Карта умов праці

1223

Запитання

Як правильно скласти Карту умов праці?

Відповідь

Карта умов праці — документ, який узагальнює результати атестації робочих місць. На його підставі визначають гігієнічну оцінку умов праці на робочому місці, оцінюють стан технічного й організаційного рівня робочого місця, визначають працівникам пільги і компенсації за роботу із шкідливими умовами праці та розробляють заходи, щоб поліпшити умови праці.

Атестацію проводять відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений постановою КМУ від 01.08.1992 № 442; далі — Порядок № 442) та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджені постановою Мінпраці від 01.09.1992 № 41; далі — Методичні рекомендації).
Карту умов праці атестаційна комісія підприємства оформлює за формою, яку наведено у дод.2 до Методичних рекомендацій. Заповнюють Карту умов праці за Інструкцією щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць (затверджена Мінпраці та МОЗ від 30.11.1992 № 06-41-48).

Скачати Карту Умов праці

До Карти умов праці вносять дані з протоколів гігієнічних досліджень. Ще одним документом, без якого неможливо у повному обсязі оформити Карту умов праці, є фотографія робочого дня. На підставі цієї фотографії визначають тривалість дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
Карту умов праці складають на кожне враховане робоче місце.

Довідник спеціаліста з охорони праці

Статті за темою

Усі статті за темою

Атестація робочих місць за умовами праці: важливі нюанси, які потрібно знати роботодавцеві

Зі статті ви дізнаєтеся, який алгоритм проведення атестації робочих місць за умовами праці, як до неї підготуватися, яку відповідальність нестиме роботодавець, якщо він не провів атестацію, та чи потрібно проводити атестацію під час війни.
43068

Протокол засідання атестаційної комісії

Кожне засідання атестаційної комісії оформлюють відповідними протоколами. Щоб зекономити свій час, скачайте наведені у статті зразки протоколів та скористайтеся ними, коли проводитимете на підприємстві атестацію робочих місць.
12280

Наказ про результати атестації робочих місць

За результатами атестації робочих місць за умовами праці видається наказ про її результати. Скачайте готовий зразок наказу про результати атестації робочих місць та за потреби адаптуйте його до особливостей вашого підприємства.
19810

Як оформити графік проведення атестації

Перед проведенням атестації керівник підприємства видає відповідний наказ. Як додаток до нього оформлюють графік проведення атестації робочих місць за умовами праці. У статті ви знайдете зразок оформлення такого графіка.
10491

Комісія з атестації робочих місць за умовами праці

Атестаційна комісія — це колегіальний орган, створений для вирішення всіх питань, які стосуються атестації робочих місць на підприємстві. Зі статті ви дізнаєтеся, як створюють атестаційну комісію, хто входить до її складу, які функціональні обов’язки вона виконує.
9227