Право на пільгову пенсію за Списком № 2 фельдшера-лаборанта

Чи має право на пільгову пенсію за Списком № 2 фельдшер-лаборант клініко-діагностичної лабораторії та медичний лаборант мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу протитуберкульозного диспансеру, які частину робочого дня безпосередньо обслуговують хворих, а іншу частину робочого часу виконують клінічні дослідження інфікованого -біологічного матеріалу, адже це робота із шкідливими умовами

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-ІV (далі — Закон № 1058) пенсії застрахованим особам, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 та за результатами атестації робочих місць, призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ (далі — Закон № 1788).

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсійне забезпечення цих осіб здійснюється за нормами Закону № 1058 при досягненні пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбачених Законом № 1788, із збереженням діючого порядку їх фінансування.

Згідно зі статтею 13 Закону № 1788 право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами  праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.

Тобто підставою для призначення такої пенсії є наявність професії та виробництва у відповідному Списку та підтвердження шкідливих умов праці за результатами атестації робочих місць протягом повного робочого дня, встановленого для конкретного виробництва. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.

Позицією 24в розділу ХХІV «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких пов-ний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36, передбачені молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри, молодші медичні сестри з догляду за хворими, сестри-господині, які безпосередньо обслуговують хворих у туберкульозних та інфекційних закладах, відділеннях, кабінетах.

Отже, право на пенсію за віком на пільгових умовах можуть мати лише зазначені у Списку працівники, які протягом повного робочого дня (80% робочого часу) зайняті безпосереднім обслуговуванням хворих, що має бути підтверджено за результатами атестації робочих місць.

Мінпраці разом з МОЗ розглянули питання, пов’язані зі встановленням права на пенсію за віком на пільгових умовах за розділом ХХІV Списку № 2 і визначають, що безпосереднє обслуговування хворих  — це робота, виконання якої здійснюється в умовах контакту медичного працівника і пацієнта: виконання діагностичних і лікувальних процедур, забір безпосередньо у хворих матеріалу для обстеження, заходів по догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого режиму. До цих робіт може бути віднесено проведення масажу, ін’єкцій, процедур, маніпуляцій, годування хворих, їх транспортування, санітарну обробку хворих, санітарно-гігієнічну обробку ванн, миття посуду, інструментарію, прибирання палат і допоміжних приміщень у відділеннях тощо.

Згідно з кваліфікаційними вимогами, визначеними у Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.02 № 117, фельдшер-лаборант проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів, готує необхідні матеріали, апаратуру та інструментарій для роботи, забезпечує санітарно-протиепідемічний режим в лабораторії, проводить дезінфекцію, стерилізацію, знезараження інфікованого матеріалу, веде медичну документацію; лаборант медичний виготовляє реактиви, розчини, дезінфікуючі засоби, бере матеріал для лабораторних досліджень, проводить основні види досліджень з використанням сучасної лабораторної апаратури і інструментарію, забезпечує протиепідемічний режим в лабораторії, знешкоджує відпрацьований матеріал, миє лабораторний посуд, проводить його стерилізацію, веде медичну документацію.

Оскільки фельдшер-лаборант і лаборант лабораторії протитуберкульозного диспансеру не зайняті протягом повного робочого дня безпосереднім обслуговуванням хворих (забором безпосередньо у хворих матеріалу для обстеження), тому застосувати під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах позицію 24в розділу ХХІV Списку № 2 неможливо.

Крім того, не можна при визначенні права зазначених у запитанні працівників на пільгову пенсію застосувати позицію 33-1б розділу ХХХІІІ «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» Списку № 2, якою передбачені працівники, які виконують роботи з мікроорганізмами 1-2 груп небезпеки, оскільки згідно з Класифікацією патогенних для людини мікроорганізмів (додаток 5.1 (обов’язковий) до Державних санітарних правил ДСП 9.9.5.035-99 «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності») бактерії туберкульозу належать до 3 групи небезпеки.

Отже, працівники, про яких йдеться у запитанні, права на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 не мають.

Водночас повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11.1993 № 909 зазначені працівники мають право на пенсію за вислугу років за наявності спеціального стажу роботи не менш як 25 років.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді