Про скасування пільг і компенсацій

За результатами атестації робочих місць за умовами праці не підтвердилось право працівника на доплати за умови праці та скорочену тривалість робочого тижня. Читайте у статті про те, як ознайомити з цим працівника та яким документом відмінити пільги і компенсації, чи необхідно видавати наказ по підприємству про їх скасування

Відповідно до пункту 6.7 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41 (далі — Методичні рекомендації), за результатами атестації робочих місць за умовами праці атестаційна комісія підприємства складає такі переліки:

  1. Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством (погоджують з профспілкою підприємства);
  2. Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;
  3. Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення.

За результатами атестації робочих місць деяким працівникам може бути зменшено розмір компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (тривалість щорічної додаткової відпустки, доплати тощо) або взагалі не підтверджено право на певні пільги та компенсації. Тож, за необхідності, може бути складено Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких не підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством. У цьому Переліку обов’язково слід зазначити причину, за якою право на відповідну пільгу чи компенсацію не підтверджено.

Переліки складають на підставі заповнених і підписаних головою та членами атестаційної комісії підприємства Карт умов праці, що містять, зокрема, інформацію про пільги і компенсації за роботу із шкідливим і важкими умовами праці.

Слід зазначити, що Карту умов праці підписують усі члени атестаційної комісії, а з її змістом ознайомлюють під підпис працівників, зайнятих на відповідному робочому місці. Тож працівники, яким не підтвердилось право на певну пільгу чи компенсацію, дізнаються про це під час ознайомлення з Картою умов праці.

Усі переліки, підписані головою атестаційної комісії підприємства, схвалюють на засіданні атестаційної комісії, додають до проекту наказу по підприємству про результати атестації робочих місць, а після їх затвердження наказом — до колективного договору підприємства.

Працівники мають право на відповідні пільги і компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці з дати видання наказу про результати атестації робочих місць. Тож і втрачають працівники право на пільги і компенсації у разі не підтвердження права на них за результатами атестації також з дати видання наказу про результати атестації робочих місць.

Згідно з пунктом 6.6 Методичних рекомендацій працівників ознайомлюють з результатами атестації робочих місць. Тому до відома всіх працівників підприємства необхідно довести інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці.

Про скасування пільг і компенсацій Читайте також про Доплату за шкідливі умови праці медичним працівникам 2019

Слід зазначити, що на підготовчому етапі проведення атестації працівників слід попередити, що від результатів чергової атестації робочих залежить розмір пільг і компенсацій та її результати можуть відрізнятися від результатів попередньої атестації.

Таким чином, немає потреби видавати окремий наказ про відміну конкретним працівникам певних пільг і компенсацій, не підтверджених за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді