Відповідальний за газове господарство на підприємстві

Автор
юрист-практик, експерт з питань охорони праці
Якщо система газопостачання на підприємстві експлуатується власними силами, має бути організована газова служба, затверджено положення про таку службу та призначений відповідальний за газове господарство. Як це урегульовано в законодавстві?

Для призначення особи, відповідальної за газове господарство підприємства, скористайтесь зразками таких документів:

наказ про призначення відповідального за газове господарство

У чинному законодавстві України передбачено, що власник (балансоутримувач, орендар) є відповідальним за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами. Крім того, він зобов’язаний:

  • забезпечити їхнє належне утримання;
  • створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці.

Експлуатація обладнання, що працює під тиском: аналізуємо нові правила

Питання, пов’язані з безпечністю утримання систем газопостачання, врегульовані Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міненерговугілля від 15.05.2015 № 285 (далі — Правила).

Цей документ поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням, експлуатацією систем газопостачання, а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газом у балонах.

Якщо система газопостачання експлуатується власними силами, то має бути організована газова служба, затверджено положення про газову службу та призначений відповідальний за газове господарство на підприємстві. Ці вимоги встановлені п. 3.1 глави 3 розділу V Правил.

Власник підприємства зобов’язаний укомплектувати газову службу кваліфікованими працівниками та забезпечити її:

  • приміщенням;
  • телефонним зв’язком;
  • транспортом;
  • обладнанням, механізмами, приладами, інструментами, матеріалами;
  • засобами індивідуального захисту, необхідними для проведення технічного обслуговування та ремонтних газонебезпечних робіт.

Відповідальний за газове господарство на підприємстві
Леонід Шевчуквикладач охорони праці навчально-курсового комбінату «Професіонал-Фаст»
Підприємству відмовили у пролонгації дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

Згідно з Правилами технічне обслуговування та ремонт споруд і об’єктів системи газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення можуть виконувати суб’єкти господарювання, які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107.

Роботодавець, який отримав відповідний дозвіл і має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (зокрема відокремленим підрозділом), повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії дозволу. Строк дії дозволу — п’ять років.

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15, передбачено, що посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у переліку робіт з підвищеною небезпекою та у переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, щорічно проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (п. 4.1. розділу 4). Отож, такі навчання та перевірку повинен пройти пройти і відповідальний за газове господарство на підприємстві.

Зверніть увагу!

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальному центрі.

Щодо вимог нормативно-правових актів з охорони праці для підприємств, діяльність яких пов’язана з експлуатацією систем газопостачання, Державним комітетом України з питань праці надано відповідне роз’яснення (лист Держпраці від 10.11.2015 № 4270/0/4.4-06/6/ДП-15).

Необхідно зазначити, що графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об’єктів систем газопостачання затверджуються посадовою особою підприємства-власника (орендаря (наймача)) споруд та об’єктів системи газопостачання (п. 3.2. глави 3 розділу V Правил).

Підприємства, які самостійно експлуатують систему газопостачання та виконують аварійні роботи силами і засобами власної газової служби за потреби можуть залучати на договірних умовах аварійно-диспетчерську службу відповідного газорозподільного підприємства.

Якщо підприємство неспроможне самостійно провести технічне обслуговування об’єктів систем газопостачання, то воно має укласти відповідну угоду на технічне обслуговування і ремонт системи газопостачання та газових приладів на платній основі згідно із затвердженими калькуляціями за всіма видами робіт зі спеціалізованим підприємством газового господарства.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді