Вимоги безпеки до виробничого обладнання

Виробниче обладнання, яке використовують працівники, має бути безпечним. Обов’язок роботодавця – подбати про те, аби робота з ним не створювала загрози життю та здоров’ю працівників. Зі статті ви дізнаєтеся, яким саме вимогам безпеки та захисту здоров’я має відповідати виробниче обладнання.

Наказом Міністерства соціальної політики від 28.12.2017 № 2072 затверджено Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (далі – Вимоги). Наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Обов’язки роботодавців щодо забезпечення належного стану виробничого обладнання

Роботодавець повинен вживати необхідних заходів, щоб виробниче обладнання, яке використовується працівниками, відповідало виконуваній роботі або було належним чином пристосоване для виконання роботи та не становило загрози їхньому життю або здоров’ю.

Вибираючи виробниче обладнання, роботодавець повинен брати до уваги такі фактори:

 • конкретні умови праці;
 • ризики щодо безпеки, здоров’я та життя працівників, наявні на робочих місцях;
 • будь-які додаткові ризики, пов’язані з використанням цього виробничого обладнання.

Увага!

Якщо роботодавець не може повністю забезпечити використання виробничого обладнання працівниками без ризику для їхньої безпеки, здоров’я та життя, він зобов’язаний вжити усіх заходів для мінімізації таких ризиків.

Виробниче обладнання, яке надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і відповідати:

 • вимогам відповідних технічних регламентів, якщо виробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинності ними;
 • мінімальним вимогам безпеки, а також нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набрання чинності відповідними технічними регламентами, дія яких поширюється на таке виробниче обладнання, або технічні регламенти щодо відповідного виробничого обладнання відсутні.

Якщо виробниче обладнання не відповідає мінімальним вимогам безпеки і нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці, не пізніше ніж через 4 роки з дня набрання чинності цими Вимогами таке обладнання необхідно привести у відповідність до них та вимог чинного законодавства України у сфері охорони та гігієни праці.

Протягом цього строку роботодавець має вживати всіх необхідних заходів щодо безпечного використання працівниками такого виробничого обладнання.

Пунктом 8 Вимог роботодавця зобов’язано здійснювати моніторинг, оцінку технічного стану такого виробничого обладнання, як:

Крім того, він має здійснювати нагляд за їх безпечною експлуатацією відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони та гігієни праці.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання Нормативна база з безпеки праці – пропонуємо познайомитися наново

У Вимогах детально визначено, в яких саме випадках має проводитися первинний, періодичний, позачерговий технічні огляди та експертне обстеження певних видів виробничого обладнання.

Обов’язки роботодавців щодо створення безпечних умов праці

Роботодавець повинен надати працівникам всі необхідні технічні документи та нормативно-правові акти з охорони праці щодо експлуатації виробничого обладнання.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання Дізнайтеся, на яких підставах та на який строк можна продовжити експлуатацію засобів виробництва

Інформація та письмові інструкції щодо безпеки, захисту здоров’я та життя під час експлуатації виробничого обладнання мають містити відомості щодо:

 • умов використання виробничого обладнання;
 • передбачуваних нештатних ситуацій;
 • практичних рекомендацій з урахуванням досвіду безпечного використання виробничого обладнання (за потреби).

Працівники мають бути поінформовані про:

 • небезпеку, що може виникнути в робочій зоні або на майданчику під час використання виробничого обладнання;
 • небезпеку, пов’язану з виробничим обладнанням, розташованим у їх робочій зоні або на майданчику (якщо працівники безпосередньо не використовують таке обладнання);
 • будь-які зміни, що впливають на виробниче обладнання, розташоване в їх безпосередній робочій зоні або на майданчику.

Зверніть увагу!

Будь-яка інформація, що надається працівникам, а також письмові інструкції мають бути викладені у формі, зрозумілій працівникам.

Мінімальні вимоги безпеки до виробничого обладнання

Пристрої керування виробничим обладнанням, що впливають на безпеку, мають бути чітко видимі, ідентифіковані та належним чином позначені.

