напругою не більше 12 В.

Під час огляду балонів, які наповнюються вибухонебезпечними газами, арматура ручної лампи та її штепсельне з’єднання мають бути у вибухонебезпечному виконанні.

Заповнені газом балони, які перебувають на тривалому складському зберіганні, у разі настання чергових строків періодичного технічного огляду підлягають такому огляду у вибірковому порядку в кількості не менше ніж 5 штук — із партії до 100 балонів, 10 штук — із партії до 500 балонів і 20 штук — із партії понад 500 балонів.

При задовільних результатах огляду строк зберігання балонів установлює особа, яка проводить технічний огляд. Однак він має бути не більше ніж 2 роки. Результати вибіркового технічного огляду оформлюють відповідним актом.

При незадовільних результатах технічного огляду проводять повторний огляд балонів у такій самій кількості. У разі незадовільних результатів при повторному огляді надалі зберігати всю партію балонів не можна. Газ із балонів необхідно видалити в строк, що вказує особа, яка проводила огляд. Опісля балони потрібно оглянути кожний окремо.

Як організувати роботи з підвищеною небезпекою під час воєнного стану

Як організувати роботу працівників і підприємств під час воєнного стану

Експлуатація балонів з газами

Працівники, які обслуговують балони, мають пройти навчання та інструктаж з охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Випускати гази з балонів в ємності з меншим робочим тиском потрібно через редуктор, призначений для цього газу, що пофарбований у відповідний колір.

За неможливості через несправність вентилів випустити на місце вживання газ із балонів балони потрібно повернути суб’єкту господарювання, який їх наповнював. Той має зливати газ із таких балонів відповідно до інструкції, що діє на підприємстві.

Норм заповнення балонів газами слід дотримуватися за інструкцією з охорони праці. При цьому потрібно враховувати властивості газу, місцеві умови та вимоги інструкції із заповнення балонів газами.

Заповнювати балони зрідженими газами необхідно відповідно до норм, зазначених у Таблиці 2.

Таблиця 2

Норми заповнення балонів зрідженими газами


з/п

Назва газу

Маса газу на 1 л місткості балона, кг, не більше

Місткість балона, що припадає на 1 кг газу, л, не менше

1

Аміак

0,570

1,76

2

Бутан

0,488

2,05

3

Бутилен, ізобутилен

0,526

1,90

4

Окис етилену

0,716

1,40

5

Пропан

0,425

2,35

6

Пропілен

0,445

2,25

7

Сірководень, фосген, хлор

1,250

0,80

8

Вуглекислота

0,720

1,34

9

Фреон 11

1,2

0,83

10

Фреон 12

1,1

0,90

11

Фреон 13

0,6

1,67

12

Фреон 22

1,8

1,0

13

Хлористий метил, хлористий етил

0,8

1,25

14

Етилен

0,286

3,5

Для газів, не зазначених у цій таблиці, норму заповнення визначають виробничі інструкції суб’єкта господарювання, який наповнював балони.

Суб’єкти господарювання, які наповнюють балони стисненими, зрідженими та розчиненими газами, зобов’язані вести журнал заповнення балонів. У ньому, зокрема, зазначають:

 • дату заповнення;
 • номер балона;
 • дату технічного огляду;
 • масу газу (зрідженого) в балоні;
 • підпис працівника, який заповнював балон.

Якщо на одному підприємстві заповнюють балони різними газами, в такому разі на кожний газ потрібно вести окремий журнал заповнення.

Забороняється заповнювати газом балони, в яких:

 • вийшов строк призначеного технічного огляду;
 • вийшов строк перевірки пористої маси;
 • пошкоджений корпус балона;
 • несправні вентилі;
 • відсутні належні пофарбування або написи;
 • відсутній надлишковий тиск газу;
 • відсутні встановлені тавра.

Також заборонено очищати та фарбувати заповнені газом балони, а також закріплювати кільця на їхній горловині.

Експлуатація газових балонів: нормативні вимоги  Як організувати режим праці в спекотних умовах

Правила зберігання балонів з газами

Балони з газами можна зберігати як у спеціальних приміщеннях, так і на відкритому повітрі. В останньому випадку їх необхідно захистити від атмосферних опадів і сонячних променів.

Балони з газом, які встановлюють у приміщеннях, потрібно розміщувати на відстані не менше ніж 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей та не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.

Заповнені балони з насадженими на них башмаками потрібно зберігати у вертикальному положенні. Щоб запобігти падінню, балони слід установлювати в спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджувати бар’єром.

Балони, які не мають башмаків, можна зберігати в горизонтальному положенні на дерев’яних рамах або стелажах. Під час зберігання на відкритих майданчиках дозволяється укладати балони з башмаками в штабелі з прокладками з мотузки, дерев’яного брусся або гуми між горизонтальними рядами.

