З’явився новий Технічний регламент ліфтів

Постанова Кабміну, яка затвердила Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для них, набрала чинності 5 cічня 2018 року. З цієї ж дати втратив чинність попередній Технічний регламент, затверджений у 2009 році.

Новий регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року та узгоджує положення національного законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів у частині технічного регулювання.

Застосування Технічного регламенту

Дія Технічного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди й призначені для перевезення людей, людей і вантажів або тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним (тобто людина може безперешкодно заходити до нього) і обладнаним засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах досягання людини, яка перебуває всередині нього.

Технічний регламент застосовується до таких нових компонентів безпеки для ліфтів:

 • пристроїв для замикання дверей шахти ліфта;
 • пристроїв для запобігання падінню;
 • пристроїв для обмеження перевищення швидкості;
 • буферів акумулювання енергії (нелінійні, із амортизацією зворотного руху (із буферним поверненням), розсіювання енергії;
 • захисних пристроїв, що встановлені на циліндрах силових гідравлічних систем, для запобігання падінню пристрою перевезення;
 • електричних пристроїв безпеки у вигляді електричних кіл безпеки, що містять електронні компоненти.

З’явився новий Технічний регламент ліфтів Читайте також: Безпечна експлуатація ліфтів, встановлених у житлових та громадських будинках: нормативне регулювання

Вимоги Технічного регламенту не поширюються на:

 • підіймальні пристрої, швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;
 • будівельні підйомники;
 • канатні дороги, у тому числі фунікулери;
 • ліфти, спеціально сконструйовані та споруджені для військових або поліцейських потреб;
 • підіймальні пристрої, з яких можна виконувати роботу;
 • шахтні підіймальні установки;
 • підіймальні пристрої, призначені для піднімання артистів під час вистав;
 • підіймальні пристрої, установлені на транспортних засобах;
 • підіймальні пристрої, установлені на обладнанні та призначені для забезпечення доступу до робочих місць, у тому числі місць для технічного обслуговування і контролю на обладнанні;
 • пристрої з рейковою передачею;
 • ескалатори та пасажирські конвеєри (траволатори).

Увага!

Регламент не застосовується, якщо ризики щодо ліфтів або компонентів безпеки для них повністю або частково підпадають під дію інших технічних регламентів.

На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися введення в обіг або експлуатацію ліфтів, надання на ринку компонентів безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки

Ліфти, на які поширюється дія нового Технічного регламенту, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки. У разі коли ліфт призначений для перевезення людей і його розміри це дозволяють, кабіна повинна розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб особи з інвалідністю мали безперешкодний доступ до неї і мали змогу проводити будь-яке регулювання, необхідне для полегшення користування кабіною.

Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб могло вмикатися та вимикатися під навантаженням, не спричиняло небезпечної ситуації, щоб унеможливити помилкове підключення до електричних кіл, що не пов’язані безпосередньо з ліфтом.

Мають бути враховані ризики людей усередині кабіни ліфту, поза його межами та інші. Зокрема, ліфти повинні бути обладнані засобами, які дають змогу звільнити і евакуювати людей, що застрягли в кабіні. Вони повинні бути обладнані засобами двостороннього зв’язку для забезпечення постійного зв’язку з аварійною службою, мати аварійне освітлення, яке повинно функціонувати навіть за відсутності основного джерела електроживлення.

Кабіни повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб забезпечити достатню вентиляцію для пасажирів навіть якщо виникла тривала зупинка. А у разі перевищення максимальної температури механізму, заданої монтажником, могли завершити рух і не виконувати нові команди.

Кожна кабіна повинна мати помітну табличку, на якій чітко зазначається номінальна вантажопідіймальність у кілограмах і максимально можлива кількість пасажирів, які можуть перевозитися одночасно. Якщо ліфт розроблений так, що пасажири можуть без сторонньої допомоги звільнитися з кабіни, яка застрягла, у ліфті на видному місці повинні бути розміщені відповідні чіткі інструкції.

Суб’єкти господарювання та їх обов'язки

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для них передбачає конкретні обов’язки суб’єктів господарювання – монтажників, виробників, уповноважених представників, імпортерів, розповсюджувачів.

Так, у разі введення ліфта в обіг монтажники повинні забезпечити його встановлення і випробування відповідно до суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, підготувати технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності ліфтів.

Увага!

Технічна документація, декларація про відповідність, а в разі потреби – документи щодо схвалення системи управління якістю зберігаються протягом 10 років після введення в обіг ліфта..

