Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці

UA RU
Автор

Середа Марина

юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Для створення безпечних і здорових умов праці на підприємстві розробляють інструкції з охорони праці. У статті підкажемо, яку інформацію необхідно вказати у розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях», адже саме в цьому розділі розробники інструкцій найчастіше припускаються помилок.

Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці працівників. Для цього він, зокрема, розробляє і затверджує положення, інструкції з охорони праці, інші акти з охорони праці, що діють на підприємстві. Так скеровує стаття 13 Закону про охорону праці.

Працівники відповідних професій або виконавці відповідних робіт на підприємстві повинні обов’язково дотримувати вимог цих інструкцій.

Як розробити інструкції з охорони праці на підприємстві

Вимоги до розробки інструкцій з охорони праці

Інструкції необхідно розробляти відповідно до переліку інструкцій, який складає служба охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів, служби організації праці та заробітної плати. Такий перелік, а також зміни чи доповнення до нього затверджує роботодавець і направляє в усі структурні підрозділи/служби підприємства. 

Вимоги до змісту, побудови та викладу інструкцій визначає Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 (далі — Положення № 9).

Інструкція повинна мати назву й скорочене позначення — код, порядковий номер. Назва інструкції стисло вказує, для якої професії або виду робіт вона призначена.

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці   Найбільш актуальні інструкції з охорони праці

Інструкції мають складатися з таких розділів:

 1. Загальні положення.
 2. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. Вимоги безпеки під час роботи
 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Вимоги до побудови, структури й змісту розділів інструкцій з охорони праці встановлює розділ ІІ Положення № 9.

Загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки в інструкціях визначають на основі:

 • законодавства України, стандартів, правил, інших нормативних та організаційно-методичних документів з охорони праці;
 • документів з охорони праці стосовно відповідного виробництва, професії чи виду робіт.
 • характеристики робіт, що виконує працівник конкретної професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики.

У тексті інструкції потрібно уникати посилань на нормативно-правові акти, вимоги яких враховані при розробленні інструкції. За необхідності вимоги відтворюйте дослівно.

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» в інструкціях з охорони праці

У розділі «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» і необхідно прописати:

 • відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо);
 • відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;
 • порядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії згідно з планом її ліквідації, в тому числі у разі її виникнення під час передавання-приймання зміни при безперервній роботі;
 • порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до них призвести;
 • відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації;
 • порядок дій з надання домедичної допомоги потерпілим під час аварії.

На практиці чимало інструкцій у цьому розділі замість порядку дій під час надання допомоги потерпілим, містять посилання на окрему Інструкцію з надання домедичної допомоги. Однак це не відповідає законодавчим вимогам.

Роботодавці повинні власним коштом організувати, а працівники під час прийняття на роботута протягом роботи проходити навчання з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі аварії. Так скеровує стаття 18 Закону про охорону праці. Для цього на підприємстві можуть розробити та затвердити Інструкцію з надання домедичної допомоги, за якою працівники обов’язково проходять інструктаж.

Проте розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» локальних інструкцій з охорони праці має містити конкретний порядок дій під час надання домедичної допомоги потерпілим.

Для того щоб розмістити матеріали, які доповнюють зміст інструкцій, ілюструють чи конкретизують окремі вимоги, передбачають розділ «Додатки». У ньому можна також навести перелік нормативно-правових актів та актів підприємства з охорони праці, на підставі яких розроблена інструкція.

Як проводити інструктажі під час воєнного станузміст

Центральна частина статичний блок 2