Склади для зберігання балонів, заповнених газами, мають бути одноповерховими з покриттями легкого типу та без горищних приміщень. Стінки, перегородки, покриття складів для зберігання газів мають бути з неспалимих матеріалів не нижче II ступеня вогнестійкості. Вікна та двері мають відчинятися назовні. Скло на вікнах і дверях має бути матовим або пофарбованим у білий колір. Висота складських приміщень для балонів має бути не менше ніж 3,25 м від підлоги до нижчих виступаючих частин покрівельного покриття.

Підлоги складів мають бути рівними з неслизькою поверхнею, а складів для балонів з горючими газами — з поверхнею із матеріалів, які унеможливлюють іскроутворення при ударі по них будь-яким предметом.

На дверях/воротах складів балонів з газами потрібно вивішувати таблички із зазначенням вогнегасної речовини, яку можна застосовувати під час пожежі. Обслуговувальний персонал повинен знати пожежну небезпеку газів, які зберігають на складах, порядок евакуації балонів та правила гасіння горючих газів.

Освітлення складів для балонів з горючими газами має відповідати нормам для приміщень, небезпечних відносно вибухів.

На складах необхідно вивісити інструкції, правила та плакати стосовно поводження з балонами, які там розміщені.

Складське приміщення для зберігання балонів має бути розділене неспалимими стінками на відсіки, в кожному з яких можна зберігати не більше ніж 500 балонів (40 л) з горючими або отруйними газами та не більше ніж 1000 балонів (40 л) з негорючими й неотруйними газами.

Переміщувати балони в пунктах заповнення і споживання газів слід на спеціально пристосованих для цього візках або за допомогою інших пристроїв.

Із консультації дізнаєтесь, що таке небезпечний вантаж, чим укомплектувати транспортні засоби, що перевозять такий вантаж, які документи оформити та які вимоги до виробничого персоналу

Транспортування балонів з газами

Перевозити заповнені газами балони потрібно на ресорному транспорті або на автокарах у горизонтальному положенні, обов’язково з прокладками між балонами. Як прокладки можна використовувати дерев’яні брусся з вирізаними гніздами для балонів, а також мотузкові чи гумові кільця завтовшки не менше ніж 25 мм або інші прокладки, які захищають балони від ударів один об одного. Всі балони під час перевезення слід укладати вентилями в один бік.

Можна перевозити балони в спеціальних контейнерах, а також без контейнерів у вертикальному положенні, обов’язково з прокладками між ними та загорожею від можливого падіння.

Транспортувати та зберігати балони потрібно з накрученими ковпаками. Зберігати заповнені балони у суб’єкта господарювання, який їх наповнював, до видачі балонів споживачам можна без запобіжних ковпаків.

Експлуатувати, зберігати та транспортувати балони необхідно відповідно до інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві.

Навантаження та розвантаження газових балонів

Вимоги до навантажування/розвантажування балонів зі стисненими, зрідженими та розчиненими під тиском газами встановлені у Правилах охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, затверджених наказом Міненерговугілля від 19.01.2015 № 21.

Балони з газами в контейнерах необхідно вантажити за допомогою підіймально-транспортного устатковання. Конструкція контейнера має забезпечувати стійке положення балонів — для кожного балона має бути окремий осередок. Контейнер має містити захвати: петлі, скоби, цапфи, вушка. На кожному контейнері потрібно зазначити підприємство-виготівника, товарний знак, місяць і рік виготовлення, а також масу брутто, власну масу контейнера та його об’єм.

Під час навантаження/розвантаження контейнерів з балонами необхідно піднімати їх за всі захвати та ставити в один ярус. Під час навантаження балонів без контейнерів потрібно передбачити прокладки між балонами.

Заборонено вантажити балони без запобіжних ковпаків, а також вантажити на балони будь-який вантаж.

Балони, у яких виявили витік газу, необхідно видалити.

Вручну балони потрібно переміщувати на спеціально обладнаних візках або за допомогою гідравлічних захватних пристроїв, ланцюгових конвеєрів. Балони з горючими газами необхідно переміщувати на візках, які мають гумові шини або гнізда, обшиті гумою.

Навантажувати/розвантажувати балони масою понад 30 кг вручну мають два працівники.

Заборонено піднімати та перекочувати балони, тримаючись за запобіжний ковпак або вентиль, а також переносити їх на плечах і спині. Не можна проводити ці роботи в промаслених рукавицях і забрудненими мастилом руками.

Експлуатація газових балонів: нормативні вимоги Пам’ятайте, що ризики для обслуговувального персоналу від впливу основних видів небезпеки під час експлуатації балонів зі стисненими, зрідженими та розчиненими під тиском газами необхідно усунути або хоча б мінімізувати. Для цього вживають запобіжних заходів, щоб унеможливити прогнозовані ризики та забезпечити безпеку під час експлуатації балонів.

Балони підпадають під дію Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою КМУ від 04.08.2018 № 536 (далі — Технічний регламент).

Посудини під тиском, на які поширюється Технічний регламент, потрібно експлуатувати на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Підстави:

На технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування); монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкцію роботодавець має отримати дозвіл. Підстава — пункт 5пункт 11 групи А додатка 2 Порядку № 1107.зміст

Центральна частина статичний блок 2