Якщо ліфт, який монтажники ввели в обіг, становить ризик, вони повинні негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого ліфта вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

Виробники повинні підготувати необхідну технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності; вони також мають забезпечувати застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту.

На компонентах безпеки для ліфтів, введених в обіг, мають бути позначення типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що уможливлює їх ідентифікацію. У разі, коли розмір чи інші особливості компонента безпеки для ліфтів не дають змоги це зробити, необхідна інформація зазначається на етикетці. Завдання виробників – забезпечити наявність такої інформації.

Виробник чи монтажник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Імпортери повинні вводити в обіг лише компоненти безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту. Перед цим вони мають пересвідчитися в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності компонентів безпеки для ліфтів, а також склав технічну документацію і що на такий компонент безпеки для ліфтів нанесено знак відповідності технічним регламентам і він супроводжується декларацією про відповідність та необхідними документами.

Імпортери, як і виробники, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). І у передусім повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду.

Розповсюджувачі перед наданням компонента безпеки для ліфтів на ринку перевіряють наявність на ньому знака відповідності технічним регламентам, декларації про відповідність і необхідних документів та інструкцій. Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів не відповідає вимогам Технічного регламенту, він повинен не надавати на ринку компонент безпеки для ліфтів до приведення його у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту.

Якщо компонент безпеки для ліфтів становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробника або імпортера та відповідного органа державного ринкового нагляду.

Важливо!

Усі суб’єкти господарювання надають інформацію органам державного ринкового нагляду щодо постачання компонента безпеки для ліфтів протягом 10 років після того, як їм поставлено такий компонент, та протягом 10 років після того, як вони поставили компонент безпеки для ліфтів.

Оцінка відповідності компонентів безпеки для ліфтів

Компоненти безпеки для ліфтів та ліфти повинні пройти процедури оцінки відповідності, передбачені Технічним регламентом (п.п. 52–53). Шляхом складення декларації про відповідність виробник бере на себе відповідальність за відповідність компонента безпеки для ліфтів, а монтажник – за відповідність ліфта вимогам, установленим у цьому регламенті.

СКАЧАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

З’явився новий Технічний регламент ліфтів

У разі коли на ліфт або компонент безпеки для ліфтів поширюється дія кількох технічних регламентів, що передбачають складення декларації про відповідність, повинна бути складена єдина декларація про відповідність таким технічним регламентам. У декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

Третя сторона – орган з оцінки відповідності

Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від особи, яка надає чи вводить в обіг на ринку ліфти або компоненти безпеки для ліфтів, та особи, яка заінтересована в таких ліфтах або компонентах безпеки для ліфтів як споживач чи користувач.

Третьою стороною може вважатися орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у розробленні, виготовленні, постачанні, складенні, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для них, які оцінює такий орган, за умови доведення його незалежності та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

Зверніть увагу!

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути розробником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за технічне обслуговування ліфтів або компонентів безпеки для них, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін.

Призначений орган може залучати до виконання робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство (за згодою замовника). Вони несуть відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

Державний ринковий нагляд і державний контроль

Державний ринковий нагляд і державний контроль за ліфтами або компонентами безпеки для ліфтів здійснюються відповідно до закону з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Заходи до усунення формальної невідповідності вживаються в разі, коли орган державного ринкового нагляду встановить будь-яку таку невідповідність:

 • не нанесено знака відповідності технічним регламентам;
 • ідентифікаційний номер призначеного органу, залученого на етапі контролю за виробництвом, нанесено з порушенням вимог, визначених у пунктах 62-67 цього Технічного регламенту, або не нанесено;
 • не складено декларації про відповідність;
 • декларацію про відповідність складено з порушенням;
 • органу державного ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації, передбаченої в пункті 3 або 14 додатка 4 і додатках 7, 8 і 11, або вона є не в повному обсязі чи відсутня;
 • найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг) та контактна поштова адреса монтажника, виробника чи імпортера не вказані відповідно до пунктів 20, 29 або 37 цього Технічного регламенту;
 • інформація, що дає змогу ідентифікувати ліфт або компонент безпеки для ліфтів, не зазначена відповідно до пункту 19 або 28 цього Технічного регламенту;
 • ліфт або компонент безпеки для ліфтів не має супровідних документів, зазначених у пункті 21 або 30 цього Технічного регламенту, чи такі документи не відповідають застосовним вимогам.

Вебінар ОП

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді