Як визначити, хто має право на безплатне молоко

995

Запитання

Порядок безоплатної видачі молока скасовано. Чи повинні тепер роботодавці видавати працівникам безоплатно молоко або інші рівноцінні харчові продукти?

Відповідь

КМУ розпорядженням «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» від 18.12.2017 № 1022-р. скасував, зокрема, Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці. Однак це не означає, що скасували самі пільги за шкідливі умови праці.

Частини 1, 2 та 4 ст. 153 Кодексу законів про працю України (КЗпП) визначають, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюють безпечні та нешкідливі умови праці. Це — обов’язок власника або уповноваженого ним органу:

«Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників».

Хто має право на безплатне молоко Як складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці

На роботах із шкідливими умовами праці працівникам мають безоплатно видавати за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти (ст. 166 КЗпП).

Про те саме йдеться й у Законі про охорону праці:

«Працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються, зокрема, молоком або рівноцінними харчовими продуктами та мають право на інші пільги та компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.» (ч. 1 ст. 7).

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248) визначають, що шкідливим є стан умов праці, за яких рівень впливу одного або більше факторів виробничого середовища та/або трудового процесу перевищує допустимий.

СкачатиПокажчик нормативно-правових актів з охорони праці 2018

Чи видавати працівникам безоплатно молоко або інші рівноцінні харчові продукти, як і раніше, вирішують на підставі результатів лабораторних досліджень умов праці на робочих місцях або атестації робочих місць за умовами праці.

Як організувати видачу молока на підприємстві

Тож роботодавець забезпечує працівників безоплатно молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами в достатній кількості для відновлення функціонального стану організму, здоров’я працівника, підтримання високого рівня працездатності та профілактики професійних захворювань. Також за законодавством він може за власні кошти додатково закріпити колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникам пільги і компенсації, не передбачені законодавством (ч. 3 ст. 7 Закону про охорону праці).

Водночас зауважимо, що відповідно до пп. 12 п. 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України (затверджене постановою КМУ від 25.03.2015 № 267) затверджувати, зокрема, санітарні правила та норми у сфері охорони праці — це повноваження МОЗ.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Доплата за шкідливі умови праці

Чинним законодавством передбачені пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Зі статті ви дізнаєтеся, як нараховується доплата за шкідливі умови праці, якими нормативно-правовими актами це регулюється та яка відповідальність чекає на тих, хто порушує вимоги щодо призначення доплат.
23699

Молоко або інші рівноцінні харчові продукти за роботу із шкідливими умовами праці

Працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці законодавством передбачено безоплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів. Як організувати та документувати видачу молока на підприємстві — дізнайтеся у статті.
15927

Лікувально-профілактичне харчування працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці

Особи, які протягом тривалого часу працюють в умовах небезпечного або шкідливого впливу, потребують посиленого догляду за власним здоров’ям. Законодавство зобов’язує роботодавців вживати заходів для захисту робітників і покращення умов їх праці. Зокрема, робітникам, зайнятим на шкідливому виробництві, гарантується надання безоплатного спеціального лікувально-профілактичного харчування, що призначене для відновлення їх сил та зміцнення здоров’я.
12021

Право працівників аптек на безплатне отримання молока

Відповідно до законодавства працівники, зайняті на роботах із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, мають право на пільги та компенсації, зокрема на безплатну видачу молока або інших рівноцінних харчових продуктів. За яких умов мають видавати молоко працівникам аптек, читайте у статті
855

Порядок видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів

На роботах, пов’язаних з виробництвом або застосуванням хімічних речовин, для підвищення опору організму несприятливим факторам виробничого середовища законодавством передбачено безплатне надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці
4559