Розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

Чинним законодавством передбачено пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Зі статті ви дізнаєтеся, які розміри доплат передбачено законодавством, відповідно до яких нормативно-правових актів розраховується і встановлюється доплата за шкідливі умови праці та як здійснюється розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці на конкретному робочому місці.

Законодавство про доплати за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

Чинним законодавством передбачено пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Доплата за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці є одним із видів таких пільг. Розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці здійснюється на підставі низки нормативно-правових документів.

Кодексом законів про працю, а саме ст. 100, визначено, що на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена оплата праці.

Ст. 7 Закону про охорону праці передбачено, що одним із видів пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці є оплата праці у підвищеному розмірі.

Підставою, для віднесення роботи до робіт із шкідливими та важкими умовами праці (особливо шкідливими та особливо важкими) є результати атестації робочих місць за умовами праці. Порядок проведення атестації визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (далі Постанова 442)

Які розміри доплат передбачає законодавство

Доплати робітникам за умови праці розраховують відповідно до Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці (затверджене постановою Держкомпраці СРСР від 03.10.1986 № 387/22-78; далі — Типове положення). Доплати призначають працівникам, які виконують роботи, вказані у галузевих переліках робіт із шкідливими та важкими (особливо шкідливими та особливо важкими) умовами праці. Доплати обраховують у відсотках до тарифної ставки (окладу):

  • на роботах із важкими та шкідливими умовами праці — 4, 8, 12%;
  • на роботах із особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці — 16, 20, 24%.

Увага!

Розміри доплат не мають перевищувати 12% тарифної ставки (окладу) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та 24% – на роботах із особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці.

Як розрахувати розмір доплати на конкретному робочому місці

Стан умов праці на конкретному робочому місці оцінюють на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці.

Ступені шкідливості факторів виробничого середовища і трудового процесу встановлюють у балах за критеріями. Вони наведені у Державних санітарних нормах та правилах «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» (затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248). Класифікацію використовують під час проведення атестації робочих місць. Кількість балів для розрахунку розміру доплат за кожним фактором збігається зі ступенем його шкідливості. Бали проставляють у карті умов праці, яка наведена у додатку 1 до Типового положення.

Доплати встановлюють на конкретних робочих місцях і нараховують працівникам лише за час фактичної зайнятості на цих робочих місцях зі шкідливими умовами праці

Бали, встановлені за ступенем шкідливості факторів і важкості робіт, корегують за формулою.

Розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці на конкретному робочому місці

* Мінімальну тривалість дії шкідливого фактора не визначають. Якщо час дії цього фактора становить понад 90% робочої зміни, то Т = 1.

Як видно з формули, щоб оцінити дію фактора на умови праці, враховують тривалість його дії протягом зміни.

Щоб визначити конкретні розміри доплат, умови праці оцінюють за сумою значень ∑ Хфактичн.за шкалою, передбаченою пунктом 1.6 Типового положення (табл.).

Розміри доплат залежно від фактичного стану умов праці

Законодавством передбачено різний розмір доплат залежно від фактичного стану умов праці. Якщо умови праці поліпшать, доплати можуть зменшити або скасувати.

Для того аби дізнатися, який процент до тарифної ставки передбачено залежно від важкості умов праці, скористайтеся Таблицею.

Скачати Таблицю

Розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

Як на розмір доплати впливає тривалість зайнятості працівників у шкідливих умовах

Розглянемо на прикладі, як на розмір доплати впливає тривалість зайнятості працівників у шкідливих умовах:

Розрахунок доплат за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці на конкретному робочому місці

Приклад свідчить, що конкретні розміри доплат за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежать від часу дії шкідливого виробничого фактора на працівника.

Доплата за шкідливі умови праці Дізнайтесь також про Правомірність припинення виплати доплат за шкідливі умови праці

Зверніть увагу!

Типове положення про оцінку умов праці на робочих місцях розробили в 1986 року. Це було до того, як набрала чинність постанова Постанова № 442. Ця постанова передбачає проведення атестації робочих місць за умовами праці та складання за її результатами загальної карти умов праці. Форма карти наведена в додатку 2 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41). Тож складати дві карти умов праці не потрібно. Форму карти умов праці, яка є у Типовому положенні, можна використати як допоміжну таблицю, коли розраховуватимете розмір доплати за роботу зі шкідливими умовами праці на конкретному робочому місці. Її можна додати до карти умов праці, складеної за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді