Порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з ОП

919

Запитання

Який порядок подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці?

Відповідь

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за формою згідно з додатком 8 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпек, затвердженого постановою Кабміну від 26.10.2011 № 1107, подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) у паперовій формі особисто або поштовим відправленням — адміністратору за місцем провадження діяльності чи місцезнаходженням об’єкта.

Це має бути зроблено не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Строк, протягом якого має бути зареєстрована декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, — п’ять робочих днів після надходження декларації.

Скачайте Покажчик НПАОП-2019

Декларації в паперовій формі є документами постійного зберігання та зберігаються відповідним дозвільним органом.

Джерело: управління Держпраці у Кіровоградській області

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Відмітка про проходження вступного інструктажу

Відмітка про проходження вступного інструктажу з питань охорони праці на наказі про прийняття на роботу допоможе зафіксувати факт, що новоприйнятий працівник пройшов вступний інструктаж.
799