Пристрої керування мають розташовуватися поза межами небезпечних зон та в такий спосіб, щоб їхня робота не створювала додаткової небезпеки та щоб вони не спричиняли будь-якої небезпеки через випадкове ввімкнення. Запуск виробничого обладнання здійснюється тільки за умови цілеспрямованої дії за допомогою призначеної для цього системи керування.

Зазначене також стосується повторного запуску виробничого обладнання після зупинки з будь-якої причини, регулювання істотних параметрів (наприклад, швидкості, тиску тощо), якщо повторний запуск або зміна параметрів не наражає працівників, відкритих для зовнішнього впливу, на небезпеку.

Працівник, відкритий для зовнішнього впливу, – будь-який працівник, який перебуває частково або повністю у небезпечній зоні.

Однак ця вимога не застосовується до повторного запуску або зміни параметрів у нормальному робочому циклі автоматизованого пристрою.

Усе виробниче обладнання має бути оснащене пристроєм керування для повної та безпечної його зупинки. Кожне робоче місце має бути облаштоване пристроєм керування для зупинки частини або всього виробничого обладнання залежно від типу небезпеки. При цьому пристрій зупинки обладнання має пріоритет над пристроєм запуску. Зупинка виробничого обладнання або його небезпечних частин має супроводжуватися припиненням електропостачання приводів.

Увага!

Виробниче обладнання облаштовується пристроєм аварійної зупинки залежно від небезпеки, пов’язаної з обладнанням.

У разі, якщо використання обладнання пов’язане з ризиками викидів газу, пари, рідини або пилу, воно облаштовується відповідними пристроями для локалізації та/або видалення цих викидів. Такі пристрої необхідно розташувати поруч із джерелами небезпеки.

Якщо через механічний контакт із рухомими частинами виробничого обладнання може статися нещасний випадок, його частини обладнуються захисними огородженнями чи пристроями для унеможливлення доступу до небезпечних зон або пристроями для зупинення руху небезпечних частин до моменту досягнення небезпечних зон.

Небезпечна зона – будь-яка зона всередині або навколо виробничого обладнання, в якій працівник, відкритий для зовнішнього впливу, наражається на ризик для здоров’я, безпеки життя.

Вимоги безпеки до виробничого обладнанняВивчайте вимоги до технічних засобів безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам на вашому підприємстві

Водночас працівники повинні мати безпечні засоби доступу до всіх зон, призначених для експлуатації, регулювання та технічного обслуговування, а також можливість безпечно перебувати в них і безпечно залишити ці зони.

Зони і місця експлуатації та технічного обслуговування виробничого обладнання повинні бути достатньо освітлені з урахуванням операцій, які виконуються у них. Водночас, виробниче обладнання, призначене для використання вночі або у темних місцях, має бути оснащене достатнім для здійснення роботи освітленням та забезпечувати належну безпеку працівників.

Виробниче обладнання, що може спричинити виникнення пожежі та наразити на небезпеку працівників, має бути оснащене в достатній кількості відповідними протипожежними засобами, якщо таких засобів немає в достатній кількості поблизу місця використання виробничого обладнання.

Частини виробничого обладнання з високою або дуже низькою температурою (за потреби) мають бути захищені для унеможливлення контакту або наближення занадто близько до них працівників.

Сигнальні пристрої виробничого обладнання повинні бути однозначними, легкими для сприйняття.

Операції з технічного обслуговування виробничого обладнання здійснюються тільки після його зупинки. Якщо це неможливо, необхідно вжити належних захисних заходів для виконання таких операцій або виконувати їх за межами небезпечних зон.

Все виробниче обладнання облаштовується чітко розрізнюваними засобами ізоляції від кожного окремого джерела енергії. Повторне приєднання не повинно наражати на ризик працівників.

На виробниче обладнання наносяться попереджувальні написи (знаки) і маркування, необхідні для забезпечення безпеки працівників.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання Ознайомтеся з переліком маркувань засобів виробництва та за необхідності доповніть його згідно з особливостями виробництва на вашому підприємстві.

З вимогами безпеки щодо використання виробничого обладнання можна ознайомитись, скачавши документ повністю.

Скачати Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками

Вимоги безпеки до виробничого обладнання

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді