Підстави для видачі ДСНС приписів, постанов і розпоряджень

936

Запитання

Які є підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, приписів, постанов і розпоряджень?

Відповідь

Статтею 69 Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс) встановлений перелік підстав для видачі посадовими особами центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, приписів, розпоряджень або постанов.

Пожежна безпека

В питаннях пожежної безпеки (далі – ПБ) вищезгадані документи видаються у випадках:

 • недотримання вимог ПБ, визначених Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;
 • порушення вимог ПБ, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення;
 • випуску і реалізації вибухо- та пожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності цієї продукції вимогам ПБ.

Техногенна безпека

В питаннях техногенної безпеки (далі – ТБ) приписи, розпорядження або постанови видаються у випадках:

 • невиконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань ТБ;
 • відсутності організаційно-розпорядчих документів щодо здійснення заходів з питань ТБ, які передбачені для діяльності суб’єкта господарювання;
 • непроведення в установленому порядку навчання персоналу суб’єкта господарювання діям у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій;
 • нездійснення заходів щодо захисту працівників від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій (далі – НС);
 • непроведення ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечного об’єкта;
 • відсутності декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;
 • відсутності на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;
 • невідповідності кількості промислових ЗІЗ органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб’єкта господарювання, їх непридатності або відсутності, а також у разі порушення порядку зберігання таких засобів;
 • порушення правил поводження з небезпечними речовинами;
 • відсутності плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єкті підвищеної небезпеки, а також відсутності розроблених відповідно до цього плану спеціальних заходів протиаварійного захисту;
 • відсутності об’єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків НС або невідповідності їх затвердженим номенклатурам та обсягам;
 • відсутності або непридатності до використання ЗІЗ в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків НС передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій;
 • відсутності або несправності на об’єкті підвищеної небезпеки автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення;
 • відсутності на об’єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовності до виконання покладених на неї завдань через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або ЗІЗ;
 • неготовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки підприємства;
 • неготовності осіб, які обслуговують потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, а також осіб, участь яких у ліквідації наслідків НС передбачена планом локалізації та ліквідації наслідків аварій до дій із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • відсутності на об’єкті підвищеної небезпеки угоди про страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам та їхньому майну, іншим юридичним особам внаслідок НС, що спричинена пожежею, аварією, катастрофою або небезпечною подією;
 • порушення правил транспортування небезпечних речовин трубопроводом та порядку їх перевезення транспортними засобами;
 • проведення будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об’єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань ТБ порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб’єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Розслідування пожеж

В яких нормативних актах встановлено порядок розслідування пожеж, як здійснюється облік пожеж та визначаються матеріальні збитки від них — розповідаємо у статті.
11521

Правила пожежної безпеки

Основним нормативно-правовим актом з питань пожежної безпеки є Правила пожежної безпеки в Україні. Які саме вимоги пожежної безпеки встановлені в Правилах, що потрібно знати роботодавцям, аби не потрапити під дію штрафів, — відповіді у статті.
63125

Види первинних засобів пожежогасіння

Що відноситься до первинних засобів пожежогасіння, які первинні засоби пожежогасіння використовуються на виробництві, як правильно їх обрати та розмістити. Відповіді на ці та інші питання про первинні засоби пожежогасіння дає експерт із питань охорони праці та пожежної безпеки.
31684